din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1917 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 4/2008, privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

Legea nr. 4/2008, privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

  Publicat: 19 Mar 2009       41888 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Un sport in care inlocuirea jucatorilor este permisa pe durata desfasurarii unei competitii.
Legea nr. 4/2008, privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

Legea a abrogat Ordonanta nr. 11/2006, pentru prevenirea si combaterea violentei in sport .

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 11/01/2008

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Stare legala care indreptateste o persoana fizica sau juridica sa exercite in mod independent si in interes propriu folosinta, supravegherea si controlul asupra unui lucru sau animal.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Prevazute in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala, mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Persoane care iau parte la savarsirea unei infractiuni ,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) competitie sportiva - intrecere sportiva organizata pe ramuri de sport, intre mai multe echipe sau concurenti independenti, pe baza unui regulament si a unui program, avand drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a competitorilor in clasamentul final;

b) joc sportiv - intrecere sportiva desfasurata in cadrul sau in afara unei competitii sportive, care poate avea caracter oficial sau amical, intern ori international si se disputa pe baza unui regulament, avand drept scop stabilirea unui invingator;

c) organizator de competitii sportive - structura sportiva, legal constituita si recunoscuta oficial, care are dreptul de a organiza competitii sportive;

d) organizator de jocuri sportive - structura sportiva, legal constituita si recunoscuta oficial, care organizeaza jocuri sportive, desfasurate fie in cadrul unei competitii sportive oficiale, fie separat, in cadrul unor intreceri sportive cu caracter amical;

e) oficial - persoana care reprezinta o autoritate, membru al unei comisii, arbitru, observator, antrenor, preparator fizic, responsabil tehnic, medical ori administrativ din cadrul federatiilor, ligilor, asociatiilor judetene si cluburilor, acreditata sau, dupa caz, autorizata in functia ori pozitia pe care o detine;

f) grad de risc al competitiei sau al jocului sportiv - nivelul posibilitatii producerii unor fapte indreptate impotriva ordinii si sigurantei publice, cu ocazia desfasurarii competitiei sau a jocului sportiv;

g) evacuare a participantilor - ansamblul masurilor imperative desfasurate de catre structurile de ordine pentru scoaterea, in mod organizat, din locul de desfasurare a competitiei sau a jocului sportiv, a unui spectator, a unui grup de spectatori sau a tuturor participantilor;

h) stare vadita de ebrietate - consecinta a consumului de bauturi alcoolice asupra comportamentului unei persoane, manifestata prin vorbire incoerenta, mers sinuos si dificultati de orientare temporal-spatiala, precum si prin mirosul specific de alcool, emanat de catre persoana in cauza;

i) control corporal preventiv si al bagajelor - verificarea sumara a tinutei vestimentare si a bagajelor participantilor, in scopul prevenirii introducerii in locurile de desfasurare a competitiei sau a jocului sportiv a obiectelor si materialelor interzise la detinere;

j) interzicere a accesului sau a participarii la unele competitii sau jocuri sportive - masura de siguranta, inclusiv provizorie, dispusa de instanta de judecata sau de catre procuror, ori sanctiune contraventionala complementara, dispusa de catre agentul constatator, prin care se impune unei persoane interzicerea accesului/participarii la unele competitii sau jocuri sportive, desfasurate in tara ori in strainatate, de genul celor la care aceasta a savarsit fapte de natura contraventionala sau penala;

k) baza sportiva - totalitatea terenurilor, spatiilor, instalatiilor si constructiilor special amenajate in vederea organizarii si desfasurarii de competitii sportive, jocuri sportive si alte activitati de educatie fizica si sport;

l) arena sportiva - spatiul care cuprinde terenul de sport unde se desfasoara competitia sau jocul sportiv, precum si tribunele pentru spectatori;

m) zona imediata locului de desfasurare a competitiilor sportive - spatiul cuprins intre aliniamentul punctelor unde se efectueaza controlul documentelor de acces si limita exterioara a bazei sportive;

n) zona apropiata locului de desfasurare a competitiilor sportive - spatiul situat dincolo de limita exterioara a zonei imediate, care cuprinde si strazile adiacente bazei sportive;

o) comandant al fortelor de ordine - seful efectivelor de jandarmi care executa misiunea de asigurare si restabilire a ordinii publice;

