din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2975 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ghidul carierei militare

Ghidul carierei militare

  Publicat: 19 Feb 2011       32278 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ghidul carierei militare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 125 din 18 februarie 2011

Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

Art. 18. - Coloneii/Comandorii in activitate care se disting prin pregatire si competenta profesionala, indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, au fost evaluati potrivit nivelului lingvistic prevazut in fisele posturilor la una dintre limbile engleza sau franceza, conform STANAG-6001, au obtinut calificativul de cel putin "foarte bun" prin aprecierile de serviciu din ultimii 2 ani de activitate si au absolvit cursul postuniversitar de perfectionare in conducere strategica organizat de Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" sau Colegiul National de Aparare ori un curs similar pentru gradul de general de brigada - cu o stea/similar, prevazut la art. 17, pot fi promovati in functii prevazute in statele de organizare cu grade de general/similare si/sau sa li se acorde gradul de general de brigada - cu o stea/similar, potrivit competentelor stabilite de lege, pe baza hotararii comisiilor de selectie.
Art. 19. - Generalii de brigada - cu o stea/similarii, generalii-maiori - cu doua stele/similarii si generalii-locotenenti - cu trei stele/similarii in activitate care indeplinesc conditiile prevazute de lege, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu din perioadele de stagiu in aceste grade cu calificative de cel putin "foarte bun", au dobandit un inalt nivel de expertiza si au potential de dezvoltare profesionala pot fi promovati in functii si/sau inaintati in grad, potrivit competentelor stabilite de lege, pe baza hotararii comisiei de selectie.
Art. 20. - Coloneii/Comandorii in activitate, generalii de brigada - cu o stea/similarii, generalii-maiori - cu doua stele/similarii si generalii-locotenenti - cu trei stele/similarii in activitate care detin sau urmeaza sa fie promovati in functii de conducere ale caror cerinte impun studii de nivel inalt in domeniul securitatii nationale si internationale pot urma astfel de programe de pregatire in cadrul Colegiului National de Aparare.

CAPITOLUL III
Cariera maistrilor militari/subofiterilor in activitate

Art. 21. - Maistrii militari/Subofiterii in activitate sunt confirmati in specialitatea militara din cadrul unei arme sau serviciu prin absolvirea formelor de pregatire intr-o institutie militara sau civila de invatamant, prevazute de reglementarile in vigoare, si se numesc in functii specifice in raport cu nevoile Ministerului Apararii Nationale, optiunile individuale, motivatiile profesionale si personale.
Art. 22. - Maistrii militari clasa a V-a/Sergentii in activitate care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, detin sau urmeaza sa fie promovati in functii corespunzatoare gradului de cel putin maistru militar clasa a IV-a/sergent major si au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege sunt inaintati in gradul urmator, fara sa fie analizati de comisiile de selectie.
Art. 23. - Maistrii militari clasa a IV-a/Sergentii majori in activitate care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege si sunt absolventi ai cursului de plutonier/similar pot fi promovati in functii si/sau sunt inaintati in gradul urmator, pe baza hotararii comisiilor de selectie.
Art. 24. - Maistrii militari clasa a III-a/Plutonierii in activitate care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege si sunt absolventi ai cursului de plutonier major/similar pot fi promovati in functii si/sau inaintati in gradul urmator, pe baza hotararii comisiilor de selectie.
Art. 25. - Maistrii militari clasa a II-a/Plutonierii majori in activitate care indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad, au fost evaluati prin aprecierile de serviciu cu calificativele prevazute de lege si sunt absolventi ai cursului de plutonier adjutant/similar pot fi promovati in functii si/sau sunt inaintati in gradul urmator, pe baza hotararii comisiilor de selectie.
Art. 26. - Maistrii militari clasa I/Plutonierii adjutanti in activitate care se disting prin pregatire si competenta profesionala, dispun de inalta calificare, indeplinesc conditiile legale de stagiu minim in grad si au fost evaluati prin aprecierile de serviciu in perioadele de stagiu in aceste grade cu calificative de cel putin "foarte bun" sunt promovati in functii si/sau sunt inaintati in gradul de maistru militar principal/plutonier adjutant principal, pe baza hotararii comisiilor de selectie.

CAPITOLUL IV
Reguli de trecere a maistrilor militari/subofiterilor in activitate in corpul ofiterilor in activitate

Art. 27. - Maistrii militari/Subofiterii in activitate care se disting prin competenta si pregatire profesionala, au absolvit studii universitare similare ciclului I Bologna sau studii universitare de licenta cu durata de cel putin 4 ani si au fost evaluati prin aprecierile de serviciu din ultimii 3 ani de activitate cu calificativul "foarte bun" pot trece in corpul ofiterilor in activitate in functie de nevoile Ministerului Apararii Nationale, in conditiile prevazute de lege, precum si de alte acte normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apararii nationale, prin frecventarea cursului de formare a ofiterilor in activitate .
Art. 28. - Maistrii militari/Subofiterii in activitate prevazuti la art. 27 pot frecventa prin concurs cursul de formare a ofiterilor in activitate, organizat in acest scop, pe baza hotararii comisiilor de selectie, in limita numarului de locuri aprobate prin planul de scolarizare de catre ministrul apararii nationale.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 29. - (1) Studiile/Cursurile de cariera planificate si care se afla in derulare vor fi frecventate de catre cadrele militare in activitate si sunt echivalente celor specificate de prezentul ghid.
(2) Cadrele militare care au absolvit studiile/cursurile de cariera necesare promovarii/numirii in functii si/sau inaintarii in gradul urmator, in baza prevederilor anterioare, vor fi exceptate de la frecventarea studiilor/cursurilor de cariera prevazute de prezentul ghid.
Art. 30. - Ofiterii in activitate, absolventi ai studiilor universitare de licenta similare ciclului I Bologna, pot frecventa studiile universitare de masterat similare ciclului II Bologna, in acord cu reglementarile existente pe plan national si cu cele aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.
Art. 31. - (1) Cadrele militare in activitate pot participa la cursuri de perfectionare, specializare si stagii de practica, altele decat cursurile de cariera, care asigura imbunatatirea pregatirii in raport cu nevoile de performanta profesionala, cu indeplinirea atributiilor functionale, si vizeaza dobandirea unor noi capacitati si abilitati impuse de numirea/incadrarea in anumite functii specifice ce solicita competente ce se dobandesc prin aceste studii.
(2) Cadrele militare pot urma studii universitare de doctorat, conform reglementarilor specifice acestui tip de pregatire, pe toata durata carierei militare, iar detinerea acestui titlu stiintific constituie un avantaj in procesul de evaluare in cadrul comisiilor de selectie, pentru promovarea in functii si/sau inaintarea in grad, numai daca este obtinut in domeniul de activitate al functiei.
Art. 32. - Numirea/Incadrarea/Promovarea cadrelor militare in activitate in anumite functii prevazute cu specialitati care impun sa fie ocupate in conformitate cu reglementarile specifice, aplicabile pe plan national, se face in baza acestor reglementari, complementar celor precizate de prezentul ghid.
Afişează Ghidul carierei militare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Cariera militara    Cadre militare    Militari

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro