din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1521 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 1/2011, Legea educatiei nationale

Legea 1/2011, Legea educatiei nationale

  Publicat: 10 Jan 2011       428794 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 1/2011, legea educatiei nationale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 0018 din 10 Ianuarie 2011

Emitent: Parlamentul Romaniei

Actiuni pe care administratorii unei societati pe actiuni sunt tinuti sa le depuna in garantia responsabilitatii lor pe intreaga durata a mandatului lor.
Ansamblul normativelor de calitate in furnizarea unui serviciu public si/sau de utilitate publica, stabilite prin acte normative.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Reprezinta membrii organizati ai colectivitatii locale, formele de asociere a acestora, institutiile administratiei publice locale,
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Programele de aplicatie sunt acele programe care transforma calculatorul intr-un instrument pentru efectuarea unui anumit tip de lucrari si/sau rezolvarea unor probleme specifice.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Imprejurarea sau evenimentul conditie nu s-au realizat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Varsta, genul, inaltimea, lungimea bratului, capacitatea fizica,
Varsta, genul, inaltimea, lungimea bratului, capacitatea fizica,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati economice,
3. Asigurarea calitatii educatiei exprima capacitatea unei organizatii furnizoare de a oferi programe de educatie in conformitate cu standardele anuntate si este realizata printr-un ansamblu de actiuni de dezvoltare a capacitatii institutionale, de elaborare, planificare si implementare de programe de studiu, prin care se formeaza increderea beneficiarilor ca organizatia furnizoare de educatie indeplineste standardele de calitate .
4. Autorizarea de functionare provizorie este procesul prin care unitatea/institutia de invatamant/organizatia interesata, pe baza evaluarii externe realizate, in conditiile prezentei legi, de catre agentiile de asigurare a calitatii autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, dobandeste calitatea de furnizor de educatie, prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale competente, respectiv prin hotarare a Guvernului. Autorizarea de functionare provizorie confera dreptul de organizare a admiterii, precum si de organizare si desfasurare a procesului de invatamant.
5. Beneficiarii directi ai educatiei si formarii profesionale sunt anteprescolarii, prescolarii, elevii si studentii, precum si persoanele adulte cuprinse intr-o forma de educatie si formare profesionala .
6. Beneficiarii indirecti ai educatiei si formarii profesionale sunt familiile beneficiarilor directi, angajatorii, comunitatea locala si, intr-un sens larg, intreaga societate .
7. Cadrul national al calificarilor este un instrument pentru stabilirea calificarilor, in conformitate cu un set de criterii ce corespund unor niveluri specifice de invatare. Cadrul national al calificarilor are ca scop integrarea si coordonarea subsistemelor nationale de calificari si imbunatatirea transparentei, accesului, progresului si calitatii calificarilor in raport cu piata muncii si societatea civila.
8. Cadrul national al calificarilor din invatamantul superior, denumit in continuare CNCIS, reprezinta instrumentul pentru stabilirea structurii calificarilor din invatamantul superior. CNCIS are ca scop asigurarea coerentei calificarilor si a titlurilor obtinute in invatamantul superior. CNCIS asigura recunoasterea nationala, precum si compatibilitatea si comparabilitatea internationala a calificarilor dobandite prin invatamantul superior. CNCIS este parte a Cadrului national al calificarilor definit la pct. 7.
9. Calificarea este rezultatul formal al unui proces de evaluare si validare, care este obtinut atunci cand un organism competent stabileste ca o persoana a obtinut, ca urmare a invatarii, rezultate la anumite standarde prestabilite.
10. Calitatea educatiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studii sau program de calificare profesionala si ale furnizorului acestuia, prin care sunt indeplinite standardele de calitate, precum si asteptarile beneficiarilor.
11. Centrul de zi este o institutie de stat sau a unei organizatii nonguvernamentale in care copiii cu deficiente, transportabili, sunt gazduiti si ingrijiti in timpul zilei.
12. Centrul de educatie este o unitate de invatamant organizata de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau de organizatii neguvernamentale in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, avand ca scop si finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea si integrarea scolara si sociala a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficiente .
13. Cercetarea stiintifica universitara include cercetarea stiintifica propriu-zisa, creatia artistica si activitatile specifice performantei sportive.
14. Competenta reprezinta capacitatea dovedita de a selecta, combina si utiliza adecvat cunostinte, abilitati si alte achizitii constand in valori si atitudini, pentru rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situatii de munca sau de invatare, precum si pentru dezvoltarea profesionala ori personala in conditii de eficacitate si eficienta.
15. Competentele profesionale sunt un ansamblu unitar si dinamic de cunostinte si abilitati. Cunostintele se exprima prin urmatorii descriptori: cunoastere, intelegere si utilizare a limbajului specific, explicare si interpretare. Abilitatile se exprima prin urmatorii descriptori: aplicare, transfer si rezolvare de probleme, reflectie critica si constructiva, creativitate si inovare
16. Competentele transversale reprezinta achizitii valorice si atitudinale care depasesc un anumit domeniu/program de studiu si se exprima prin urmatorii descriptori: autonomie si responsabilitate, interactiune sociala, dezvoltare personala si profesionala.
17. Controlul calitatii educatiei in unitatile de invatamant preuniversitar semnifica activitati si tehnici cu caracter operational, aplicate sistematic de o autoritate de inspectie desemnata pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.
18. Creditele pentru formare profesionala reprezinta totalitatea rezultatelor invatarii dobandite de o persoana pe parcursul unui program de formare profesionala, folosite pentru a indica progresele inregistrate si completarea unui program de formare care conduce catre obtinerea unei calificari. Creditele sunt folosite pentru a permite transferul de la o calificare la alta, de la un nivel de calificare la altul si de la un sistem de invatare la altul.
19. Creditele de studii transferabile sunt valori numerice alocate unor unitati de cursuri si altor activitati didactice. Prin creditele de studii transferabile se apreciaza, in medie, cantitatea de munca, sub toate aspectele ei, efectuata de student pentru insusirea cunostintelor si competentelor specifice unei discipline.
20. Criteriul reprezinta un set de standarde care se refera la un aspect fundamental de organizare si functionare a unui/unei furnizor de educatie/unitati/institutii furnizoare de educatie in procesul autorizarii de functionare provizorie/acreditarii/evaluarii si asigurarii calitatii.
21. Cunostintele reprezinta rezultatul asimilarii, prin invatare, a unui ansamblu de fapte, principii, teorii si practici legate de un anumit domeniu de munca sau de studii.
22. ECTS/SECT - Sistemul european de credite transferabile.
23. ECVET/SECTEFP - Sistemul european de credite transferabile pentru educatie si formare profesionala .
24. Educatia este ansamblul proceselor de punere in aplicare a programelor si activitatilor de invatare si formare de competente academice sau profesionale. Educatia include atat activitatile de invatare in context formal, cat si in context nonformal sau informal.
25. Educatia si formarea profesionala reprezinta ansamblul coerent si continuu de activitati si experiente de invatare prin care trece subiectul invatarii pe intreaga durata a traseului sau educational-formativ.
26. EQF/CEC - Cadrul european al calificarilor pentru invatare pe tot parcursul vietii - este un instrument de referinta pentru a compara nivelurile de calificare ale diferitelor sisteme de calificari si care promoveaza atat invatarea de-a lungul vietii, cat si egalitatea de sanse in societatea bazata pe cunoastere, precum si continuarea integrarii cetatenilor pe piata europeana a muncii, respectand in acelasi timp marea diversitate a sistemelor nationale de educatie.
27. Evaluarea institutionala a calitatii consta in examinarea multicriteriala a calitatii educatiei, a masurii in care un furnizor de educatie/unitatea/institutia furnizoare de educatie si programele acesteia indeplinesc standardele si standardele de referinta. Atunci cand evaluarea calitatii este efectuata de organizatie, aceasta insasi ia forma evaluarii interne. Atunci cand evaluarea calitatii este efectuata de o agentie nationala sau internationala specializata, aceasta ia forma evaluarii externe.
28. Evaluarea rezultatelor invatarii reprezinta procesul prin care se stabileste faptul ca o persoana a dobandit anumite cunostinte, deprinderi si competente.
29. Indicatorul de performanta reprezinta un instrument de masurare a gradului de realizare a unei activitati desfasurate de furnizorul de educatie/unitatea/institutia furnizoare de educatie prin raportare la standarde, respectiv la standardele de referinta. Nivelul minim al indicatorilor de performanta corespunde cerintelor unui standard. Nivelul maxim al indicatorilor de performanta corespunde cerintelor unui standard de referinta, este optional si diferentiaza calitatea in mod ierarhic, progresiv.
30. imbunatatirea calitatii educatiei semnifica evaluarea, analiza si actiunea corectiva continua din partea furnizorului de educatie/unitatii/institutiei furnizoare de educatie, bazata pe selectarea si adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum si pe alegerea si aplicarea standardelor de referinta.
