din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1446 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

OUG nr. 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  Publicat: 01 Oct 2010       6087 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


OUG 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 30 septembrie 2010

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Vezi:
- Codul Fiscal 2024 - Legea 227/2015, actualizata 2024 >>>> AICI <<<<<


- Codul de Procedura Fiscala, actualizata 2024 - Legea nr. 207/2015 >>>> AICI <<<<<


In contextul in care, potrivit cap. 3 "Politica fiscal-bugetara" din Programul de guvernare 2009iA�A�2012, unul dintre obiectivele propuse il reprezinta fiscale cresterea eficientei politici fiscale-bugetare si imbunatatirea predictibilitatii acestea, se impune adoptarea de masuri care sa sprijine cresterea eficacitatii administrarii prin imbunatatirea gradului de colectare. a veniturilor publice,


pentru a compensa scaderea veniturilor bugetare survenite in urma abrogarii sistemului de impozitare minim, Guvernul si-a fixat ca prioritate identificarea resurselor necesare de venit.
Tinand seama de fapt ca nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecinte negative accentuarea dificultatilor inregistrate de operatorii economici care au un grad bun de conformare fiscala,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul publicului general si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi. amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Arta. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 18, alineatele (2) iA�A� (7) se abroga.

2. La articolul 19^2, alineatul (10) se abroga.

3. La articolul 34, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) nou-infiintati sau care la sfarsitul anului fiscal precedent inregistreaza pierdere fiscala efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata."

4. La articolul 34, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:
"(7^1) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a), pentru efectuarea platilor. anticipate in anul 2011, aplicabile reguli:
a) contribuabili care in perioada 1 ianuarieiA�A�30 septembrie 2010 datoreaza impozit pe profit/impozit minim si in perioada 1 octombrie iA�A� 31 decembrie 2010 datoreaza impozit pe profit efectueaza trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul unei patrimi din suma rezultata prin adunarea impozitului datorat in cele doua perioade, actualizata cu indicele de inflatie prevazut la alin.(1);
b) contribuabili care in perioada 1 ianuarie iA�A� 30 septembrie 2010 datoreaza impozit pe profit/ impozit minim si in perioada 1 octombrie iA�A� 31 decembrie 2010 inregistreaza pierde fiscala efectueaza trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul unei patrimi din impozitul pe profit/impozitul minim aferent primei perioade, actualizat cu indicele de inflatie prevazut la alin. (1)."

5. La articolul 34, alineatele (15)iA�A�(18) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(15) Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim au obligatia de a declara si de a plati impozitul pe profit, respectiv de a efectua plata anticipata, dupa caz, aferent trimestrului III al. anului 2010, pana la data de 25 octombrie 2010, potrivit prevederilor in vigoare la data de 30 septembrie 2010.
(16) Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit. datorat pentru anul fiscal 2010, aplicate urmatoarele reguli:
a) pentru perioada 1 ianuarieiA�A�30 septembrie 2010:


 • determinarea impozitului pe profit aferente perioadei respective si efectuarea comparatiei cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 ianuarieiA�A�30 septembrie 2010, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferente perioadei respective, in vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;

 • stabilirea impozitului pe profit datorat;

 • prin exceptie de la prevederile alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1), depunerea declaratiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarieiA�A�30 septembrie 2010 si plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, pana la data de 25 februarie 2011;
  b) pentru perioada 1 octombrieiA�A�31 decembrie 2010:

 • contribuabili depun declaratia privind impozitul pe profit si placeste impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1).
  (17) In aplicarea prevederilor alin. (16), determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se efectueaza urmarindu-se metodologia de calcul prevazuta de titlul II iA�A�Impozitul pe profitiA�A� in mod corespunzator pentru cele doua perioade, luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate. (18) Pierderea fiscala inregistrata in cele doua perioade aferente anului 2010 se recupereaza potrivit prevederilor art. 26, fiecare perioada fiind considerata an fiscal in sensul perioadei de 5 ani, respectiv 7 ani."

  6. La articolul 34, alineatul (19) se abroga.

  Art. II
  Prin exceptie de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare incepand cu date de 1 octombrie 2010.

  Art. III
  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dandu-se. -se textelor o noua numerotare.

 • Afişează OUG nr. 87/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal pe o singură pagină  Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    OUG 87/2010    Legea 571/2003    Codul fiscal    Impozit pe venit    Impozit pe profit    Impozit forfetar

  Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.