din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1926 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 290/2004, privind cazierul judiciar. Actualizata 2008

Legea nr. 290/2004, privind cazierul judiciar. Actualizata 2008

  Publicat: 19 Mar 2009       41835 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 290/2004, privind cazierul judiciar. Actualizata 2008

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Rectificarea publicata in M.OF. nr. 309 din 13/04/2005
- Legea nr. 202/2005
- O.U.G. nr. 216/2008 publicata in MOF nr. 848 din 17/12/2008.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Asezate in cap. I-IV, t. II, C. pen.,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Inregistreaza, urmareste si controleaza acele aspecte ale activitatii a caror cunoastere prezinta o importanta imediata. Pentru ca reflecta procese si operatii cu caracter tehnic,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Asezate in cap. I, t. VI, art. 111-112, C. pen., partea generala,sanctiuni de drept penal care au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii de noi infractiuni,
Masura prevazuta in sectiunea I, cap. III, t. III, art. 59, C. pen., partea generala si consta in punerea in libertate a condamnatului inainte de executarea in intregime a pedepsei care i s-a aplicat,
Reglementata in cap. II, t. I, art. 9 pen., partea generala,
Asezate in cap. I, t. VI, art. 111-112, C. pen., partea generala,sanctiuni de drept penal care au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii de noi infractiuni,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,
Asezate in sectiunea I, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri ce se pot lua in cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu inchisoare,
Sistem de organizare
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - In scopul prevenirii si combaterii faptelor prevazute si pedepsite de legea penala se organizeaza cazierul judiciar, ca mijloc de cunoastere si identificare operativa a persoanelor care au comis infractiuni contra persoanei si a libertatii acesteia, a patrimoniului si, in general, a ordinii de drept .

Art. 2. - In cazierul judiciar se tine evidenta persoanelor fizice si a persoanelor juridice condamnate ori impotriva carora s-au luat alte masuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum si a celor fata de care au fost dispuse masuri procesual-penale.

Art. 3. - Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face in conditiile prezentei legi si cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, ale Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, in cazul datelor de interes operativ.

CAPITOLUL II
Organizarea cazierului judiciar

Art. 4. - Cazierul judiciar se organizeaza de Ministerul Administratiei si Internelor si se tine de unitatile Politiei Romane, prin structuri specializate in acest domeniu .

Art. 5. - (1) Evidenta informatizata a cazierului judiciar si evidenta informatizata dactiloscopica se organizeaza si functioneaza in cadrul Politiei Romane, care asigura si coordonarea activitatilor desfasurate in aceste domenii.

(2) Activitatea privind cazierul judiciar va fi condusa, la nivel central, de Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative.

(3) Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative, este autoritate centrala in ceea ce priveste schimbul de date inscrise in cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, in sensul art. 1 alin. (1) din Decizia 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informatii extrase din cazierul judiciar, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 322 din 9 decembrie 2005.

Art. 6. - (1) La Inspectoratul General al Politiei Romane se organizeaza si functioneaza cazierul judiciar central in care se tine evidenta persoanelor fizice nascute in afara Romaniei si a persoanelor juridice straine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidentei operative si al evidentelor speciale ale politiei, care au comis infractiuni pe teritoriul Romaniei si au fost condamnate, sanctionate administrativ conform Codului penal sau fata de care au fost dispuse masuri procesual penale, precum si a celor aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 12 alin. (2).

(2) In cazierul judiciar central se tine, de asemenea, si evidenta persoanelor despre care s-au primit comunicari de luare in evidenta din partea organelor competente ale altor state.

Art. 7. - (1) La inspectoratele de politie judetene si la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti este organizat si functioneaza cazierul judiciar local, in care se tin evidenta persoanelor fizice nascute in raza administrativteritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si evidenta persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) In structura inspectoratelor de politie judetene si a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor functiona servicii specializate in domeniu, care vor asigura la nivelul unitatilor teritorial-administrative activitatile pe linie de cazier judiciar, evidenta operativa si evidente speciale ale Politiei Romane.

Art. 8. - (1) Inregistrarea in cazierul judiciar se face nominal, prin inscrierea datelor de stare civila pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum si a datelor judiciare.

(2) In cazul persoanelor fizice, inregistrarea se face si dactiloscopic, in situatiile prevazute in prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale si palmare, necesare pentru identificarea dactiloscopica a persoanelor inregistrate si cunoasterea exacta a situatiei lor juridice.

(3) In scopul inregistrarii si identificarii dactiloscopice, in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane functioneaza un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor judetene de profil si al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.

CAPITOLUL III
Inscrierea datelor in cazierul judiciar
si procedura de scoatere din evidenta

Art. 9. - In ceea ce priveste persoanele fizice, in cazierul judiciar se inscriu date privind:

a) pedepsele, masurile de siguranta si educative, pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive;

b) inceperea, intreruperea si incetarea executarii pedepsei inchisorii, a masurilor de siguranta si educative, liberarea conditionata si revocarea acesteia, achitarea amenzii penale;

c) amnistia, gratierea, prescriptia executarii pedepsei, reabilitarea;

d) pedepsele si masurile pronuntate prin hotarari penale definitive de instantele judecatoresti din strainatate, precum si masurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din strainatate, daca aceste hotarari au fost recunoscute de organele romane competente;

e) hotararile definitive care impun modificari in cazierul judiciar;

f) extradarea.

Art. 91. - In ceea ce priveste persoanele juridice, in cazierul judiciar se inscriu date privind:

a) pedepsele si masurile de siguranta pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive;

b) inceperea, intreruperea si incetarea executarii pedepselor, achitarea amenzii penale;

c) amnistia, gratierea, prescriptia executarii pedepsei, reabilitarea;

d) pedepsele si masurile pronuntate prin hotarari penale definitive de instantele judecatoresti din strainatate, precum si masurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din strainatate, daca aceste hotarari au fost recunoscute de organele romane competente;

e) hotararile definitive care impun rectificari in cazierul judiciar.

Art. 10. - (1) In evidenta cazierului judiciar organizata la unitatile de politie prevazute la art. 6 si 7 se noteaza in mod provizoriu, pana la solutionarea definitiva a cauzei, cand se sterg din evidenta, date privind persoanele fizice sau juridice fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale sau fata de care a fost luata una dintre masurile preventive prevazute de Codul de procedura penala.

(2) Datele prevazute la alin. (1) nu se inscriu in certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice sau, dupa caz, persoanei juridice.

Art. 11. - Inscrierea datelor prevazute la art. 9 sau notarile provizorii mentionate la art. 10 se fac in baza:

a) extraselor de pe hotararile judecatoresti definitive, precum si de pe incheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanta judecatoreasca;

b) comunicarilor de incepere, intrerupere ori incetare a executarii pedepsei inchisorii, a comunicarilor privind luarea masurilor preventive, de executare a masurilor de siguranta si a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se executa sau de unitatea locala de politie, in cazurile prevazute la art. 12 alin. (3);

c) comunicarii privind ducerea la indeplinire a hotararii de extradare, trimisa de organul care a pus in executare aceasta masura;

d) comunicarilor de punere in miscare a actiunii penale, a extraselor de pe ordonantele de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a acesteia, trimise de organul de urmarire penala care a luat masura;

e) comunicarii privind achitarea amenzii penale.

Afişează Legea nr. 290/2004, privind cazierul judiciar. Actualizata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice