din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1980 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea asociatiilor de proprietari, actualizata 2024 - Legea 196/2018

Legea asociatiilor de proprietari, actualizata 2024 - Legea 196/2018

  Publicat: 08 Dec 2023       87657 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Legea 196/2018, actualizata 2024, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana juridica ce se constituie, pe fiecare cladire cu mai multe apartamente sau pe un grup de cladiri, fiind alcatuita din cel mult 600 de membri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Art. 945 Cod Civil prevede: \"Contractul oneros este acela in care fiecare parte voieste a-si procura un avantaj\".
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Vezi Coproprietate, Drept de proprietate comuna.
Drept de proprietate pe care il au doua sau mai multe persoane, simultan si concurent, a caror proprietate este divizata intre ele in cote-parti, fara ca bunul respectiv sa fie fractionat in materialitatea sa.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale, definitii

SECTIUNEA 0:

Articolul 1

(1) Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la:

a) infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel putin 3 unitati de proprietate imobiliara;

b) administrarea, intretinerea si folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile din condominii care au in structura lor locuinte sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aflate in proprietatea a cel putin 3 persoane fizice sau juridice, fiecare proprietar avand o proprietate individuala si o cota-parte indiviza din proprietatea comuna.

(2) Prezenta lege se aplica proprietarilor, chiriasilor, asociatiilor de proprietari si asociatiilor de chiriasi din condominii.

SECTIUNEA 1:Definitii

Articolul 2

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) acord de asociere - actul care consfinteste decizia a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor dintr-un condominiu de a se asocia in conditiile prezentei legi;

b) ansamblu rezidential - imobilul format din teren pe care sunt amplasate izolat, insiruit sau cuplat locuinte sau locuinte si constructii cu alta destinatie, in care exista proprietati comune si proprietati individuale;

c) asociatie de chiriasi - forma de asociere autonoma si fara scop lucrativ a chiriasilor dintr-un condominiu in scopul reprezentarii intereselor lor in raporturile cu proprietarii, precum si cu alte persoane juridice sau persoane fizice;

d) asociatie de proprietari - forma de asociere autonoma si fara scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu, avand ca scop administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea, reabilitarea si modernizarea proprietatii comune, mentinerea in stare buna a imobilului, respectarea drepturilor si asumarea obligatiilor de catre toti proprietarii;

e) atestat - actul care dovedeste calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care detin certificate de calificare, conform lit. f), sunt atestate de catre primar, la propunerea compartimentelor specializate in sprijinirea, indrumarea si controlul asociatiilor de proprietari din cadrul autoritatii administratiei publice locale, in baza unei hotarari a consiliului local;

f) certificat de calificare profesionala - actul care dovedeste calificarea profesionala a persoanelor fizice pentru a indeplini ocupatia de administrator de condominii, in conformitate cu legislatia privind invatamantul superior sau privind formarea profesionala a adultilor;

g) cheltuieli ale asociatiei de proprietari - totalitatea cheltuielilor sau obligatiilor financiare ale asociatiei de proprietari care sunt legate de exploatarea, repararea, intretinerea, modernizarea, reabilitarea proprietatii comune, precum si cheltuielile cu serviciile de care beneficiaza proprietarii si care nu sunt facturate acestora in mod individual;

h) condominiu - imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, in care exista cel putin 3 proprietati individuale reprezentate de locuinte si locuinte sau spatii cu alta destinatie, dupa caz, si cote-parti indivize de proprietate comuna;

i) contract de administrare - acordul scris incheiat intre o asociatie de proprietari si un administrator de condominii, care poate fi persoana fizica, persoana fizica autorizata sau o persoana juridica cu obiect de activitate administrarea condominiilor, in vederea prestarii unor activitati si indeplinirii unor obiective stabilite de asociatia de proprietari, conform legii. Contractul de administrare este un contract cu titlu oneros si se incheie in forma scrisa;

j) conventie individuala de facturare - act juridic incheiat intre un furnizor de servicii de utilitati publice, asociatia de proprietari si un proprietar individual din condominiu, anexa la contractul de furnizare a serviciilor de utilitati publice incheiat intre un furnizor de servicii de utilitati publice si asociatia de proprietari, prin care se stabilesc conditiile de furnizare, utilizare, facturare si plata a serviciilor de utilitati publice furnizate la nivel de utilizator individual din cadrul unui condominiu;

k) cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari - suma corespunzatoare din cheltuielile asociatiei pe care fiecare proprietar din condominiu este obligat sa o plateasca lunar, conform prevederilor prezentei legi;

l) cota-parte indiviza - cota-parte de proprietate comuna fortata, exprimata procentual, care ii revine fiecarui proprietar individual si este calculata ca raportul dintre suprafata utila a proprietatii individuale si suma suprafetelor utile ale tuturor proprietatilor individuale din condominiu. Suma cotelor-parti indivize trebuie sa fie egala cu 100%; in caz contrar, acestea trebuie recalculate prin grija presedintelui asociatiei de proprietari, conform suprafetelor utile;

m) locatar - persoana fizica sau juridica care, in baza unui contract de locatiune, dobandeste de la cealalta parte, numita locator, dreptul de folosinta a unei locuinte sau unui spatiu cu alta destinatie pentru o perioada determinata, in schimbul unui pret, denumit chirie;

n) locator - persoana fizica sau juridica care, in baza unui contract de locatiune, se obliga sa asigure celeilalte parti, numite locatar, folosinta unei locuinte sau unui spatiu cu alta destinatie pentru o perioada determinata, in schimbul unui pret, denumit chirie;

o) membru al asociatiei de proprietari - proprietarul semnatar al acordului de asociere sau al unei cereri depuse la asociatie;

p) parti comune - partile din cladire si/sau din terenul aferent acesteia care nu sunt proprietati individuale si sunt destinate folosintei tuturor proprietarilor sau unora dintre acestia, precum si alte bunuri care, potrivit legii sau vointei partilor, sunt in folosinta comuna. Partile comune sunt bunuri accesorii in raport cu proprietatile individuale, care constituie bunurile principale. Toate partile comune formeaza obiectul proprietatii comune. Partile comune nu pot fi folosite decat in comun si sunt obiectul unui drept de coproprietate fortata;

q) parti comune aferente tronsoanelor sau scarilor care nu pot fi delimitate - cel putin o instalatie pe verticala care alimenteaza in comun tronsoane ori scari sau parti de constructie comune tronsoanelor ori scarilor, care nu pot fi definite separat din punct de vedere fizic ca pozitie si suprafata;

r) proprietar al ansamblului rezidential/dezvoltator al ansamblului rezidential - persoana juridica care efectueaza toate operatiunile imobiliare in vederea construirii, finalizarii si predarii catre beneficiari a unor locuinte, precum si coordonarea surselor de finantare necesare realizarii acestor operatiuni;

s) proprietar din condominiu/proprietar - persoana fizica sau juridica, titular al unui drept de proprietate asupra a cel putin o unitate de proprietate imobiliara dintr-un condominiu;

t) proprietate individuala - locuinta sau spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, parte dintr-un condominiu, destinata locuirii sau altor activitati, detinuta in proprietate exclusiva;

u) regulament al condominiului - document de ordine interioara al asociatiei de proprietari care contine totalitatea instructiunilor, normelor, regulilor care stabilesc si asigura ordinea si buna functionare a unui condominiu;

v) statut - act cuprinzand ansamblul de dispozitii, adoptat de cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor dintr-un condominiu, prin care se reglementeaza scopul, structura si modul de organizare si functionare a asociatiei de proprietari, conform prevederilor prezentei legi;

w) unitate de proprietate imobiliara - proprietatea individuala, definita conform lit. t), care constituie bunul principal, impreuna cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna.

SECTIUNEA 2:Dispozitii generale

Articolul 3

(1) In scopul exercitarii drepturilor si obligatiilor ce le revin asupra proprietatii comune, in cazul condominiilor, se constituie asociatii de proprietari, care se organizeaza si functioneaza conform prevederilor prezentei legi.

(2) Pentru promovarea valorilor civice ale democratiei si statului de drept si pentru reprezentarea la nivel local si national, asociatiile de proprietari se pot asocia in federatii, uniuni, ligi ale asociatiilor de proprietari din municipii, orase sau judete, respectiv la nivel national, in conditiile prevazute de lege.

(3) In sensul art. 2 lit. h), constituie condominiu:

a) cladiri cu mai multe locuinte sau spatii cu alta destinatie in care exista proprietati individuale si proprietati comune;

b) cladiri multietajate; un tronson cu una sau mai multe scari din cadrul cladirii multietajate in cazul in care se poate delimita proprietatea comuna;

c) un ansamblu rezidential format din locuinte si/sau constructii cu alta destinatie, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care exista proprietati comune si proprietati individuale.

Articolul 4

(1) In condominii, unitatile de proprietate imobiliara se supun prevederilor prezentei legi ca entitati individuale.

(2) Niciun act de dispozitie nu poate sa aiba ca obiect exclusiv cota-parte indiviza din coproprietatea fortata asupra partilor comune ale condominiului, decat odata cu instrainarea locuintei/spatiului cu alta destinatie care constituie bunul principal.

(3) Partile comune din condominii si drepturile aferente acestora pot face obiectul unei actiuni de partaj numai atunci cand aceste parti inceteaza a mai fi destinate folosintei comune, in conditiile legii.

(4) In aplicarea prevederilor prezentei legi, dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra unei unitati de proprietate imobiliara se face potrivit dispozitiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

Articolul 5

In cazul modificarii suprafetei utile a unei proprietati individuale, toate cotele-parti indivize din condominiu se modifica proportional.

Articolul 6

Afişează Legea asociatiilor de proprietari, actualizata 2024 - Legea 196/2018 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2018    Legea 196/2018 actualizata 2024    Legea asociatilor de proprietari actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.