din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordinul nr. 50/1990, pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii

Ordinul nr. 50/1990, pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii

  Publicat: 23 Jul 2009       548043 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Ordinul nr. 50/1990, pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 20/03/1990

ABROGAT prin Legea 19/2000

Unitate productiva din cadrul industriei prelucratoare, indeosebi din industria textila, alimentara, a materialelor de constructii etc.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

30. Macinarea, prajirea, aglomerarea, sarjarea, precum si topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. Rafinarea termica a plumbului, inclusiv cupelarea. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. Activitatea de productie in statiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasa. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb si turnarea de piese din aceste aliaje in proces de fabricatie industriala. Topirea, elaborarea si rafinarea metalelor neferoase in incinta uzinelor din metalurgia plumbului.

Sudura in plumb.

Obtinerea pe cale industriala a miniului de plumb, a ceruzei si a litargei, toate operatiile din cadrul procesului tehnologic, precum si ambalarea acestora. Vopsirea la dublul fund al navelor.

31. Personalul din sectiile productive, de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copsa Mica, precum si personalul din activitatea de baza a Intreprinderii "Carbosin" Copsa Mica; fabricarea si ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitesti.

32. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Intreprinderea "Acumulatorul" Bucuresti si la Fabrica de acumulatoare din Intreprinderea de produse electrotehnice Bistrita, precum si atelierele speciale de reparatii capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitatile apartinind Ministerului Transporturilor: moara, malaxoare, pastare, uscare placi, pregatire placi, formare placi, finisare placi, indreptare placi, circular, montaj, asamblare, dezasamblare, plumbuire, magazii cu semifabricate din plumb, magazia de piese din plumb pentru acumulatoare, recuperarea plumbului din deseuri tehnologice, rafinarea, topirea, alierea, turnarea si sudura plumbului.

33. Uscarea, prajirea si distilarea minereurilor cinabrifere. Distilarea si purificarea mercurului in proces continuu. Instalatiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. Instalatia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. Fabricarea, conditionarea si ambalarea criptodinului. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operatia de electroliza propriu-zisa, descompunerea amalgamului si distilarea mercurului. Incuvarea, decuvarea si repararea redresoarelor cu mercur, precum si a regulatoarelor Dik. Fabricarea oxizilor de mercur.

34. Utilizarea permanenta a mercurului in diverse procese industriale. Fabricarea termometrelor cu mercur.

35. Prajirea si aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum si granularea cuprului.

36. Electroliza cuprului si fabricarea industriala a pulberilor de cupru.

37. Activitatea de la instalatiile pentru producerea lingourilor de zirconiu si titan.

38. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz, activitatea la peletizoare, distilarea zincului in retorte, fabricarea zincului pe cale pirometalurgica. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu si a bioxidului de staniu.

39. Electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor.

40. Fabricarea si ambalarea in industrie a acidului cianhidric si a compusilor cianici (acetoncianhidrina, clorura de cianurii, cianura de sodiu, atrazin, prometrin-igran). Instalatia de fabricare a nitrilului acrilic. Fabricarea si ambalarea fosgenului. Fabricarea metacrilatului si a polimetacrilatului de metil. Polimerizarea nitrilului acrilic si recuperarea sa.

41. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare, prajire, topire, convertizare).

42. Fabricarea si ambalarea industriala a cromatilor, bicromatilor, anhidridei cromice, precum si a pigmentilor din crom si plumb.

43. Fabricarea substantelor chimice folosite ca auxiliari in industria textila, a pielariei si a cauciucului.

44. Prajirea, macinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor si materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea si turnarea metalelor neferoase.

45. Fabricarea si conditionarea produselor organo-fosforice pe cale industriala.

46. Steamparea minereurilor la Intreprinderea miniera Barza.

47. Silozurile de minereuri la Intreprinderea miniera Moldova Noua.

48. Activitatea de afinare a aurului si a argintului la Intreprinderea metalurgica de metale neferoase Baia Mare.

49. Sectiile de sfarimare si prajire magnetizanta a minereurilor la Intreprinderea de preparare Teliuc.

50. Gazarea in spatii inchise (mori, magazii, nave, silozuri) cu acid cianhidric, sulfura de carbon, bromura de metil, bromura de etil, cloropicrina si hidrogen fosforat.

51. Filatura de cord, celofibra si celofan.

52. Fabricarea xantatului de sodiu.

53. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu, precum si ambalarea clorurii de aluminiu.

54. Instalatiile de sudura, taiere si metalizare prin pulverizare cu jet de plasma.

55. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal).

56. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin.

57. Personalul sanitar care lucreaza in subteran in activitatile prevazute in grupa I de munca .

58. Lucrari permanente sub apa la suprapresiune (scafandrii si chesonierii).

59. Manipularea marfurilor explozive, toxice si pulverulente, a produselor chimice si petrochimice, a carbunilor si a minereurilor (docheri, docheri-mecanizatori, conducatori de utilaje portuare).

60. Curatarea tancurilor petroliere, a recipientelor si instalatiilor tehnologice, a suprafetelor de depozitare din interiorul navelor si silozurilor (docheri si docheri-mecanizatori).

61. Fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fara fum, produselor pirotehnice, in unitatile de productie a explozivilor, precum si fabricarea nitrocelulozelor si a celuloidului in aceleasi unitati de productie a explozivilor.

62. Fabricarea munitiilor si a elementelor de munitii (locurile de munca unde se executa operatii cu exploziv de initiere, exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare, precum si locurile de munca unde se executa operatii cu explozivi aromatici la care angajatii vin in contact direct cu acestia). Asamblarea si dezasamblarea focoaselor, suruburilor portamorsa si detonatoarelor (in cazul in care elementele componente sint incarcate). Asanarea terenurilor si a apelor de munitii, produse pirotehnice, materiale explozive si mine. Operatii de distrugere a munitiilor incarcate si a elementelor de munitii incarcate, a pulberilor, a explozivilor si a materialelor pirotehnice. Delaborarea munitiilor si a elementelor pirotehnice incarcate cu substante explozive sau incendiare.

63. Fabricarea electrozilor siderurgici, de sudura, a electrozilor pentru arc voltaic, a anozilor si catozilor precopti pentru electroliza aluminiului, a electrozilor pentru craituire cu arc voltaic si a electrozilor pentru elemente galvanice, urmatoarele operatii: degazeificarea cocsului si a antracitului, prepararea materiei prime (concasarea, sortarea, topirea smoalei si a gudronului, malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi, presarea si valtuirea produselor carbunoase), calcinarea, grafitarea, prelucrarea electrozilor, impregnarea, parafinarea, sortarea si ambalarea electrozilor, cuprarea electrozilor de carbune, dozarea, descarcarea cuptoarelor de coacere.

64. Fabricarea pulberii de aluminiu.

65. Striparea lingourilor si curatarea cu flacara a lingourilor, bramelor si taglelor, precum si curatarea cu ciocane pneumatice a lingourilor si laminatelor.

66. Fabricarea feroaliajelor si a siliciului metalic (concasare, sortare, uscare, depozitare, incarcare minereuri de siliciu, mangan, wolfram, vanadiu, nichel si cobalt, elaborarea in cuptoare electrice, pregatirea, turnarea, epurarea gazelor, dezbaterea si expeditia feroaliajelor).

67. Sectia flux de sudura (concasare, uscare, cernere, dozare, cuptoare electrice, poduri rulante si finisare flux).

68. Combinatul de ingrasaminte chimice Turnu Magurele (operatiile tehnologice de la valorificarea cenusilor de pirita).

69. Fabricarea etilmercaptanului, metilmercaptanului si a dimetilsulfurii.

70. Fabricarea pentasulfurii de fosfor, rafinarea fosforului, ambalarea si depozitarea acestora.

71. Fabricarea oxiclorurii cuprice.

72. Fabricarea si utilizarea sulfurii de carbon, precum si fabricarea viscozei: xantogenare, dizolvare, maturatie, filatura de matase artificiala, spalatoria si uscatoria de bobine, baia de acid sulfuric, statia de epurare a apelor industriale reziduale.

73. Personalul de pe platformele de foraj marin, precum si personalul de pe platformele marine pentru extractie si personalul care executa pe mare lucrari speciale necesare extractiei titeiului, gazelor si transportului acestora.

74. Personalul operativ de dirijare si control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni si centrele de dirijare de gradul I.

75. Personalul civil din Ministerul Apararii Nationale care lucreaza la locurile de munca sau la activitatile incadrate in grupa I sau II de munca, conform Decretului nr. 247/1977, beneficiaza de grupa de munca aprobata pentru cadrele militare.

ANEXA Nr. 2

Afişează Ordinul nr. 50/1990, pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice