din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1758 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 07 Jan 2011       19227 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Legea nr. 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 30 decembrie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active financiare cu scadente pe termene medii si lungi.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Sistem de organizare
Persoane intre care exista legatura de afinitate.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor
, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatele (2) si (8), precum si literele b), d) si f) ale alineatului (16) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este autoritatea administrativa autonoma, de specialitate, independenta, autofinantata, cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei legi.
................................................................
(8) Numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se face de pe lista comuna propusa de Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si de Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, selectati exclusiv pe baza criteriilor de calificare profesionala.
................................................................
b) sa nu fie senatori, deputati sau membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitarii mandatului;
................................................................
d) sa nu fie membri in consiliile de administratie sau in comisiile de cenzori ale persoanelor juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, sau actionari semnificativi ai acestora, atat ei, cat si membrii familiilor lor pana la gradul al treilea;
..................................................................
f) sa nu aiba cazier judiciar si fiscal;".

2. La articolul 4 alineatul (16), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) sa nu fie soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului si membrii Guvernului."

3. La articolul 4, dupa alineatul (18^1) se introduce un nou alineat, alineatul (18^2), cu urmatorul cuprins:
"(18^2) Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor prevazute la alin. (18^1) se suporta de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, urmand a fi recuperate, dupa caz, de la persoana care a cazut in pretentii."

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7 - (1) In numele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, presedintele acesteia prezinta Parlamentului, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care cuprinde activitatile acesteia, situatiile financiare anuale si raportul de audit, ce vor fi dezbatute, fara a fi supuse votului, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului."

5. La articolul 8, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: "(5) In indeplinirea atributiilor sale, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si personalul acesteia nu vor solicita sau primi instructiuni de orice natura de la nicio institutie ori autoritate publica."

6. La articolul 42, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "Art. 42
(1) In toate aspectele privind organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si reglementarea activitatii de asigurare si reasigurare se aplica prevederile prezentei legi. (2) Orice dispozitii legale referitoare la organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si la activitatea de asigurare/reasigurare sunt administrate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor."

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 15 iunie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia, este autoritatea administrativa autonoma, de specialitate, independenta, autofinantata, cu personalitate juridica, a carei autoritate se exercita pe intreg teritoriul Romaniei si care functioneaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta."

2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In indeplinirea atributiilor sale, Comisia, precum si persoanele din conducerea acesteia nu vor solicita sau primi instructiuni de orice natura de la nicio alta institutie ori autoritate publica."

3. La articolul 1, alineatul (4) se abroga.

4. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Comisiile reunite prevazute la alin. (2) vor efectua selectia propunerilor dintr-o lista care contine un numar mai mare de candidati decat numarul membrilor ce urmeaza a fi numiti, selectati exclusiv pe baza criteriilor de calificare profesionala."

5. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui, ale caror mandate vor fi de 6 ani, fiecare membru putand fi reinvestit."

6. La articolul 16, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

Afişează Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    OUG 50/2005    OUG 25/2002    Legea 32/2000    CNVM    Legea 289/2010    Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro