din anul 2007, atuul tau de DREPT!
5253 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Hotararea nr. 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent social

Hotararea nr. 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent social

  Publicat: 19 Aug 2010       7029 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Hotararea nr. 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent social

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 18 august 2010

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
1. Doctrina privind normele de conduita si obligatiile etice ale unei profesiuni.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
1. Doctrina privind normele de conduita si obligatiile etice ale unei profesiuni.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Act adoptat de organele de stat,
1. Doctrina privind normele de conduita si obligatiile etice ale unei profesiuni.

COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI


In temeiul dispozitiilor art. 27 lit. c) si h) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social si ale art. 7 alin. (2) lit. h) din Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, cu completarile ulterioare,
Consiliul national al Colegiului National al Asistentilor Sociali hotaraste:

Art. 1
Se aproba Normele privind controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent social, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2
Se aproba imputernicirea presedintelui Colegiului National al Asistentilor Sociali pentru aprobarea de decizii, pentru punerea in aplicare si detalierea dispozitiilor prezentei hotarari.

Art. 3
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa - Norme privind controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent socialArt. 1
(1) Controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent social sunt realizate potrivit prevederilor Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, denumita in continuare lege, in conditiile prezentelor norme, de catre Corpul de control profesional, denumit in continuare Corpul de control, aflat in subordinea Biroului executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali (Biroul executiv).
(2) Coordonarea activitatii Corpului de control se realizeaza direct de catre presedintele Colegiului National al Asistentilor Sociali, denumit in continuare Colegiul, sau de catre directorul numit prin hotarare a Biroului executiv.

Art. 2
(1) Responsabilitatea privind realizarea generala a activitatii de control profesional apartine Biroului executiv si structurilor teritoriale ale Colegiului.
(2) Responsabilitatea privind desemnarea persoanelor cu atributii de control profesional apartine presedintelui Colegiului, precum si directorului Corpului de control, in temeiul actului de numire, dupa caz.
(3) Responsabilitatea privind pregatirea persoanelor cu atributii de control apartine comisiilor operative si Corpului de control, care aproba si sustin instructaje periodice pentru persoanele cu atributii de control .
(4) Responsabilitatea pentru analizarea si solutionarea cazurilor de incalcare a actelor normative privind exercitarea profesiei de asistent social apartine Comisiei de deontologie profesionala, Biroului executiv si Consiliului national al Colegiului (Consiliul national), dupa caz.
(5) Pentru deciziile adoptate si actiunile intreprinse, directorul Corpului de control isi asuma intreaga responsabilitate.

Art. 3
(1) Aplicarea sanctiunilor disciplinare in cazul constatarii incalcarii prevederilor legale privind exercitarea profesiei este de competenta urmatoarelor organe:
a) Comisia de deontologie profesionala;
b) Biroul executiv; si
c) Consiliul national.
(2) Activitatea de audit profesional este realizata de catre Corpul de control, sub coordonarea presedintelui Colegiului sau a directorului Corpului de control, dupa caz.
(3) Normele privind auditul profesional se aproba prin hotarare a Biroului executiv.

Art. 4
(1) Membrii Corpului de control sunt persoanele aprobate de catre Biroul executiv pentru desfasurarea activitatilor de control asupra modului de exercitare a profesiei de asistent social, in vederea asigurarii respectarii cadrului organizatoric al exercitarii profesiei de asistent social.
(2) Activitatea specifica a Corpului de control este coordonata de catre Biroul executiv, prin presedintele Colegiului sau directorul Corpului de control, dupa caz, in conditiile prezentelor norme.
(3) In vederea realizarii controlului profesional, presedintele Colegiului sau directorul Corpului de control poate mandata o persoana care realizeaza evidenta actelor de control profesional si avizarea acestora.

Art. 5
(1) In realizarea controlului profesional, Biroul executiv are urmatoarele atributii:
a) aproba asistentii sociali propusi pentru calitatea de membru al Corpului de control;
b) solutioneaza sesizarile primite;
c) propune spre aprobare presedintelui persoanele responsabile cu pregatirea personalului cu atributii de control profesional;
d) inainteaza Comisiei de deontologie profesionala sau propune Consiliului national aplicarea de sanctiuni disciplinare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
e) analizeaza si comunica organelor competente sesizarile primite, in cazul in care in urma controlului profesional intreprins se constata ca nu este competent in solutionarea acestora.

Afişează Hotararea nr. 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent social pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Hotararea 1/2010    Asistent social    Asistenta sociala    Colegiul National al Asistentilor Sociali

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.