din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3809 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii

  Publicat: 06 Oct 2021       6984 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 951 din 05 octombrie 2021.

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Sustragerea de la plata impozitelor si taxelor din partea unor agenti economici, inclusiv a celor care actioneaza in economia subterana. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.

Tinand cont de evolutiile in piata fortei de munca si in relatiile angajator - angajat si avand in vedere necesitatea imbunatatirii gradului de protectie a salariatilor, care sa asigure crearea conditiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe o concurenta loiala, concomitent cu asigurarea nivelului de protectie al salariatilor,


avand in vedere faptul ca pe piata muncii, in contextul evolutiei economice actuale, s-a identificat fenomenul cunoscut sub denumirea de "munca la gri" care consta nu doar in disimularea unui contract individual de munca cu norma intreaga intr-un contract individual de munca cu timp partial, ci si in acordarea in fapt de catre angajator a unui salariu mai mare decat cel evidentiat in documentele financiar-contabile, asa-numitul "salariu in plic", suma fiscalizata fiind mai mica decat cea efectiv primita de catre salariat, fapt care are ca efect nu doar evaziunea fiscala, ci si afectarea salariatului in ceea ce priveste drepturile aferente contributiilor sociale care sunt platite la o baza de calcul inferioara celei reale,


se impune reglementarea sub aspect legislativ a conceptului de "munca la gri" in sensul definirii acesteia ca notiune juridica de "munca subdeclarata" si, totodata, al sanctionarii practicarii acestui fenomen in scopul de a-l descuraja.


Avand in vedere existenta unei situatii socioeconomice dificile generata de pandemie ce s-a resimtit profund atat de catre angajatori, cat si de catre salariati, mecanismul juridic reglementat in prezent in Codul muncii referitor la neplata sau plata cu intarziere a drepturilor salariale este unul complex si anevoios ce implica promovarea unor procese in justitie, astfel ca se impune crearea unei reglementari de natura a asigura protectia sociala a salariatilor in concordanta cu principiile ce guverneaza raporturile de munca .


Tinand cont de dificultatile economice care afecteaza numerosi operatori economici, se propune extinderea termenului de compensare a muncii suplimentare prin zilele libere platite de la 60 de zile la 90 de zile, pentru a flexibiliza raporturile de munca prin crearea posibilitatii compensarii muncii suplimentare cu timp liber corespunzator intr-o perioada mai mare de timp si asigurarea desfasurarii activitatii angajatorilor in bune conditii .


Totodata, se au in vedere atat aducerea la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale a sumelor corecte corespunzatoare salariului platit in mod real salariatului, cat si protectia acestuia din perspectiva dreptului la pensie, care va fi calculat in functie de contributiile platite de-a lungul activitatii desfasurate la diferiti angajatori.


Sanctionarea unui asemenea comportament al angajatorilor este necesar a fi reglementat urgent pentru a descuraja asemenea practici generatoare de evaziune fiscala si de nerespectare a drepturilor salariatilor care sunt privati de stabilirea si virarea la bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale a sumelor de bani care li se cuvin.


In considerarea faptului ca elementele de mai sus se constituie intr-o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Art. I. -


Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 151, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"d) primirea la munca a unui salariat cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 105 alin. (1) lit. c)."


2. Dupa articolul 151 se introduce un nou articol, articolul 152, cu urmatorul cuprins:


"Art. 152. -


In sensul prezentei legi, munca subdeclarata reprezinta acordarea unui salariu net mai mare decat cel constituit si evidentiat in statele de plata a salariilor si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale."


3. La articolul 122, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 122. -


(1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia."


4. La articolul 260, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 260. -


(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni:".


5. La articolul 260 alineatul (1), litera e3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"e3) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariati cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei;".


6. La articolul 260 alineatul (1), dupa litera e4) se introduce o noua litera, litera e5), cu urmatorul cuprins:


"e5) acordarea unui salariu net mai mare decat cel evidentiat in statele de plata a salariului si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale, cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat in aceasta situatie, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;".


7. La articolul 260 alineatul (1) dupa litera r) se introduce o noua litera, litera s), cu urmatorul cuprins:


"s) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art. 166 alin. (1) cu mai mult de o luna, de la data de plata a salariului, stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoana careia nu i s-a platit salariul, cu exceptia situatiei in care angajatorul se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare."


Art. II. -


Prevederile de la art. I pct. 5-7 intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.

Afişează OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice