din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea 283/2010, privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala

Legea 283/2010, privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala

  Publicat: 08 Jan 2011       47013 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Legea nr. 283/2010, privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 07/01/2011

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Puterile publice existente in stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste modul de infiintare, organizare si functionare a camerelor pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala, zonale, judetene, regionale si a Camerei Agricole Nationale, numite in continuare camere agricole.
(2) Termenii utilizati in prezenta lege sunt definiti in anexa nr. 1.
(3) Infiintarea camerelor agricole are ca scop infaptuirea obiectivelor fundamentale din zonele rurale inscrise in Agenda Lisabona:
a) competitivitate;
b) ameliorarea terenurilor agricole si forestiere;
c) rolul primordial al agromediului in dezvoltarea durabila a zonelor rurale;
d) cresterea calitatii vietii in zonele rurale.
Art. 2. - (1) Camerele agricole sunt institutii de utilitate publica, nonprofit, cu personalitate juridica, create in scopul de a reprezenta, promova si ocroti interesele agriculturii, zootehniei si silviculturii, cu toate ramurile lor, precum si de a contribui prin toate mijloacele la sporirea productiei tuturor ramurilor agricole, zootehnice si silvice, denumite in continuare domenii ale agriculturii si conexe.
(2) Functionarea camerelor agricole raspunde obiectivului de descentralizare a administratiei publice centrale prin infiintarea unei retele nationale de structuri autonome ce promoveaza interesul public general, prin actiune la nivel local si prin integrarea specificului zonal in procesul de elaborare a politicilor diferentiate pe tipuri de agricultura.
(3) Camerele agricole au rol consultativ si reprezinta principalul partener de dialog al autoritatii publice centrale cu competente in domeniile agriculturii si conexe, precum si al celorlalte autoritati si institutii ale administratiei publice centrale si locale, pe domeniile de competenta .
Art. 3. - Camerele agricole pot infiinta societati comerciale potrivit legislatiei in vigoare.
Art. 4. - Guvernul, autoritatile publice centrale, judetene si locale, precum si asociatiile profesionale, cooperativele, sindicatele, patronatele sau orice alte forme de asociere ale acestora conlucreaza, prin reprezentanti, in vederea asigurarii cadrului adecvat de infiintare, organizare si functionare a camerei agricole la nivel zonal, judetean, regional si national, in conditiile legii.
Art. 5. - Camerele agricole se constituie in urma alegerilor organizate la nivelul fiecarui colegiu zonal si vor fi organizate astfel:
a) la nivel zonal, colegiul zonal al camerei agricole zonale;
b) la nivel judetean, colegiul judetean al camerei agricole judetene;
c) la nivel regional, colegiul regional al camerei agricole regionale;
d) la nivel national, Colegiul National al Camerei Agricole Nationale.

CAPITOLUL II
Organizarea alegerilor pentru camerele agricole


Art. 6. - (1) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Comitetul National de Initiativa, format din 21 de membri, dintre care:
a) 7 reprezentanti ai formelor asociative din agricultura;
b) 4 reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
c) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;
d) un reprezentant al Ministerului Mediului si Padurilor;
e) 8 membri ai Parlamentului Romaniei, din comisiile de agricultura, 5 deputati si 3 senatori, dintre care unul va fi presedintele Comitetului National de Initiativa.
(2) La propunerea Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice din Camera Deputatilor se numesc, prin hotarare a Guvernului, membrii Comitetului National de Initiativa.
(3) La nivel judetean, prin hotarare a Comitetului National de Initiativa, se constituie comitetul judetean de initiativa, format din 7 membri, dupa cum urmeaza:
a) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene;
b) un reprezentant al inspectoratului teritorial de regim silvic si de vanatoare;
c) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;
d) un reprezentant al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura;
e) 3 reprezentanti ai formelor asociative din agricultura.
(4) Comitetele regionale de initiativa se formeaza din presedintii comitetului judetean de initiativa, prin decizie a Comitetului National de Initiativa.
(5) Comitetele de initiativa judetene, regionale si nationale se dizolva, de drept, dupa validarea alegerilor si atributiile acestora vor fi preluate de colegiile camerelor agricole judetene, regionale si al Camerei Agricole Nationale. Comitetul National de Initiativa rezolva contestatiile, valideaza alegerile si publica, in termen de 10 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, rezultatul alegerilor.
(6) Modul de functionare a comitetelor de initiativa este prevazut in anexa nr. 2.
Art. 7. - Atributiile comitetului judetean de initiativa sunt urmatoarele:
a) urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la desfasurarea alegerilor pentru camera agricola locala in circumscriptiile comunale;
b) verifica listele electorale pentru fiecare camera agricola in parte;
c) tipareste si distribuie comisiilor electorale locale buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea "votat";
d) rezolva sesizarile referitoare la propria lui activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;
e) stabileste rezultatul alegerilor;
f) face publice datele cu privire la alegeri si rezultatul acestora;

Afişează Legea 283/2010, privind camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 283/2010    Camere agricole    Camera Agricola Nationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro