din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1832 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Ordonanta 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

Ordonanta 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

  Publicat: 01 Sep 2010       8489 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Ordonanta 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 31 august 2010

Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III. 2 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3 alineatul (1), dupa punctul 16^1 se introduc trei noi puncte, punctele 16^2-16^4, cu urmatorul cuprins:
"16^2. defectiune tehnica minora - defectiune tehnica ce nu are efect semnificativ asupra sigurantei rutiere si protectiei mediului, precum si alte neconformitati minore, inclusiv in ceea ce priveste identificarea vehiculului rutier;

16^3. defectiune tehnica majora - defectiune tehnica ce are efect semnificativ asupra sigurantei rutiere, inclusiv in ceea ce priveste ceilalti participanti la trafic, si asupra protectiei mediului, precum si alte neconformitati majore, inclusiv in ceea ce priveste identificarea vehiculului rutier;

16^4. defectiune tehnica periculoasa - defectiune tehnica ce constituie un risc imediat privind siguranta rutiera;".

2. La articolul 3 alineatul (1), dupa punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu urmatorul cuprins:
"21^1. incarcatura utila admisibila - diferenta dintre masa totala maxima autorizata si masa proprie a vehiculului rutier;".

3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 35 si 42 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"35. program de transport judetean - program propus si aprobat de consiliile judetene prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulatie, capetele de traseu, statiile publice, tipul, capacitatea si numarul autovehiculelor necesare;
.................................
42. transport rutier cu mase totale maxime autorizate depasite - transport rutier efectuat cu vehicule rutiere ale caror mase, inclusiv incarcatura acestora, depasesc masa totala maxima autorizata prevazuta in certificatul de inmatriculare;".

4. La articolul 8^1, partea introductiva si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 8^1
Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale au, dupa caz, urmatoarele atributii privind transportul rutier public, care se realizeaza in zona de competenta respectiva:
.....................................................
b) aprobarea programelor de transport rutier public de persoane in trafic judetean, dupa avizarea acestora de catre autoritatea competenta in sensul armonizarii cu programul de transport rutier interjudetean."

5. Articolul 8^2se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8^2
La intocmirea programelor de transport rutier public de persoane in trafic judetean si interjudetean vor fi consultate organizatiile patronale reprezentative."

6. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Autoritatea competenta inregistreaza in registrul electronic al conducatorilor auto toti conducatorii auto prevazuti la alin. (1), precum si conducatorii auto sanctionati potrivit legislatiei din domeniul transporturilor rutiere, detinatori sau nu ai unui certificat de competenta profesionala si elibereaza, la cererea conducatorului auto, fisa profesionala a acestuia, document care evidentiaza activitatea profesionala a conducatorului auto.
(4) Continutul registrului electronic al conducatorilor auto, forma si modul de eliberare a fisei profesionale a conducatorului auto vor fi stabilite prin norme."

7. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 16^1
Obligatiile ce revin intreprinderilor, operatorilor de transport rutier si operatorilor de activitati conexe transportului rutier, precum si sanctiunile administrative corespunzatoare se stabilesc prin norme de autoritatea competenta ."

8. La articolul 19, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licentei de transport eliberate de autoritatea competenta este de minimum un an, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei de transport."

9. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Copia conforma a licentei de transport se suspenda de catre autoritatea competenta in cazul savarsirii unor abateri grave sau repetate de la reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului, stabilite prin norme, in conformitate cu prevederile legale in vigoare."

10. La articolul 25, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere detinute de intreprindere, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, si utilizate la operatiuni de transport rutier in cont propriu, autoritatea competenta elibereaza, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport in cont propriu cu valabilitate de minimum un an, fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu."

11. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Afişează Ordonanta 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    OG 27/2010    OUG 109/2005    Transporturi    Transporturi rutiere    Transport rutier de persoane

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.