din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2415 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G

  Publicat: 17 Jun 2021       2357 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 590 din 11 iunie 2021

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Institutie de drept procesual penal, reglementata de Codul de procedura penala in diverse texte.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Art. 11. -

(1) Autoritatile contractante din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala au dreptul de a solicita prin documentatia de atribuire, in situatia in care contractul are ca obiect si furnizarea de tehnologii, echipamente si programe software destinate infrastructurilor informatice si de comunicatii de interes national, ca producatorul acestora sa fie autorizat potrivit prevederilor art. 3.

(2) In situatia in care autoritatile contractante din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala uzeaza de dreptul prevazut la alin. (1), acestea au obligatia de a exclude din procedura de achizitie publica operatorul economic care furnizeaza tehnologii, echipamente si programe software al caror producator nu este autorizat potrivit prevederilor art. 3.

Art. 12. -

(1) In vederea verificarii respectarii prevederilor art. 9 si 10, precum si pentru asigurarea rezilientei retelelor 5G la nivel national, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANCOM, poate solicita furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice informatii detaliate cu privire la tehnologiile, echipamentele si programele software implementate sau planificate spre a fi implementate in retelele 5G, cu privire la producatorul acestora, precum si cu privire la gradul de externalizare catre terte parti al anumitor activitati referitoare la gestionarea retelelor de comunicatii electronice furnizate.

(2) Furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice au obligatia de a pune la dispozitie informatiile solicitate, in termenul si in conditiile indicate de ANCOM.

Art. 13. -

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:

a) utilizarea de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice a tehnologiilor, echipamentelor si programelor software in retelele 5G puse la dispozitie de producatori care nu au obtinut autorizarea stabilita in conformitate cu prevederile art. 3;

b) utilizarea de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, ulterior termenelor prevazute la art. 7 alin. (2), a tehnologiilor, echipamentelor si programelor software in retelele 5G puse la dispozitie de producatori carora le-a fost retrasa autorizarea stabilita in conformitate cu prevederile art. 3;

c) utilizarea tehnologiilor, echipamentelor si programelor software in retelele de comunicatii electronice dupa expirarea termenelor prevazute la art. 10;

d) netransmiterea informatiilor solicitate furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice in conditiile art. 12.

Art. 14. -

(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, contraventiile prevazute la art. 13 se sanctioneaza cu amenda in cuantum cuprins intre 1% si 5% din cifra de afaceri.

(2) Cifra de afaceri este cea prevazuta in ultima situatie financiara anuala raportata de operatorul economic existenta la data constatarii faptei .

(3) Prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul operatorului economic nou-infiintat sau a unui operator economic care nu a inregistrat o cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, acesta este sanctionat cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 15. -

(1) Contraventiile prevazute la art. 13 se constata de catre personalul de control din cadrul ANCOM.

(2) Sanctiunea pentru contraventiile prevazute la art. 13 se aplica, prin rezolutie scrisa, de catre presedintele ANCOM.

(3) Prin procesul-verbal de constatare a contraventiei se dispune si sanctiunea complementara a interzicerii imediate a utilizarii in retelele 5G a tehnologiilor, echipamentelor si a programelor software fabricate de producatori care nu sunt autorizati potrivit prevederilor art. 3.

Art. 16. -

(1) In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 13 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 alin. (1) si art. 29.

(2) Amenzilor prevazute la art. 14 alin. (1) si (3) nu le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale, cu modificarile ulterioare.

Art. 17. -

Prevederile art. 9 si ale art. 12-16 intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei legi.

Afişează Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile implementarii retelelor 5G pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 163/2021    amenintari la adresa securitatii nationale si apararii tarii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.