din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG nr. 103/2009, pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

OUG nr. 103/2009, pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

  Publicat: 03 Oct 2009       15780 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


OUG nr. 103/2009, pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 656 din 02/10/2009

Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Denumire data monedei unice europene.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Act adoptat de organele de stat,
Lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
Puterile publice existente in stat.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Avand in vedere faptul ca Presedintele Romaniei a demarat procedura pentru organizarea si desfasurarea referendumului national pentru organizarea in Romania a unui parlament unicameral, prin anuntul public din data de 24 septembrie 2009, trebuie luate de urgenta masurile necesare, atat legale, cat si tehnice, pentru a se putea organiza in conditii optime acest referendum si pentru a se profita de oportunitatea realizarii simultane a acestui demers constitutional cu cel al desfasurarii scrutinului pentru alegerea Presedintelui Romaniei, stabilit, prin Hotararea Guvernului nr. 985/2009 privind stabilirea datei alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2009, la data de 22 noiembrie 2009, ceea ce ar determina o reducere a cheltuielilor aferente acestor procese electorale cu aproximativ 15 milioane de euro.

Tinand cont de faptul ca, pentru a se putea desfasura la aceeasi data, 22 noiembrie 2009, atat alegerile pentru Presedintele Romaniei, cat si referendumul national de consultare a poporului privind trecerea in Romania la un parlament unicameral, se impune o concentrare a eforturilor tuturor actorilor implicati pentru a se parcurge procedurile legale si organizatorice necesare,

avand in vedere cerinta ca Presedintele Romaniei in functie sa poata exercita prerogativa constitutionala a stabilirii referendumului national, precum si necesitatea realizarii in fapt a continutului acestei atributii,

retinandu-se necesitatea obiectiva a completarii, in regim de urgenta, a Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare, cu norme care sa inlocuiasca prevederile declarate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 392 din 17 aprilie 2007 si care nu au fost puse de acord cu normele Constitutiei, in termenul de 45 de zile de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,

vazand si ca formula modificarii Legii nr. 3/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pe calea ordonantei de urgenta a fost folosita de 4 ori pana in prezent, probabil tot din motive similare, de guvernele anterioare, respectiv prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea si completarea unor reglementari referitoare la organizarea si desfasurarea referendumului, aprobata prin Legea nr. 550/2003, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor masuri pentru organizarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui Romaniei, aprobata prin Legea nr. 65/2008, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, aprobata prin Legea nr. 276/2007,

avand in vedere practica europeana in materie, concretizata in rezolutiile Comisiei Europene pentru democratie prin drept (Comisia de la Venetia), care a adoptat, cu prilejul celei de-a 18-a reuniuni din 2006, documentul intitulat "Liniile directoare cu privire la organizarea referendumului", in care se precizeaza ca, in cazul in care Parlamentul are obligatia de a transmite un punct de vedere cu privire la organizarea unui referendum, trebuie sa fie fixat un termen inauntrul caruia Legislativul sa isi dea acest aviz consultativ, iar in cazul in care termenul nu este respectat, textul va fi supus la vot fara avizul Parlamentului, aspecte care impun necesitatea modificarii legislatiei romane,

retinandu-se ca toate acestea vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .Art. I. - Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Referendumul este valabil daca la acesta participa cel putin jumatate plus unul din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente."

2. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

"(3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului initiat de Presedintele Romaniei urmeaza sa fie exprimat, printr-o hotarare adoptata in sedinta comuna a celor doua Camere, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, in termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la solicitarea Presedintelui.

(4) Daca Parlamentul nu isi transmite punctul de vedere in termenul stabilit la alin. (3), Presedintele Romaniei emite decretul privind organizarea referendumului dupa expirarea acestui termen, procedura constitutionala de consultare a Parlamentului considerandu-se indeplinita."

3. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu urmatorul cuprins:

"Art. 151. - (1) In situatia in care referendumul are loc simultan cu procesul electoral desfasurat pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, respectiv pentru alegerea Presedintelui Romaniei ori alegerile pentru Parlamentul European sau alegerile locale, organizarea si desfasurarea referendumului se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), ambele scrutine se realizeaza in cadrul acelorasi sectii de votare, operatiunile electorale fiind indeplinite de catre aceleasi birouri electorale, constituite potrivit legii.

(3) Guvernul stabileste prin hotarare programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru referendum, bugetul si cheltuielile necesare in vederea organizarii si desfasurarii scrutinului, modelul copiei listei electorale permanente, modelul copiei de pe lista electorala suplimentara sau, dupa caz, modelul tabelelor electorale, modelul stampilei Biroului Electoral Central, a biroului electoral judetean, a Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti, a biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, modelul stampilei de control a sectiei de votare si modelul stampilei cu mentiunea i��VOTATi��, modelul buletinului de vot, modelul timbrului autocolant, conditiile de tiparire, gestionare si utilizare a acestora, masurile care trebuie luate de autoritatile publice centrale si locale pentru buna organizare si desfasurare a scrutinului."

4. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Operatiunile pentru desfasurarea referendumului au loc in circumscriptiile electorale si la sectiile de votare, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza copiilor de pe listele electorale permanente si a celorlalte liste electorale prevazute de lege, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 151 din prezenta lege, care se aplica in mod corespunzator."

5. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Cetatenii cu resedinta in alta localitate decat cea in care isi au domiciliul pot solicita primarului din acea localitate, in cazul organizarii unor referendumuri locale, inscrierea lor pe liste suplimentare. Cu 3 zile inainte de data referendumului nu se mai fac inscrieri in aceste liste."

6. Articolul 431 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 431. - (1) Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului referendumului, insotit de buletinele de vot nule si cele contestate, de contestatiile formulate si de copiile listelor electorale permanente si ale listelor electorale suplimentare completate la sectia de votare, va fi inaintat biroului electoral ierarhic superior de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, insotit de 2 membri ai biroului, stabiliti prin tragere la sorti, si de paza militara.

(2) Buletinele de vot folosite, cele neintrebuintate si anulate, stampilele de la sectia de votare se depun spre arhivare la judecatoria la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla sectia de votare.

(3) In cazul referendumului national, procesele-verbale intocmite de birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate, insotite de toate intampinarile si contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale biroului electoral al sectiei de votare, sunt transmise prin mijloace electronice la biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, prin grija reprezentantelor diplomatice, in cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale este confirmata de catre presedintele sau loctiitorul biroului electoral pentru sectiile de votare din strainatate, care consemneaza si stampileaza documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate sunt utilizate in centralizarea rezultatului votarii.

(4) Procesul-verbal intocmit de birourile electorale judetene, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv de biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate, in cazul referendumurilor nationale, insotit de toate procesele-verbale ale sectiilor de votare din subordine, impreuna cu copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate, precum si de contestatiile nerezolvate, va fi inaintat la Biroul Electoral Central.

(5) Biroul Electoral Central va inainta copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate in cadrul sectiilor de votare Autoritatii Electorale Permanente, care le va verifica in vederea depistarii eventualelor voturi multiple, in termen de 60 de zile de la data referendumului. In situatia in care Autoritatea Electorala Permanenta va constata existenta unor persoane care si-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmarire penala in aplicarea prevederilor art. 54 alin. (2)."

7. Anexele nr. 2, 3 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 la prezenta ordonanta de urgenta .

Art. II. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica si procedurilor de referendum aflate in curs.

(2) Termenul prevazut la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, curge de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. III. - Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:

Secretarul general al Guvernului,

Afişează OUG nr. 103/2009, pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice