din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1619 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

  Publicat: 27 Oct 2010       28574 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 26 octombrie 2010

Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
1. Obiect alcatuit dintr-o placa de cauciuc, metal, lemn etc., de regula fixata pe un suport, avand gravata o emblema, o inscriptie, un semn distinctive, care se aplica pe inscrisuri oficiale, conferindu-le autenticitate.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

UNIUNEA NATIONALA A EXECUTORILOR JUDECATORESTI DIN ROMANIA


Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Avand in vedere desfasurarea lucrarilor Congresului Extraordinar al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti din 3 septembrie 2010, care este legal constituit, in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile ulterioare, ale art. 95 alin. (5) din Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 16 lit. g) din Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea corelarii Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti cu prevederile Legii nr. 188/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
Congresul Extraordinar al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti adopta prezenta hotarare .

Art. 1
Se aproba in unanimitate Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare de la data publicarii.

Art. 3
La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari se abroga Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 12 iunie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
Compartimentele secretariat, juridic si informatic ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, precum si secretariatele camerelor executorilor judecatoresti vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.


Anexa - Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatorescCapitolul I - Dispozitii generaleSectiunea 1 - Dispozitii generale privind Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti


Art. 1
Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti este o organizatie profesionala cu personalitate juridica, formata din toti executorii judecatoresti din Romania numiti de ministrul justitiei in conditiile legii, cu organizare, functionare si conducere autonome.

Art. 2
Sunt membri ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti toti executorii judecatoresti care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, numiti in functie de ministrul justitiei.

Art. 3
Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, denumita in continuare Uniunea, actioneaza pentru asigurarea prestigiului si autoritatii profesiei de executor judecatoresc, avand ca scop principal reprezentarea si apararea intereselor profesionale ale membrilor sai.

Art. 4
(1) Uniunea dobandeste, potrivit legii, personalitate juridica de la data constituirii si adoptarii statutului de catre primul Congres al Uniunii.
(2) Uniunea are sigiliu si sigla proprii.
(3) Sediul principal al Uniunii este in municipiul Bucuresti.

Art. 5
Data de 10 mai este declarata Ziua executorului judecatoresc, Consiliul Uniunii urmand a hotari locul si modalitatile de desfasurare a solemnitatilor legate de acest moment festiv.

Art. 6
Uniunea conduce si coordoneaza la nivel national activitatea executorilor judecatoresti si urmareste respectarea regulilor deontologice in activitatea acestora, potrivit Codului deontologic al profesiei, aprobat de Congresul Uniunii.

Art. 7
Uniunea asigura cadrul corespunzator pentru perfectionarea nivelului profesional si a calitatii actelor intocmite de executorii judecatoresti, prin:
a) informarea sistematica a executorilor judecatoresti cu privire la practica judiciara nationala in materia executarii silite si doctrina de specialitate in aceasta materie, existenta atat la nivel national, cat si la nivelul prevederilor regulamentelor europene;
b) introducerea si insusirea tehnicilor noi in activitatea executionala;

Afişează Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Hotararea 19/2010    Executori Judecatoresti    Legea 188/2000

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.