din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2637 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Acordul de imprumut intre Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, si Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului

Acordul de imprumut intre Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, si Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului

  Publicat: 05 Jul 2009       10022 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Acordul de imprumut intre Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, si Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active financiare cu scadente pe termene medii si lungi.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Denumire data monedei unice europene.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(Haircut) In Statele Unite, termen utilizat in industria instrumentelor financiare care se refera la formulele folosite in evaluarea instrumentelor financiare pentru a calcula capitalul net al unui broker/dealer.
Persoana fizica sau juridica care se imprumuta de la o alta persoana fizica sau juridica numita imprumutator.
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Denumire data monedei unice europene.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Denumire data monedei unice europene.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvor�nd din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare;
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,

5.000.000.000 euro
- 23 iunie 2009 -

Acest acord de imprumut (acordul) este incheiat de catre si intre Comunitatea Europeana (denumita in continuare CE sau Imprumutatorul), reprezentata de Comisia Comunitatilor Europene (denumita in continuare Comisia), si Romania, actionand prin Ministerul Finantelor Publice (denumita in continuare Romania sau Imprumutatul), reprezentata de ministrul finantelor publice, domnul Gheorghe Pogea, si Banca Nationala a Romaniei, actionand in calitate de agent in numele Imprumutatului (denumita in continuare agentul Imprumutatului), reprezentata de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, domnul Mugur Constantin Isarescu.

Preambul

Avand in vedere ca:

(1) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 332/2002 din 18 februarie 2002 de creare a unei facilitati prin care sa se asigure asistenta financiara pe termen mediu pentru balantele de plati ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002, p. 1) a imputernicit Comisia in numele CE sa contracteze imprumuturi de pe piata de capital sau de la institutiile financiare in scopul acordarii de imprumuturi unuia sau mai multor state membre care intampina dificultati sau sunt amenintate de astfel de dificultati in legatura cu balanta lor de plati curente sau cu miscarile de capital;

(2) Romania a solicitat asistenta financiara pe termen mediu;

(3) Consiliul, prin Decizia sa 2009/459/CE din 6 mai 2009 (denumita in continuare Decizia) a hotarat sa acorde Romaniei, in baza Regulamentului (CE) nr. 332/2002 un imprumut in valoare maxima de 5.000.000.000 euro cu o scadenta medie maxima de 7 ani. Imprumutul va fi disponibilizat in maximum 5 rate;

(4) imprumutul este acordat in coroborare cu un imprumut de la Fondul Monetar International (FMI) in valoare de 11,40 miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde euro), acordat in cadrul unui acord stand-by. Banca Mondiala a fost, de asemenea, de acord sa ofere un imprumut de 1 miliard euro, iar BEI si BERD asigura un sprijin suplimentar in suma totala de 1 miliard euro;

(5) imprumutul este conditionat de masuri de politici economice menite sa sustina durabilitatea balantei de plati a Romaniei, dupa cum se stabileste in art. 2 si 3 ale Deciziei;

(6) conditiile de politica economica ce vor fi respectate de Romania sunt prevazute in Memorandumul de intelegere semnat la data de 23 iunie 2009 intre Comisie si Romania si Banca Nationala a Romaniei si in memorandumurile de intelegere ulterioare (aditionale), daca exista (denumite in continuare in mod colectiv Memorandum de intelegere);

(7) prima rata va fi eliberata la intrarea in vigoare a Memorandumului de intelegere si a acestui acord de imprumut;

(8) eliberarea ratelor ulterioare primei rate va fi conditionata de decizia favorabila a Comisiei, dupa consultarea cu Comitetul financiar si economic, ce va avea la baza constatarile verificarilor sale, conform careia politica economica a Romaniei este in concordanta cu programul de ajustare sau cu orice alte conditii prevazute de Consiliu sau in Memorandumul de intelegere;

(9) Comisia va lansa la timpul cuvenit, in numele CE si dupa acordul dat in scris de catre Imprumutat in legatura cu conditiile principale descrise aici, emisiuni de obligatiuni sau orice alte operatiuni financiare adecvate pentru sumele ce reprezinta principalul ratelor, incasarile obtinute din acestea fiind apoi reimprumutate Imprumutatului;

(10) contractele aferente emisiunilor de obligatiuni sau oricaror altor operatiuni financiare adecvate, inclusiv un posibil swap al ratelor dobanzilor, vor constitui parte integranta a acestui acord, dupa cum se prevede in continuare;

(11) Banca Centrala Europeana va actiona ca agent al Imprumutatorului (denumita in continuare agentul Imprumutatorului);

(12) autoritatile Imprumutatului vor asigura masurile corespunzatoare de combatere si lupta impotriva fraudei, coruptiei si a altor nereguli ce afecteaza asistenta;

(13) Comisia, inclusiv Serviciul Anti-frauda, va avea dreptul de a efectua controale si inspectii la fata locului, iar Curtea Auditorilor va avea dreptul de a efectua audituri, atunci cand este cazul, la fata locului.

Prin urmare, partile la prezentul acord au convenit urmatoarele:

ARTICOLUL 1
Suma imprumutului

1. Imprumutatorul va disponibiliza in favoarea Imprumutatului un imprumut in suma de pana la 5.000.000.000 euro (cinci miliarde) in maximum 5 rate (fiecare dintre acestea fiind denumita in continuare rata si colectiv toate aceste rate fiind denumite in continuare imprumutul), in conditiile si termenii definiti in Decizie, in memorandumul de intelegere si in acest acord .

2. Suma principalului primei rate este in valoare de 1.500.000.000 euro (un miliard cinci sute de milioane). Suma principalului fiecareia dintre ratele ulterioare va fi prevazuta in memorandumul de intelegere in conformitate cu art. 3 din Decizie .

3. O rata poate fi constituita din una sau mai multe transe (denumita/denumite in continuare transa/transele).ARTICOLUL 2
Scadenta

1. Scadenta medie a imprumutului nu va depasi 7 ani. Aceasta se calculeaza in functie de datele de tragere ale respectivelor transe, utilizandu-se formula prevazuta in paragraful 3.

2. Scadenta medie a transelor unei rate va fi astfel stabilita incat scadenta medie a imprumutului sa fie, in orice moment, in concordanta cu paragraful 1.

3. Pentru a calcula scadentele medii mentionate in paragrafele 1 si 2 se va folosi urmatoarea formula: Scadenta medie a unei transe este perioada de timp dintre data tragerii respectivei transe si media ponderata a rambursarilor sale de capital . Daca R1, R2, ..., R(n) sunt rambursarile de capital la momentele t1, t2, ..., t(n) de la data tragerii, scadenta medie a transei este egala cu

R1t1 + R2t2 +...+ R(n)t(n)
__________________________
R1 + R2 +...+ R(n)

Scadenta medie a imprumutului este media ponderata a scadentei medii a transelor ce formeaza imprumutul la orice moment. Daca M1, M2, ..., M(m) este scadenta medie a transelor care au totalizat A1, A2, ..., A(m), atunci scadenta medie a imprumutului este egala cu

M1A1 + M2A2 +...+ M(m)A(m)
____________________________
A1 + A2 + ...+ A(m)

Afişează Acordul de imprumut intre Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, si Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice