din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2198 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

OUG nr. 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

  Publicat: 31 Aug 2010       4059 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


OUG nr. 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 31 august 2010

Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
(Balance of payments) Sistem de inregistrare a tuturor tranzactiilor economice ale unei tari cu restul lumii intr-o anumita perioada.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(CJCE) Curtea de Justitie este alcatuita din tot atatia judecatori cate state membre. In prezent sunt 25 de judecatori asistati de opt avocati generali care sunt numiti pe durata a sase ani cu acordul statelor membre. Curtea se poate reuni camere, in Marea Camera (treispezece judecatori) sau in plen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,

Avand in vedere dispozitiile art. 123 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (Tratatul) referitoare la interzicerea accesului privilegiat al sectorului public la resurse financiare si ale art. 8 din cel de-al doilea Memorandum suplimentar privind balanta de plati la care autoritatile romane s-au angajat,
tinand cont de prevederile art. 148 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, care statueaza principiul suprematiei legislatiei europene fata de legislatia interna a unui stat membru,
in scopul alinierii legislatiei interne la reglementarile comunitare, tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea drept consecinta posibilitatea deschiderii procedurii de infringement impotriva Romaniei, conform art. 258 din Tratat, ceea ce ar putea determina, in lumina prevederilor Tratatului de la Lisabona, pronuntarea de catre Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene a unei hotarari prin care poate amenda, eventual obliga statul membru la plata unor daune cominatorii pentru nerespectarea prevederilor Tratatului, ceea ce ar greva bugetul statului cu sume suplimentare,
in considerarea faptului ca aceste elemente constituie situatii de urgenta a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I
Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii se vireaza integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi."

2. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Cu sumele rezultate din reducerea drepturilor salariale pentru personalul din cadrul Bancii Nationale a Romaniei se majoreaza, prin derogare de la prevederile art. 39 si 43 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, rezervele statutare ale acesteia."

Art. II
Cu sumele rezultate din reducerea drepturilor salariale ale personalului din cadrul Bancii Nationale a Romaniei care, pana la momentul intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, nu au fost virate catre bugetul statului se majoreaza, prin derogare de la prevederile art. 39 si 43 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, rezervele statutare ale acesteia.

Afişează OUG nr. 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    OUG 78/2010    Legea 118/2010    Bugetul de stat    Echilibru bugetar

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.