din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2290 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Ordonanta de urgenta nr. 202/2008, privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

Ordonanta de urgenta nr. 202/2008, privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

  Publicat: 20 Mar 2009       22300 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Ordonanta de urgenta nr. 202/2008, privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

Publicat ain Monitorul Oficial, Partea I nr. 825 din 08/12/2008

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile dintre mai multe state, respectiv relatiile din cadrul comunitatii internationale.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Avand in vedere angajamentele internationale asumate de Romania in calitate de stat membru al Organizatiei Natiunilor Unite si al Uniunii Europene,

tinand seama de faptul ca actele cu forta juridica obligatorie ale acestor organizatii stabilesc in sarcina statelor membre obligatia de a adopta anumite masuri legislative pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale instituite de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, in baza art. 41 din Carta Natiunilor Unite, si de Uniunea Europeana in cadrul Politicii externe si de securitate comune,

avand in vedere ca Romania nu a adoptat pana in prezent unele masuri de acest tip, cum ar fi stabilirea autoritatilor competente cu solutionarea solicitarilor persoanelor fizice si juridice de drept privat pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale acestora afectate de masurile restrictive internationale sau stabilirea unor sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor stabilite in actele obligatorii adoptate pe plan international,

luand in considerare necesitatea eliminarii grabnice a acestei carente si considerand ca aceasta este o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata si care contribuie la indeplinirea unor obligatii asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene si al Organizatiei Natiunilor Unite si la evitarea actionarii statului roman in justitie, in fata instantelor nationale, in fata Curtii de Justitiei a Comunitatilor Europene si a Curtii Europene a Drepturilor Omului,

tinand cont, totodata, de necesitatea crearii cadrului juridic pentru punerea in aplicare la nivel national a sanctiunilor internationale, care nu au caracter obligatoriu, adoptate in cadrul unor organizatii internationale sau de catre alte state, precum si a celor adoptate prin decizii unilaterale ale Romaniei sau ale altor state,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .CAPITOLUL I
Dispozitii generaleARTICOLUL 1
Domeniu de aplicare

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modalitatea de punere in aplicare, la nivel national, a sanctiunilor internationale instituite prin:

a) rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite sau alte acte adoptate in baza art. 41 din Carta Natiunilor Unite;

b) regulamente, decizii, pozitii comune, actiuni comune si alte instrumente juridice ale Uniunii Europene.

(2) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza si modalitatea de punere in aplicare la nivel national a sanctiunilor internationale, care nu au caracter obligatoriu, adoptate in cadrul unor organizatii internationale sau de catre alte state, precum si a celor adoptate prin decizii unilaterale ale Romaniei sau ale altor state, in indeplinirea scopurilor prevazute la art. 2 lit. a).

ARTICOLUL 2
Semnificatia unor termeni

In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:

a) sanctiuni internationale - restrictiile si obligatiile in legatura cu guvernele unor state, cu entitati nestatale sau persoane fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, de Uniunea Europeana, de alte organizatii internationale sau prin decizii unilaterale ale Romaniei ori ale altor state, in scopul mentinerii pacii si securitatii internationale, prevenirii si combaterii terorismului, asigurarii respectarii drepturilor omului si libertatilor fundamentale, dezvoltarii si consolidarii democratiei si statului de drept si indeplinirii altor scopuri, in conformitate cu obiectivele comunitatii internationale, cu dreptul international si cu dreptul Uniunii Europene. Sanctiunile internationale vizeaza, in special, blocarea fondurilor si a resurselor economice, restrictii comerciale, restrictii privind operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare si cu produsele militare, restrictii de calatorie, restrictii de transport si comunicatii, sanctiuni diplomatice sau in domeniile tehnico-stiintific, cultural ori sportiv;

b) persoane si entitati desemnate - guvernele statelor, entitatile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sanctiuni internationale;

c) bun - orice tehnologie sau produs purtator de valoare economica sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care apartine sau este detinut ori aflat sub controlul unor persoane sau entitati desemnate ori care este interzis la import sau export din si catre o anumita destinatie; sunt asimilate definitiei bunurilor fondurile, resursele economice si produsele sau tehnologiile cu dubla utilizare;

d) fonduri - mijloace financiare si beneficii de orice natura, care includ, dar nu se limiteaza la:

(i) numerar, cecuri, creante in numerar, cambii, ordine de plata si alte instrumente de plata;

(ii) depozite la institutii financiare sau la alte entitati, solduri de conturi, creante si titluri de creanta;

(iii) valori mobiliare negociate la nivel public si privat si titluri de creanta, inclusiv titluri si actiuni, certificate reprezentand valori mobiliare, obligatiuni, bilete la ordin, garantii, obligatiuni negarantate si contracte derivate;

(iv) dobanzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea;

(v) credite, drepturi compensatorii, garantii, garantii de buna executie sau alte angajamente financiare;

(vi) scrisori de credit, conosamente, contracte de vanzare;

(vii) cote-parti din fonduri sau resurse economice si documentele care atesta detinerea acestora;

(viii) orice alt mijloc de finantare sau document care atesta finantarea exportului.

e) blocarea fondurilor - prevenirea oricarui transfer, acces la sau utilizare a fondurilor in orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caracterului, localizarii, proprietarului, posesiei, destinatiei acestora sau o alta schimbare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu;

f) resurse economice - activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare ori imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obtinerea de fonduri, produse sau servicii;

g) blocarea resurselor economice - prevenirea utilizarii resurselor economice pentru a obtine fonduri, produse sau servicii in orice mod, inclusiv prin vanzare, inchiriere sau ipotecare.

h) produse si tehnologii cu dubla utilizare - acele produse si tehnologii definite conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 159 din 30 iunie 2000.

i) a avea sub control - toate situatiile in care, fara a detine un titlu de proprietate, o persoana fizica sau juridica are posibilitatea de a dispune, in orice mod, cu privire la bunuri, fara a obtine o aprobare prealabila din partea proprietarului de drept sau de a influenta in orice mod persoane sau entitati desemnate ori alte persoane fizice sau juridice.

CAPITOLUL II
Punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 202/2008, privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice