din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale

Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale

  Publicat: 20 Dec 2023       476 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1147 din 19 decembrie 2023.

1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Comune, orase, municipii si judete.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
Reprezinta suma activelor care pot fi utilizate pe teritoriul unei tari pentru cumpararea de bunuri si servicii si pentru achitarea datoriilor,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Art. 1. -


(1) Punctul gastronomic local este o unitate de valorificare a productiei primare locale, situata intr-o localitate rurala, unde se prepara si se servesc produse alimentare, dupa retete specifice zonei, direct catre consumatorul final, pentru un numar maxim de 15 persoane simultan.


(2) Localitatea rurala este reprezentata de sate resedinta de comuna, sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor sau oraselor.


(3) Planul local este reprezentat de unitatea administrativ-teritoriala de care apartine punctul gastronomic local si/sau de locul de domiciliu al persoanei care detine punctul gastronomic local, precum si de unitatile administrativ-teritoriale limitrofe acestora.


Art. 2. -


Produsele alimentare din oferta punctului gastronomic local se prepara din materii prime disponibile pe plan local, provenite in principal din productia primara de la nivelul exploatatiei proprii, de la producatori, pescari, vanatori, culegatori si colectori de produse forestiere nelemnoase.


Art. 3. -


Punctul gastronomic local poate functiona in incintele existente in locuinte particulare, ferme agricole, amenajari piscicole, stane, stupine, crame, adaposturi pescaresti, fonduri de vanatoare, crescatorii de vanat, complexuri de vanatoare, centre de colectare a ciupercilor si fructelor de padure, centre de colectare a vanatului, ocoale silvice, manastiri, precum si in alte constructii si amenajari dintr-o localitate rurala, unde se desfasoara una sau mai multe activitati conexe cu productia primara de produse agricole, pescuitul, vanatoarea, recoltarea sau colectarea produselor forestiere nelemnoase.


Art. 4. -


Punctul gastronomic local poate fi infiintat de catre persoane fizice si persoane juridice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind inregistrarea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a acestui tip de unitate, la directia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor de pe raza judetului unde acesta isi desfasoara activitatea .


Art. 5. -


Inregistrarea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a punctului gastronomic local de catre persoanele fizice se realizeaza in baza atestatului de producator, insotit de copia carnetului de comercializare, a carnetului de membru vanator vizat pe anul in curs, a permisului de pescuit comercial vizat pe anul in curs sau a autorizatiei de recoltare a produselor forestiere nelemnoase, eliberata de autoritatile competente, dupa caz, in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in vigoare.


Art. 6. -


(1) Inregistrarea sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a punctului gastronomic local de catre persoanele juridice se realizeaza in baza certificatului constatator de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, avand coduri CAEN care dovedesc ca acestea desfasoara una sau mai multe activitati de productie agricola, pescuit sau vanat, de colectare a produselor forestiere nelemnoase, in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in vigoare.


(2) Infiintarea unui punct gastronomic local de catre persoanele fizice ce sunt producatori locali se realizeaza in baza atestatului de producator/carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.


Art. 7. -


(1) Veniturile realizate de persoanele fizice ca urmare a desfasurarii activitatii ca punct gastronomic local reprezinta venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se determina pe baza normelor de venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nivelul normelor anuale de venit, pe categorii de localitati, in functie de amplasamentul punctului gastronomic local, precum si coeficientii de corectie a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.


(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin structurile subordonate, transmite, anual, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, nivelul normelor anuale de venit si coeficientii de corectie a acestora, in cursul trimestrului IV, dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urmeaza sa se aplice.


Art. 8. -


(1) In vederea valorificarii superioare a productiei primare si accelerarii procesului de dezvoltare rurala, inclusiv a serviciilor din spatiul rural, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sprijina dezvoltarea punctelor gastronomice locale prin actiuni specifice de informare, promovare si difuzare in mediul online: site-uri media, aplicatii mobile si orice alte mijloace de informare in masa .


(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin unitatile subordonate la nivel national, judetean sau local, poate sa organizeze gratuit cursuri de formare profesionala pentru persoanele fizice sau juridice care doresc sa infiinteze un punct gastronomic local, in limita competentelor stabilite de legislatie.


(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va propune masuri pentru acordarea de sprijin in vederea infiintarii sau sustinerii activitatii punctelor gastronomice locale, in limita prevederilor bugetare.


Art. 9. -


Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala a Zonei Montane, intocmeste si gestioneaza Registrul punctelor gastronomice locale pe baza datelor din lista publica ce se poate consulta/accesa de pe site-ul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.


Art. 10. -


Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 7 se aplica incepand cu veniturile anului fiscal urmator celui publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi.


Art. 11. -


Pentru anul 2024, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin structurile subordonate, transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nivelul normelor anuale de venit si coeficientii de corectie a acestora pana la data de 31 decembrie 2023.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea nr. 412/2023 pentru infiintarea si functionarea punctelor gastronomice locale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 412/2023    Punct gastronomic local

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.