din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4753 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Hotararea 19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 2/2005 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 11 noiembrie 2010

Hotararea 19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 2/2005 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 11 noiembrie 2010

  Publicat: 12 Nov 2010       5260 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Hotararea 19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 2/2005

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 11 noiembrie 2010

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

CURTEA CONSTITUTIONALA In temeiul art. 76 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Plenul Curtii Constitutionale adopta prezenta hotarare .


Art. I
Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 2/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 116 din 4 februarie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 33. i�� Serviciul grefa, registratura si arhiva efectueaza operatiunile privind primirea, inregistrarea, distribuirea, expedierea si arhivarea corespondentei, indosarierea actelor, pastrarea registrelor, precum si alte lucrari cu caracter auxiliar, necesare bunei desfasurari a activitatii Curtii Constitutionale."

2. Dupa articolul 33 se introduc 14 noi articole, articolele 33^1i�� 33^14, cu urmatorul cuprins:

"Art. 33^1
Serviciul grefa, registratura si arhiva este compus din personalul auxiliar, in sensul dispozitiilor Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si curieri.

Art. 33^2
Personalul Serviciului grefa, registratura si arhiva este condus de grefierul-sef si este coordonat de prim-magistratul-asistent.

Art. 33^3
Personalul Serviciului grefa, registratura si arhiva are urmatoarele atributii:
1. Grefierul-sef:

a) coordoneaza, indruma si controleaza activitatea personalului din subordine, in conformitate cu atributiile din prezentul regulament si cu fisa postului;
b) asigura organizarea si desfasurarea sedintelor de judecata, luand masuri pentru inregistrarea si constituirea corespunzatoare a dosarelor aflate pe rolul Curtii, pentru intocmirea si transmiterea citatiilor;
c) verifica si semneaza lista dosarelor care urmeaza a fi dezbatute in sedinta publica, respectiv a celor aflate in pronuntare;
d) asigura realizarea corespunzatoare a activitatilor de grefa, registratura si arhiva, precum si a celei de curierat si de expediere a corespondentei Curtii;
e) intocmeste adresa de comunicare si trimite actele adoptate de Curte spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
f) restituie documentele inaintate Curtii Constitutionale din eroare;
g) propune Plenului Curtii aprobarea programului de lucru al serviciului cu publicul;
h) intocmeste si semneaza referatele de necesitate, notele de fundamentare si alte documente privind activitatea serviciului;
i) certifica realitatea facturilor de plata care privesc serviciul;
j) intocmeste planificarea serviciului de permanenta a personalului din subordine, cu avizul prim-magistratului-asistent, si o supune spre aprobare presedintelui Curtii;
k) reprezinta serviciul in fata conducerii Curtii;
l) propune secretarului general, cu consultarea primmagistratului- asistent, acordarea unor prime trimestriale si anuale. Propune prim-magistratului-asistent calificativele pentru activitatea profesionala desfasurata de catre personalul serviciului; activitatea profesionala desfasurata de catre grefierul-sef este evaluata de catre prim-magistratul-asistent, care propune secretarului general acordarea unor prime trimestriale si anuale;
m) realizeaza nemijlocit lucrarile stabilite de presedintele Curtii Constitutionale si de prim-magistratul-asistent;
n) executa si alte atributii date de conducerea Curtii.
2. Grefierii-registratori:

a) primesc si inregistreaza scrisorile si adresele oficiale, petitiile si actele de sesizare a Curtii, le triaza pe categorii si tin evidenta acestora la zi;
b) completeaza zilnic datele in registrele Curtii prevazute la art. 33^6 lit. a)i��c) si e);
c) formeaza dosarele pentru sesizarile nou-intrate si le completeaza cu documentele sosite ulterior;
d) organizeaza pastrarea dosarelor si a deciziilor pronuntate in arhiva curenta si asigura consultarea lor de catre parti sau reprezentantii acestora in incinta serviciului si in timpul programului de lucru cu publicul;
e) asigura transferul dosarelor intre arhiva si cabinetele judecatorilor si magistratilor-asistenti;
f) asigura distribuirea la cabinetele judecatorilor, la magistratii-asistenti si la serviciile Curtii, prin intermediul curierului, a corespondentei sosite pe adresa Curtii, precum si a materialelor ce alcatuiesc dosarele aflate pe rol, dupa consultarea magistratului-asistent desemnat in dosar;
g) expediaza prin posta actele Curtii si restituie dosarele transmise Curtii;
h) asigura multiplicarea actelor adoptate de Curte si le comunica persoanelor sau autoritatilor prevazute de lege;
i) executa si alte atributii date de grefierul-sef.
3. Grefierii:
a) intocmesc conceptele de citare si citatiile si le predau grefierului-registrator spre expediere catre parti;
b) tin legatura, prin telefon, fax, telegrame sau e-mail, cu partile, cu instantele judecatoresti sau cu alte autoritati in vederea completarii actelor procedurale, intocmind notele doveditoare ale corespondentei;
c) realizeaza lucrarile premergatoare sedintelor de dezbateri publice si de deliberare, asigurand, cu ajutorul personalului care asigura multiplicarea si a curierului, dupa caz, multiplicarea/scanarea, respectiv distribuirea la cabinetele judecatorilor si la magistratii-asistenti a actelor si documentelor care alcatuiesc dosarele de judecata;
d) informeaza de indata magistratii-asistenti despre orice acte sosite la dosarele aflate pe rol;
e) completeaza condica de sedinta si o aduc, impreuna cu dosarele aflate pe rol, la sedintele de judecata, la care asista obligatoriu un grefier;
f) intocmesc lista dosarelor care urmeaza a fi dezbatute in sedinta publica, pe care o afiseaza la avizier si o predau curierului spre difuzare la cabinetele judecatorilor, la magistratiiasistenti in mod corespunzator, precum si la magistratiiasistenti- sefi si la prim-magistratul-asistent;

Afişează Hotararea 19/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, aprobat prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 2/2005 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 11 noiembrie 2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Hotararea 19/2010    Curtea Constitutionala    Legea 47/1992    Grefieri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.