din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3232 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 31 Dec 2020       2847 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1307 din 29 decembrie 2020


Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,

Avand in vedere Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 31/2020 pentru acordarea increderii Guvernului,

luand in considerare necesitatea stabilirii masurilor care sa permita indeplinirea, in cel mai scurt timp, in noua structura, a activitatii Guvernului si a ministerelor, retinandu-se ca in cazul in care nu sunt acceptate masurile propuse nu se pot garanta punerea in aplicare a Programului de guvernare votat de Parlament si indeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica interna si externa a tarii si de a exercita conducerea generala a administratiei publice, cu urmari directe asupra cetatenilor, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Articolul 1

(1) Atributiile viceprim-ministrilor, prevazuti in Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 31/2020 pentru acordarea increderii Guvernului, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.

(2) Cheltuielile necesare desfasurarii activitatii viceprim- ministrilor fara portofoliu si a cabinetelor acestora se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Articolul 2

(1) Se infiinteaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului prin reorganizarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, ca urmare a divizarii partiale conform alin. (7).

(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului exercita drepturile si indeplineste obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la operatorii economici din domeniul economiei si turismului.

(3) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului sa initieze si sa aprobe, dupa caz, toate operatiunile si demersurile necesare pentru inregistrarea actiunilor detinute de catre statul roman la companiile si societatile din domeniul economiei si turismului in proprietatea privata a statului si administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(4) Reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (2) sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului.

(5) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului sa mandateze, prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (2) pentru aprobarea modificarilor actelor constitutive ale acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.

(6) Finantarea cheltuielilor legate de aplicarea de catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, la societatile din domeniul economiei si turismului, se asigura din bugetul aferent activitatii de privatizare al ministerului.

(7) Se infiinteaza Ministerul Energiei prin preluarea activitatilor, personalului aferent si patrimoniului corespunzator din domeniul energiei de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, dupa cum urmeaza:

a) atributiile de institutie publica pentru activitatile din: domeniul productiei, transportului, distributiei si furnizarii energiei electrice si termice, inclusiv a energiei regenerabile/verzi, hidrogen sau alte surse alternative/neconventionale de energie; domeniul exploatarii, procesarii, transportului, distributiei si valorificarii resurselor minerale energetice/hidrocarburi, on-shore sau off-shore, carbune, uraniu, petrol si gaze naturale si derivate ale acestora; domeniul nuclear civil al gestionarii deseurilor radioactive si al managementului apei grele; domeniul intretinerii si verificarilor tehnice periodice ale echipamentelor energetice; domeniul eficientei energetice si al pactului ecologic "Green Deal", in domeniul energetic;

b) gestionarea schemelor de ajutor de stat privind sprijinirea intreprinderilor din sectoarele si subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de sera in pretul energiei electrice; schema de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; schema de ajutor de minimis privind finantarea intreprinderilor mici si mijlocii si domeniului Horeca pentru instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrica cu o putere instalata cuprinsa intre 27 kWp si 100 kWp necesara consumului propriu si livrarea surplusului in Sistemul energetic national, precum si a statiilor de reincarcare de 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in, prin Programul de finantare "ELECTRIC UP"; schemele privind investitiile in domeniul energetic in scopul atingerii tintelor asumate de Romania pentru reducerea gazelor cu efect de sera si cresterea eficientei energetice prin utilizarea si gestionarea Fondului de modernizare si a altor fonduri/instrumente financiare, precum si orice alte scheme de ajutor de stat privind domeniul energiei;

c) toate atributiile exercitate de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri stabilite potrivit actelor normative in vigoare, acordurilor internationale sau altor acte incheiate potrivit dispozitiilor legale aplicabile si corespunzatoare activitatilor preluate.

(8) Ministerul Energiei preia si personal din cadrul structurilor-suport de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

(9) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Energiei exercita drepturile si indeplineste obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la operatorii economici si a tuturor institutiilor cu atributii in domeniile prevazute la alin. (7) lit. a), cu exceptia operatorului national de transport de energie electrica si a operatorului national de transport gaze naturale.

(10) Se autorizeaza Ministerul Energiei sa initieze si sa aprobe, dupa caz, toate operatiunile si demersurile necesare pentru trecerea actiunilor detinute de catre statul roman pentru toate companiile si societatile cu atributiile prevazute la alin. (7) lit. a) in proprietatea privata a statului si in administrarea Ministerului Energiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(11) Reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (9) sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului energiei.

(12) Se autorizeaza Ministerul Energiei sa mandateze, prin ordin al ministrului energiei, reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (9) pentru aprobarea modificarii actelor constitutive ale acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.

(13) Finantarea cheltuielilor legate de aplicarea de catre Ministerul Energiei a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, la societatile din domeniul energiei se asigura din bugetul aferent activitatii de privatizare al ministerului.

(14) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale, in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la operatorii economici prevazuti la alin. (9), interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Ministerul Energiei.

(15) Procedurile de expropriere in curs de desfasurare se continua de catre Ministerul Energiei, cu mentinerea valabilitatii actelor si procedurilor indeplinite pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(16) La data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si a Ministerului Energiei se desfiinteaza Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Articolul 3

(1) Se infiinteaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin reorganizarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, ca urmare a divizarii partiale, conform art. 4 alin. (2) lit. b).

(2) La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii se desfiinteaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.

Articolul 4

(1) Se infiinteaza Ministerul Educatiei prin divizarea partiala a Ministerului Educatiei si Cercetarii.

(2) Se infiinteaza Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii prin preluarea:

a) de la Ministerul Educatiei si Cercetarii a activitatilor, personalului aferent si patrimoniului corespunzator domeniului cercetare si inovare, cu exceptia Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), care ramane in subordinea Ministerului Educatiei;

b) de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a activitatilor, personalului aferent si patrimoniului corespunzator domeniului comunicatiilor.

(3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii exercita drepturile si indeplineste obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la operatorii economici din domeniul comunicatiilor.

(4) Reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (3) sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului cercetarii, inovarii si digitalizarii.

(5) Se autorizeaza Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii sa mandateze, prin ordin al ministrului cercetarii, inovarii si digitalizarii, reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor la operatorii economici prevazuti la alin. (3) pentru aprobarea modificarii actelor constitutive ale acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.

(6) La data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si a Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii se desfiinteaza Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Articolul 5

(1) Se infiinteaza Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Organizarea si functionarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Articolul 6

(1) Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei isi schimba denumirea in Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.

(2) Ministerul Finantelor Publice se reorganizeaza si isi schimba denumirea in Ministerul Finantelor.

(3) Ministerul Fondurilor Europene isi schimba denumirea in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene.

Articolul 7

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, structura cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece din coordonarea prim-ministrului in subordinea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii.

Articolul 8

Afişează OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 212/2020    ministere 2021

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.