p) sef al dispozitivului de ordine si siguranta - persoana desemnata din cadrul societatii specializate de protectie si paza,care organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea desfasurata de catre personalul societatii pentru asigurarea ordinii si sigurantei in interiorul arenei sportive;

r) responsabil de ordine si siguranta - persoana anume desemnata de catre organizator, care asigura coordonarea dispozitivului realizat de catre personalul de ordine si siguranta si relationarea cu fortele de ordine si cu reprezentantii celorlalte autoritati si institutii care concura la desfasurarea in bune conditii a competitiei sau a jocului sportiv;

s) monitor de securitate - persoana anume desemnata din cadrul unitatii de jandarmi, care are responsabilitatea de a supraveghea comportamentul si actiunile suporterilor unui club din zona de competenta, precum si relationarea acestora cu fortele de ordine;

s) ofiter de informare - persoana anume desemnata din cadrul unitatii de jandarmi, care are ca atributii relationarea dintre aceasta si un club din zona de responsabilitate, consilierea responsabilului de ordine si siguranta al clubului pe probleme de securitate si gestionarea datelor si informatiilor referitoare la comportamentul sustinatorilor clubului respectiv;

t) punct de comanda - spatiu special amenajat si dotat, destinat activitatilor de conducere si coordonare a masurilor de asigurare si restabilire a ordinii publice, care permite o buna vizibilitate asupra terenului de joc si tribunelor;

t) punct national de informare pentru manifestari sportive - structura centrala in cadrul Jandarmeriei Romane, care asigura schimbul de date si informatii in vederea realizarii cooperarii politienesti nationale si internationale cu privire la manifestarile sportive.

Art. 2. - Organizatorii competitiilor si jocurilor sportive si fortele de ordine angrenate au obligatia de a asigura protectia si siguranta spectatorilor, sportivilor si oficialilor si de a lua masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire si in interiorul arenelor sportive, inainte, pe timpul si dupa terminarea competitiei sau a jocului sportiv.

Art. 3. - (1) Mentinerea ordinii publice pe traseele de deplasare catre bazele sportive, in localitati sau in afara acestora, pana la limita exterioara zonei apropiate, se realizeaza in mod nemijlocit de catre organele de politie competente teritorial.

(2) Unitatile de jandarmi vor informa organele de politie cu privire la traseele de deplasare ale echipelor si suporterilor.

Art. 4. - (1) Asigurarea ordinii publice in zona apropiata si imediata a bazelor sportive si in alte locuri destinate desfasurarii competitiilor si jocurilor sportive cu grad de risc se realizeaza in mod nemijlocit de catre structurile de jandarmi competente teritorial.

(2) In situatii expres determinate, prevazute in planul de actiune intocmit in acest sens de catre unitatea de jandarmi, asigurarea ordinii publice in anumite locuri publice dispuse in afara zonei apropiate se va realiza de catre structurile de jandarmi competente teritorial.

(3) Locurile dispuse in afara zonei apropiate sunt pietele, caile publice ori alte locuri unde exista posibilitatea ca grupurile de suporteri adversi sa se intalneasca si sa tulbure ordinea si siguranta publica.

Art. 5. - (1) Raspunderea pentru asigurarea masurilor de ordine si siguranta in interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate incheia in acest sens contracte de prestari de servicii, in conditiile legii, cu societati specializate de protectie si paza .

(2) Asigurarea ordinii si sigurantei participantilor in interiorul arenelor sportive in care se desfasoara competitii sau jocuri sportive cu grad scazut de risc se poate face de catre organizator cu personal propriu.

(3) Organizatorul stabileste toate masurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea unei circulatii fluente pe caile de acces, asigurarea unor cai de evacuare a spectatorilor in cazuri deosebite, in conditii de siguranta si timp optim, si pentru mentinerea in stare de functionare a tuturor instalatiilor specifice.

(4) Masurile stabilite de organizator pentru asigurarea ordinii si sigurantei participantilor in interiorul arenelor sportive se inscriu in planul de actiune al societatii specializate de protectie si paza care presteaza serviciul contractat. In acest sens, responsabilul de ordine si siguranta al organizatorului solicita ofiterului de informare date si informatii de interes operativ privind suporterii care vor participa la jocul sportiv.

(5) Planul de actiune este aprobat, in toate situatiile, de catre comandantul structurii de jandarmi competente teritorial.

(6) Fiecare unitate de jandarmi desemneaza un ofiter de informare, insarcinat cu stabilirea contactelor de lucru cu oficialii cluburilor sportive din zona de responsabilitate.

(7) Monitorii de securitate supravegheaza comportamentul spectatorilor, atat pe traseele de afluire/defluire spre/de la baza sportiva, cat si in interiorul acesteia, inclusiv prin efectuarea de inregistrari video si fotografii operative in scopul identificarii persoanelor care savarsesc fapte antisociale. Acestea, precum si inregistrarile video efectuate in conditiile art. 10 alin. (1) lit. h) constituie mijloace de proba pentru solutionarea cauzelor de natura penala sau contraventionala.

(8) In situatia desfasurarii unor competitii sau jocuri sportive intr-o alta localitate decat cea in care isi are sediul clubul, responsabilul de ordine si siguranta, dupa consultarea prealabila a reprezentantilor grupurilor de suporteri, are obligatia de a transmite ofiterului de informare toate detaliile referitoare la deplasarea echipei, a oficialilor si a jurnalistilor acreditati, prin indicarea coordonatelor orare ale deplasarii, a mijloacelor de transport folosite, a locurilor de cazare si a programului pentru perioada de sedere in localitatea de disputare a competitiei sau a jocului sportiv, precum si numarul de bilete achizitionate de catre suporterii proprii, identitatea acestora, deplasarea suporterilor si indicarea agentiilor de turism care organizeaza calatoria, coordonatele orare si itinerarul de deplasare al acestora, mijloacele de transport folosite si locurile de cazare.

(9) Unitatea de jandarmi al carei comandant a aprobat planul de actiune are obligatia de a verifica modul de aplicare a prevederilor stabilite in acesta.

Art. 6. - (1) Responsabilul de ordine si siguranta, comandantul fortelor de ordine, seful dispozitivului de ordine si siguranta, reprezentantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, un reprezentant al serviciului de ambulanta, delegat la manifestarea sportiva, precum si prefectul ori reprezentantul sau, in cazul in care prezenta acestuia este necesara, isi desfasoara activitatea in punctul de comanda, urmarind derularea in bune conditii a competitiei sau a jocului sportiv.

(2) In vederea stabilirii unor practici unitare la nivel national privind activitatea responsabililor de ordine si siguranta, precum si instruirea de specialitate a acestora, federatiile sportive de specialitate si ligile profesioniste desemneaza in structura proprie un responsabil de ordine si siguranta, care coordoneaza aceasta activitate .

(3) Elaborarea metodologiilor de instruire a responsabililor de ordine si siguranta se face de federatiile sportive, cu sprijinul de specialitate al Jandarmeriei Romane.

Art. 7. - (1) Dupa declararea competitiei sau a jocului sportiv, comandantul unitatii de jandarmi competente teritorial impreuna cu responsabilul de ordine si siguranta al organizatorului de joc stabilesc gradul de risc preliminar al jocului, solicitand la nevoie si punctul de vedere al responsabilului de ordine si siguranta al federatiei de specialitate sau al ligii profesioniste, care se consemneaza in toate documentele de organizare.

(2) In situatia desfasurarii unor jocuri sportive cu grad ridicat de risc este necesara prezenta in arena sportiva a prefectului sau a reprezentantului acestuia, precum si a unui procuror din cadrul parchetului de pe langa judecatoria in a carei circumscriptie se afla arena sportiva. Instiintarea acestora se realizeaza de catre unitatea de jandarmi competenta teritorial.

Art. 8. - (1) Restabilirea ordinii publice in interiorul bazei sportive se executa de catre efectivele de jandarmi, din initiativa comandantului acestora, cu aprobarea, dupa caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci cand se constata ca, in urma producerii unor acte de violenta, este pusa in pericol viata sau integritatea corporala a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine si siguranta sau a celorlalti participanti .

(2) In situatiile prevazute la alin. (1) seful dispozitivului de ordine si siguranta ia toate masurile pentru respectarea intocmai de catre personalul din subordine a dispozitiilor primite in acest sens de la comandantul fortelor de ordine.

Afişează Legea nr. 4/2008, privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice