din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2897 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 26/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare

OUG 26/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare

  Publicat: 22 Mar 2011       8395 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordonanta de Urgenta 26/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare

Publicata in M.Of. nr. 195 din 21 martie 2011

In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Assimilation) Absorbtia unei emisiuni noi de actiuni de catre publicul investitor dupa ce toate actiunile au fost vandute de catre distribuitorii emisiunii,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Phare a fost creat in 1989, pentru a acorda asistenta Poloniei si Ungariei, si s-a extins treptat, incluzand 13 state partenere (inclusiv Romania).
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Retinandu-se ca fondurile structurale si de coeziune reprezinta una dintre principalele surse de investitii in infrastructura Romaniei si de sustinere a eforturilor la nivel national pentru iesirea din recesiunea economica,

luandu-se in considerare faptul ca gradul redus de absorbtie al fondurilor structurale si de coeziune impune cu necesitate coordonarea acestui proces la nivelul conducerii Guvernului, in scopul accelerarii sustinute a acestui proces si al inlaturarii oricaror disfunctionalitati,

avand in vedere ca absorbtia accelerata a fondurilor structurale si de coeziune reprezinta unul dintre obiectivele viitorului acord stand-by cu Fondul Monetar International, precum si faptul ca derularea acordurilor anterioare cu organismele financiare internationale a avut un rol determinant in stabilizarea si in iesirea din zona de risc a economiei Romaniei,

constatandu-se ca neaplicarea masurilor cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta ar avea consecinte grave asupra realizarii procesului de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune, precum si asupra proiectelor nationale de dezvoltare a infrastructurii, ceea ce ar intarzia revenirea pe crestere a economiei nationale,

avand in vedere necesitatea stabilirii unor masuri organizatorice la nivelul conducerii Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in vederea asigurarii aplicarii Legii educatiei nationale nr. 1/2011,

tinand cont de blocajul financiar cu care se confrunta operatorii economici, datorat neachitarii obligatiilor de plata de catre institutiile publice beneficiare ale unor servicii sau lucrari, in vederea relansarii economice a acestora si a eliminarii arieratelor unitatilor administrativ-teritoriale,

in considerarea faptului ca elementele mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 1

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, directie generala in structura Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare ACIS, se organizeaza ca departament fara personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului si in subordinea primului-ministru, finantata de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) ACIS este condusa de un sef de departament, cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a primului-ministru.
Selecteaza documentul

Art. 2

(1) ACIS exercita urmatoarele functii:

a) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale, in sensul prevazut la art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale;

b) de reglementare privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare si privind structurile din cadrul ministerelor si institutiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare acordate Romaniei prin instrumentul de preaderare PHARE, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranzitie, fondurile structurale si de coeziune si mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2004-2009, numarul si structura posturilor, criteriile de incadrare a personalului pe functii specifice si procentul ce urmeaza a fi acordat personalului potrivit art. 1 si 2 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, prin intermediul Secretariatului General al Guvernului;

c) de autoritate de management pentru Programul operational Asistenta tehnica, in sensul prevazut la art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008;

d) de coordonator national al asistentei in raport cu Uniunea Europeana, conform prevederilor memorandumurilor de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana;

e) de punct national de contact pentru programele de infratire institutionala cu statele care beneficiaza de finantari nerambursabile din partea Uniunii Europene;

f) de punct national de contact pentru mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2004-2009;

g) de punct national de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila 2004-2009.

(2) In indeplinirea functiilor prevazute la alin. (1), ACIS are in principal urmatoarele atributii:
a) prevazute la art. 8 si 17 din Hotararea Guvernului nr. 457/2008;
b) aferente coordonatorului national al asistentei, prevazute in memorandumurile de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind Programul PHARE si Facilitatea de tranzitie;
c) aferente coordonarii participarii Romaniei la proiectele de twinning in calitate de punct national de contact;
d) aferente punctului national de contact pentru mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2004-2009, conform anexei A, sectiunea 2.1 ``Administrarea - Selectia proiectelor - Monitorizarea`` din Memorandumul de intelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2004-2009 dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei, publicat in temeiul Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.363/2007 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2008;
e) aferente punctului national de contact pentru Programul de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila 2004-2009, conform Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei pentru Programul de cooperare norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila, publicat in temeiul Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.165/2007 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2008;

Afişează OUG 26/2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    OUG 26/2011    Guvernul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro