din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » HG 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului

HG 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului

  Publicat: 03 May 2011       23092 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea de Guvern nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului

Publicata in Monitorul Oficial nr. 301 din 2 mai 2011

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Un sport in care inlocuirea jucatorilor este permisa pe durata desfasurarii unei competitii.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 60 si 61 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .


Art. 1
Se aproba Statutul antrenorului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 255/2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 191 din 26 martie 2003.

Art. 3
(1) Recunoasterea si echivalarea categoriilor de antrenor, prevazute de Hotararea Guvernului nr. 255/2003, cu nivelurile de antrenor se fac astfel:
a) categoria a V-a se echivaleaza cu nivelul de antrenor asistent;
b) categoria a IV-a si categoria a III-a se echivaleaza cu nivelul de antrenor;
c) categoria a II-a se echivaleaza cu nivelul de antrenor senior;
d) categoria I se echivaleaza cu nivelul de antrenor maestru.
(2) Ocupatia de antrenor se clasifica in urmatoarele niveluri:
a) antrenor asistent;
b) antrenor;
c) antrenor senior;
d) antrenor maestru.

Art. 4
Orice referire la notiunea de categorie de antrenor, care este cuprinsa in actele normative in vigoare, se considera a fi facuta la notiunea de nivel de antrenor astfel: nivelul de antrenor asistent pentru categoria a V-a, nivelul de antrenor pentru categoriile a IV-a si a III-a, nivelul de antrenor senior pentru categoria a II-a, nivelul de antrenor maestru pentru categoria I.


ANEXA - Statutul AntrenoruluiCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Pregatirea sportiva in forme organizate se asigura de catre persoane atestate in domeniu prin diploma de licenta, diploma de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute in conditiile legii.

Art. 2
Antrenorul este persoana atestata intr-o anumita ramura de sport pe baza diplomei de licenta, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, dupa caz, recunoscute in conditiile legii.

Art. 3
Antrenorul constituie categoria atestata de cadre tehnice de specialitate care isi asuma responsabilitatea profesionala asupra activitatii desfasurate in structuri sportive in care realizeaza selectia, initierea, pregatirea sau perfectionarea maiestriei sportive in diferite ramuri de sport .


Capitolul II - Formarea antrenoruluiArt. 4
Formarea antrenorului se realizeaza in cadrul:
a) institutiilor de invatamant superior, cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, acreditate sau autorizate in conditii legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
b) studiilor de masterat cu specializare/aprofundare intr-o ramura de sport, organizate de institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale;
c) cursului de formare a antrenorilor cu durata de 2 ani, organizat de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, prin Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, denumit in continuare C.N.F.P.A., in colaborare cu federatiile sportive nationale;
d) altor cursuri de formare a antrenorilor cu durata de minimum 2 ani, organizate de scoli postliceale de antrenori sau de alte institutii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate in conditiile legii, in baza protocolului incheiat de acestea cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si federatiile sportive nationale.


Capitolul III - Clasificarea ocupatiei de antrenor a�� promovarea antrenorului

Afişează HG 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 200/2004    Antrenor    Carnet de antrenor    Antrenor emerit    Antrenor asistent    Antrenor maestru    HG 255/2003    HG 343/2011    Sport    Legea 69/2000

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro