din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 126/1995, privind regimul materiilor explozive, consolidata in 2005

Legea 126/1995, privind regimul materiilor explozive, consolidata in 2005

  Publicat: 16 Mar 2009       31137 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea 126/1995, privind regimul materiilor explozive, consolidata in 2005 prin:
- Legea nr. 464/2001
- Legea nr. 478/2003
- Legea nr. 262/2005.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Termen folosit de C. pen., la furt si alte fapte penale,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.


Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
Prevederile prezentei legi se aplica la prepararea, producerea, procesarea, experimentarea, detinerea, tranzitarea pe teritoriul tarii, transmiterea sub orice forma, transferul, transportul, introducerea pe piata, depozitarea, incarcarea, incartusarea, delaborarea, distrugerea, manuirea, comercializarea si folosirea de catre persoanele juridice sau fizice autorizate a materiilor explozive.
Prin materii explozive, in sensul prezentei legi, se intelege explozivii de uz civil, emulsiile explozive, amestecurile explozive, pirotehnice si simple, incarcaturile speciale, mijloacele de initiere, cele auxiliare de aprindere, precum si orice alte substante sau amestecuri de substante destinate sa dea nastere la reactii chimice instantanee, cu degajare de caldura si gaze la temperatura si presiune ridicata.
Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil, asa cum este reglementat de legislatia nationala armonizata cu normele comunitare.

Art. 2
Producerea si procesarea de materii explozive sunt permise numai persoanelor juridice care poseda autorizatie din partea inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea .

Art. 3
Amestecurile explozive simple pot fi preparate manual sau mecanizat numai de persoane juridice autorizate in acest scop, pe baza instructiunilor tehnice si de securitate si sanatate a muncii elaborate in acest sens.
Materiile explozive noi cu destinatie militara, indiferent de provenienta, pot fi folosite numai cu aprobarea Ministerului Apararii Nationale, pe baza avizului structurii de specialitate din subordinea acestui minister, desemnata in acest scop prin hotarare a Guvernului.

Art. 4
Furnizorii, inclusiv producatorii, au obligatia de a garanta materiile explozive si de a inscriptiona ambalajele cu datele prevazute de reglementarile in vigoare.
Termenul de garantie poate fi prelungit numai cu acordul producatorului.

Art. 5
Introducerea pe piata a explozivilor de uz civil se poate face numai dupa ce acestia au fost certificati de catre un organism notificat din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau de catre un organism national recunoscut si desemnat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

Art. 6
Prin detinator de materii explozive, in sensul prezentei legi, se intelege orice persoana juridica sau fizica in posesia sau detentia careia se afla, licit, astfel de materii.

Art. 7
Persoanele fizice nu au dreptul sa detina, sa utilizeze, sa transporte, sa depoziteze, sa experimenteze ori sa manuiasca materii explozive, cu exceptia pulberii necesare confectionarii cartuselor pentru arme de vanatoare, daca nu fac dovada calitatii de artificier ori de personal special instruit si nu reprezinta o persoana juridica autorizata si inregistrata conform prezentei legi.

Capitolul II - Autorizarea si inregistrarea detinatorilor de materii exploziveArt. 8
Pentru a putea prepara materii explozive persoanele juridice care, prin actul constitutiv al societatii, au ca obiect de activitate astfel de operatiuni sunt obligate sa obtina in prealabil autorizatia din partea inspectoratului teritorial de munca si de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie pe raza carora isi desfasoara activitatea .
Obligatia de a obtine in prealabil autorizatia revine si persoanelor juridice si fizice care detin, folosesc sau comercializeaza materii explozive, cu exceptia unitatilor si formatiunilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului Roman de Informatii.
Persoanele care produc, detin, transfera sau comercializeaza obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice, precum si persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligatia de a obtine autorizatia din partea inspectoratului teritorial de munca si de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie pe raza carora isi desfasoara activitatea, dupa caz.
Autorizarea se obtine numai la solicitarea celui interesat si pe o durata determinata, cu posibilitate de prelungire.
Indeplinirea activitatilor prevazute in autorizatie prin intermediari neautorizati este interzisa.

Art. 9
Materiile explozive pot fi depozitate numai in spatii special construite si amenajate pe baza documentatiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de munca .
Depozitele de materii explozive construite si amenajate in conditiile alin. 1 pot functiona numai dupa obtinerea prealabila a autorizatiei, emisa in comun de catre inspectoratul teritorial de munca si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie, dupa caz.
Se interzice autorizarea producerii, prepararii, experimentarii, detinerii sau depozitarii materiilor explozive in cladiri cu locuinte.
In autorizatia de functionare a oricarui depozit se stabileste capacitatea maxima de depozitare in echivalent trotil.
Depozitarea materiilor explozive in depozitele de stoc si la unitatile care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive se face numai in spatii proiectate, construite si amenajate pe baza documentatiilor tehnice.
Inspectoratele teritoriale de munca pot aviza depasirea temporara a capacitatilor de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.

Afişează Legea 126/1995, privind regimul materiilor explozive, consolidata in 2005 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 126/1995    Materiale explozive    Legea 464/2001    Legea 478/2003    Legea 262/2005

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Cerere de liberare provizorie sub control judiciar
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 461 din data 19.12.2011Articole Juridice

ORDONANTA de autorizare a livrarii sub supraveghere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Livrarea supravegheata. Art. 151 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

CAZUL BALLESTERO
Sursa: EuroAvocatura.ro