31. invatamantul este un serviciu public organizat in conditiile unui regim juridic de drept public in scopul educarii si formarii profesionale a tinerei generatii.
32. invatamantul cu frecventa, cu frecventa redusa si la distanta sunt forme de organizare a proceselor didactice care implica:
a) frecventa obligatorie pentru invatamantul cu frecventa;
b) inlocuirea orelor de predare cu activitati de studiu individual si intalniri periodice, de regula saptamanal, cu elevii/studentii/cursantii pentru desfasurarea activitatilor aplicative obligatorii prevazute in planurile-cadru de invatamant/planurile de invatamant, pentru invatamantul cu frecventa redusa;
c) inlocuirea orelor de predare cu activitati de studiu individual si intalniri periodice, desfasurarea seminarelor prin sistem tutorial si, obligatoriu, a tuturor activitatilor didactice care dezvolta competente si abilitati practice in sistem fata in fata pentru invatamantul la distanta.
33. Mandatul este perioada in care o persoana, desemnata prin vot sau prin concurs intr-o functie de conducere, la nivelul unei unitati/institutii de invatamant din cadrul sistemului national de invatamant, pune in aplicare programul managerial pe baza caruia a fost investita. Mandatul are o durata de 4 ani.
34. Organizatia interesata in furnizarea de servicii de educatie este o persoana juridica ce cuprinde in statutul sau activitati de invatamant si se supune procesului de autorizare pentru a deveni furnizor de educatie.
35. Programele educationale de tip "A doua sansa" sunt programe educationale care au ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adultilor care au parasit prematur sistemul de educatie, fara a finaliza invatamantul primar si/sau gimnazial, depasind cu cel putin 4 ani varsta de scolarizare corespunzatoare acestor niveluri, astfel incat acestia sa isi poata completa si finaliza invatamantul obligatoriu, precum si sa poata obtine o calificare profesionala.
36. Programele de calificare profesionala reprezinta oferta educationala care conduce la dobandirea unei calificari profesionale inscrise in Registrul national al calificarilor.
37. Programele de studii concretizeaza oferta educationala a unei organizatii furnizoare de educatie.
38. Programul de studii acreditat este programul de studii care indeplineste cerintele minime ale standardelor si indicatorilor de performanta ai acreditarii.
39. Programul de studii autorizat este programul de studii evaluat, avizat favorabil si care indeplineste conditiile autorizarii provizorii.
40. Punctele de credit pentru formare profesionala reprezinta exprimarea numerica a importantei unei unitati de rezultate ale invatarii raportate la o calificare .
41. Registrul matricol unic al universitatilor din Romania (RMUR) este o baza de date nationala electronica in care sunt inregistrati toti studentii din institutiile de invatamant superior de stat, particulare sau confesionale, acreditate ori autorizate sa functioneze provizoriu. Constituirea RMUR se realizeaza pe baza registrelor matricole ale institutiilor de invatamant superior.
42. Registrul national al calificarilor este o baza de date nationala ce cuprinde descrierea tuturor calificarilor din Romania.
43. Rezultatele invatarii reprezinta ceea ce o persoana intelege, cunoaste si este capabila sa faca la finalizarea unui proces de invatare. Rezultatele invatarii se exprima prin cunostinte, abilitati si competente dobandite pe parcursul diferitelor experiente de invatare formala, nonformala si informala.
44. Sistemul national de invatamant este constituit din ansamblul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat particulare si confesionale acreditate, de diferite tipuri, niveluri si forme de organizare a activitatii de educare si formare profesionala .
45. Sistemul tutorial semnifica organizarea activitatilor didactice in invatamantul la distanta de catre un cadru didactic tutore si asigura:
a) desfasurarea activitatilor de invatare si evaluare atat la distanta, cat si in sistem fata in fata;
b) organizarea pe discipline si grupe care cuprind maximum 25 de elevi/studenti/cursanti.
46. Societatea cunoasterii este o societate in care cunoasterea constituie principala resursa, fiind creata, impartasita si utilizata pentru a genera prosperitate si bunastare membrilor sai.
47. Standardul reprezinta descrierea cerintelor formulate in termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activitati in educatie. Orice standard este formulat in termeni generali sub forma unui enunt si se concretizeaza intr-un set de indicatori de performanta . Standardele sunt diferentiate pe criterii si domenii.
Afişează Legea 1/2011, Legea educatiei nationale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 201    Legea 1/2011    Noua lege a educatiei    Legea educatiei 2011    Noua lege a educatiei 2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro