din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

  Publicat: 15 Sep 2009       27990 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 02/03/2009

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 13 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .CAPITOLUL I
Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare FiscalaSECTIUNEA 1
Dispozitii generale si principalele obiective si atributiiArt. 1. - Agentia Nationala de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, finantata din bugetul de stat si din venituri proprii.

Art. 2. - In subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala functioneaza Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor, directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, ca institutii publice cu personalitate juridica.

Art. 3. - Sediul principal al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Agentia Nationala de Administrare Fiscala isi desfasoara activitatea si in alte sedii detinute potrivit legii.

Art. 4. - (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala are urmatoarele obiective generale:

a) realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite, taxe, contributii sociale si din orice alte sume datorate bugetului de stat, prin imbunatatirea continua a nivelului conformarii voluntare a contribuabililor;

b) aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale;

c) prestarea de servicii de informare si asistenta catre contribuabili, in scopul intelegerii si aplicarii corecte a legislatiei fiscale;

d) cresterea constanta a eficientei colectarii veniturilor bugetare;

e) formarea de resurse umane competente si motivate;

f) garantarea increderii contribuabilului in integritatea si impartialitatea administratiei fiscale;

g) prevenirea si combaterea evaziunii si fraudei fiscale;

h) apararea intereselor fiscale si financiare ale Uniunii Europene.

(2) In realizarea obiectivelor generale prevazute la alin. (1), Agentia Nationala de Administrare Fiscala are, in principal, urmatoarele atributii:

1. elaboreaza si aplica procedurile privind plata voluntara si stabilirea mijloacelor de plata, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

2. elaboreaza si aplica, prin organele abilitate, proceduri privind alte modalitati de stingere a obligatiilor bugetare pentru care este competenta;

3. participa la estimarea veniturilor bugetare pe care le administreaza si face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale si a legislatiei in vigoare privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare;

4. furnizeaza Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare fundamentarii estimarii veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;

5. repartizeaza la nivel teritorial programul de incasari ale veniturilor bugetului general consolidat;

6. analizeaza permanent modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competenta;

7. furnizeaza structurilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare fundamentarii calculului contributiei Romaniei la bugetul Uniunii Europene;

8. asigura aplicarea unitara, corecta si nediscriminatorie a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si celelalte venituri bugetare, colectarea veniturilor bugetare, exercitarea prerogativelor stabilite prin lege, prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor, utilizarea tehnologiilor noi in sustinerea managementului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si imbunatatirea relatiei cu contribuabilii;

9. participa la elaborarea proiectelor de norme metodologice, a modificarilor si completarilor aduse Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, precum si a altor legi, care contin prevederi referioare la impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

10. avizeaza proiecte de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare pentru care este competenta;

11. participa, impreuna cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

12. aplica, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, in domeniul vamal masurile specifice rezultate din programele guvernamentale si din reglementarile vamale, precum si alte dispozitii aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala sau supuse controlului vamal;

13. aplica, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei si ale altor acte normative referitoare la acesta;

14. aplica, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, prevederile legale prin care se transpun directivele Comisiei Europene privind originea preferentiala si nepreferentiala a marfurilor si elaboreaza metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferentiala cuprinse in protocoalele de reguli de origine la acordurile incheiate de Uniunea Europeana;

15. asigura aplicarea prevederilor cu caracter vamal si fiscal din acordurile, conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte;

Afişează Hotararea nr. 109/2009, (Actualizata) privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice