din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4236 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Ordonanta nr. 106/1999, privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale

Ordonanta nr. 106/1999, privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale

  Publicat: 20 Mar 2009       9714 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Ordonanta nr. 106/1999, privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 168 din 05/03/2008

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Denumire data monedei unice europene.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta ordonanta reglementeaza contractele incheiate in conditiile prevazute la art. 3-5 intre un comerciant care furnizeaza bunuri sau servicii si un consumator.

Art. 2. - In sensul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:

a) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii care, in cadrul tranzactiilor care intra sub incidenta prezentei ordonante, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale;

b) comerciant - orice persoana fizica sau juridica autorizata, care actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, in cadrul tranzactiilor care intra sub incidenta prezentei ordonante, precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop, in numele sau pe seama acesteia;

c) spatiu comercial - orice loc sau spatiu autorizat conform reglementarilor legale in vigoare, folosit in mod obisnuit de comerciant in scopul desfasurarii activitatii pentru care a fost autorizat.

Art. 3. - Prezenta ordonanta se aplica in cazul contractelor incheiate in urmatoarele situatii:

a) in timpul unei deplasari organizate de comerciant in afara spatiilor sale comerciale;

b) in timpul unei vizite efectuate de comerciant, daca aceasta nu a avut loc la solicitarea expresa a consumatorului:

1. la locuinta unui consumator, unde pot fi incheiate contracte si cu alte persoane prezente;

2. la locul de munca al consumatorului sau in locul in care acesta se gaseste, chiar temporar, pentru motive de lucru, studiu sau tratament;

c) in orice alte locuri publice sau destinate publicului, in care comercianul prezinta o oferta pentru produsele sau serviciile pe care le furnizeaza, in vederea acceptarii acesteia de catre consumator.

Art. 4. - Sunt supuse prevederilor prezentei ordonante si contractele incheiate in urma solicitarii de catre consumator a unei vizite a comerciantului pentru alte produse sau servicii decat cele pentru care consumatorul a solicitat vizita, cu conditia ca, in momentul solicitarii, consumatorul sa nu fi cunoscut si nici sa nu fi avut in mod rezonabil posibilitatea de a cunoaste faptul ca furnizarea produsului sau a serviciului respectiv face parte din activitatea comerciala sau profesionala a comerciantului.

Art. 5. - Prezenta ordonanta se aplica si in cazul propunerilor de contract facute de consumator, in conditii analoage celor specificate la art. 3 si 4.

Art. 6. - Prezenta ordonanta nu se aplica:

a) contractelor pentru care valoarea totala care urmeaza sa fie achitata de consumator este mai mica decat echivalentul in lei a 30 de euro la cursul de zi al Bancii Nationale a Romaniei;

b) contractelor privind construirea, vanzarea si inchirierea de bunuri imobile, precum si contractelor care contin alte drepturi referitoare la bunuri imobile, cu exceptia contractelor privind furnizarea de produse ce urmeaza sa fie incorporate in bunuri imobile si, de asemenea, a contractelor privind repararea de bunuri imobile;

c) contractelor privind furnizarea de produse alimentare, bauturi sau de produse de uz curent utilizate in gospodarie, livrate cu regularitate de catre comerciant;

d) contractelor de asigurari;

e) contractelor privind valorile mobiliare;

f) contractelor referitoare la furnizarea de bunuri sau servicii, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

1. contractul s-a incheiat pe baza unui catalog al comerciantului, pe care consumatorul a avut posibilitatea sa il consulte in absenta acestuia, pentru a fi corect informat in vederea luarii unei decizii;

2. contractul prevede o continuitate a relatiilor comerciale dintre consumator si comerciant in cadrul unor livrari succesive de produse sau de servicii;

3. atat catalogul, cat si contractul mentioneaza expres dreptul consumatorului de a returna produsul intr-un termen de 7 zile lucratoare, incepand de la data primirii acestuia, sau de a denunta unilateral contractul in decursul aceleiasi perioade, fara o alta obligatie decat aceea de a avea grija in mod rezonabil de bunuri .CAPITOLUL II
Forma contractului

Art. 7. - Contractul trebuie sa fie intocmit in forma scrisa, incheiat cel mai tarziu in momentul livrarii produsului sau serviciului, si sa contina cel putin datele complete de identificare a partilor contractante, obiectul si pretul contractului, data si locul incheierii acestuia.

CAPITOLUL III
Dreptul de denuntare unilaterala a contractului

Art. 8. - (1) In situatiile prevazute la art. 3-5 comerciantul va informa in scris consumatorul, inainte sau cel mai tarziu in momentul incheierii contractului, despre dreptul acestuia din urma de a denunta unilateral contractul in termenul prevazut in prezenta ordonanta, indicand numele si adresa persoanei fata de care isi poate exercita acest drept .

(2) Contractul trebuie sa stipuleze, cu caractere mari si in imediata vecinatate a locului rezervat pentru semnatura consumatorului, clauza expresa despre dreptul de denuntare unilaterala a contractului, in termenele si in conditiile prevazute in prezenta ordonanta, precum si numele si adresa comerciantului fata de care consumatorul poate sa isi exercite acest drept .

(3) Comerciantul este obligat sa inmaneze consumatorului un exemplar din contractul incheiat si sa poata proba acest lucru in fata organelor de control .

Art. 9. - (1) Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul, in termen de 7 zile lucratoare, care incepe sa curga:

a) de la data incheierii contractului, daca aceasta este concomitenta cu data livrarii produsului;a

b) de la data incheierii contractului de prestari servicii;

c) de la data primirii produsului de catre consumator, daca livrarea a fost efectuata dupa data incheierii contractului.

(2) Partile pot stipula in contract un termen mai mare decat cel prevazut la alin. (1), daca considera necesar.

(3) Pentru a-si exercita dreptul de denuntare unilaterala, consumatorul trebuie sa anunte comerciantul, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, data expedierii acesteia trebuind sa se incadreze in termenul prevazut in contract . Anuntarea comerciantului exonereaza consumatorul de orice obligatie, cu exceptia celei de a inapoia comerciantului produsele livrate, contractul considerandu-se desfiintat.

Art. 10. - Daca comerciantul a omis sa informeze consumatorul despre dreptul de denuntare sau daca informatia a fost incompleta ori gresita, astfel incat nu ar permite exercitarea unui asemenea drept, termenul prevazut la art. 9 se prelungeste cu 60 de zile lucratoare.

Art. 11. - Comerciantul este obligat sa primeasca produsele returnate de consumator in termenele prevazute in prezenta ordonanta .

Afişează Ordonanta nr. 106/1999, privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice