din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Conventia din 17/07/2006, asupra relatiilor personale care privesc copiii

Conventia din 17/07/2006, asupra relatiilor personale care privesc copiii

  Publicat: 28 Mar 2009       22746 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Conventia din 17/07/2006, asupra relatiilor personale care privesc copiii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 17/04/2007

Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Reglemetate in sectiunea II, cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri procesuale care se pot lua numai in cursul procesului penal
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Reglemetate in sectiunea II, cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri procesuale care se pot lua numai in cursul procesului penal
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reglemetate in sectiunea II, cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri procesuale care se pot lua numai in cursul procesului penal
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).

ARTICOLUL 12
Obligatiile autoritatilor centrale

Autoritatile centrale din statele parti:

a) coopereaza intre ele si promoveaza cooperarea intre autoritatile lor competente, inclusiv autoritatile judiciare, pentru indeplinirea obiectivelor Conventiei. Ele actioneaza cu toata diligenta necesara;

b) in vederea facilitarii punerii in aplicare a prezentei Conventii, comunica reciproc, la cerere, informatii in legatura cu legislatia lor interna privind raspunderea parinteasca, inclusiv privind relatiile personale, precum si orice alta informatie mai detaliata in legatura cu masurile asiguratorii si cu garantiile, altele decat cele prevazute deja, conform art. 10 alin. 1, si serviciile lor disponibile (inclusiv servicii juridice, finantate de sectorul public sau intr-un alt mod), precum si eventualele schimbari intervenite in legislatia si in serviciile in materie;

c) iau toate masurile adecvate pentru a descoperi locul in care se afla copilul;

d) asigura transmiterea de cereri de informatii emanand de la autoritatile competente si privind aspecte de drept sau de fapt in legatura cu procedurile aflate in curs;

e) se informeaza reciproc in legatura cu dificultatile care pot sa apara cu ocazia aplicarii Conventiei si fac tot posibilul in vederea inlaturarii obstacolelor in aplicarea acesteia.

ARTICOLUL 13
Cooperarea internationala

1. Actionand in cadrul competentelor lor respective, autoritatile judiciare, autoritatile centrale, serviciile sociale si alte organe ale statelor parti interesate coopereaza in procedurile privind relatiile personale transfrontaliere.

2. In special autoritatile centrale trebuie sa sprijine autoritatile judiciare din statele parti sa comunice reciproc si sa obtina informatiile si sprijinul necesar pentru a le permite sa duca la indeplinire scopurile prezentei conventii .

3. In prezenta unui caz transfrontalier, autoritatile centrale asista copiii, parintii si alte persoane care intretin legaturi de familie cu copilul, in special, in vederea initierii unor proceduri privind relatiile personale transfrontaliere.

ARTICOLUL 14
Recunoasterea si executarea hotararilor privind relatiile
personale transfrontaliere

1. Statele parti trebuie sa prevada, daca este cazul, in conformitate cu tratatele internationale relevante:

a) un sistem de recunoastere si de executare a hotararilor pronuntate in alte state parti privind relatiile personale si dreptul de incredintare;

b) o procedura prin care hotararile referitoare la relatiile personale si la dreptul de incredintare pronuntate intr-un alt stat parte pot fi recunoscute si declarate executorii inainte de exercitarea relatiilor personale in statul solicitat.

2. Daca un stat parte subordoneaza recunoasterea si/sau executarea unei hotarari straine de existenta unui tratat sau a reciprocitatii, se va putea considera prezenta conventie ca temei juridic pentru recunoasterea si/sau executarea unei hotarari straine privind relatiile personale.ARTICOLUL 15
Modalitatile de punere in executare a hotararilor privind relatiile
personale transfrontaliere

Autoritatea judiciara a statului parte in care trebuie sa fie pusa in executare o hotarare pronuntata intr-un alt stat parte in legatura cu relatiile personale transfrontaliere poate, atunci cand recunoaste sau declara executorie o astfel de hotarare ori intr-un stadiu ulterior, sa stabileasca sau sa adapteze modalitatile de punere in executare a acesteia, precum si masurile asiguratorii si garantiile aferente acestei hotarari, daca acest lucru este necesar pentru facilitarea exercitarii acestor relatii, sub rezerva ca elementele esentiale ale hotararii sa fie respectate si tinand cont, in special, de orice schimbare a imprejurarilor si a invoielilor facute de cei interesati. In niciun caz hotararea nu poate face obiectul unui examen de fond .

ARTICOLUL 16
Inapoierea unui copil

1. Atunci cand la sfarsitul unei perioade de relatii personale transfrontaliere intemeiate pe o hotarare privind relatiile personale inapoierea copilului nu s-a efectuat, autoritatile competente trebuie sa asigure, la cerere, inapoierea imediata a acestuia, aplicand daca este cazul dispozitiile incidente ale instrumentelor internationale, dispozitiile de drept national si, daca este potrivit, sa puna in aplicare masurile asiguratorii si garantiile prevazute eventual de hotararea privind relatiile personale.

2. O hotarare privind inapoierea copilului va fi pronuntata, in masura in care este posibil, in termen de 6 saptamani de la data cererii privind inapoierea acestuia.

ARTICOLUL 17
Cheltuieli

Cu exceptia cheltuielilor de repatriere, fiecare stat parte se angajeaza sa nu pretinda solicitantului nicio plata pentru orice masura luata in numele sau in virtutea prezentei conventii de catre autoritatea centrala a acestui stat .

ARTICOLUL 18
Cerinte privitoare la limba

1. Sub rezerva acordurilor speciale incheiate intre autoritatile centrale implicate:

Afişează Conventia din 17/07/2006, asupra relatiilor personale care privesc copiii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice