din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3938 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Ordinul MECTS nr. 5.262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificarii universitatilor

Ordinul MECTS nr. 5.262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificarii universitatilor

  Publicat: 13 Sep 2011       49295 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Nr. 5.262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificarii universitatilor

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 637 din data de 9 septembrie 2011

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Confirmare intr-o anumita functie
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala

In conformitate cu prevederile art. 193 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,
In baza Referatului de aprobare nr. 258/CB din 2 septembrie 2011 privind emiterea prezentului ordin, avand In vedere ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind constituirea bazei de date cuprinza nd datele si informatiile relevante, structurate pe criterii, standarde si indicatori, inclusiv prin rapoarte furnizate de univers itatile supuse evaluarii
In vederea clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii, precum si ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea metodologiei de prelucrare a datelor si informatiilor colectate
In vederea realizari i evaluarii primare a universitatilor si a evaluarii programelor de studii universitare cu scopul clasificarii universitatilor si ierarhiza rii programelor de studii, In temeiul art. 6 alin. (2) din Metodologia de evaluare In scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 789/2011, si al Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin .

Art. 1. - Se constata rezultatele clasificarii universitatilor, stabilite de Asociatia Universitatilor Europene, pe baza datelor raportate de institutiile de Invatamant superior acreditate din sistemul national de Invatamant, prevazute In anexa care face parte integranta din prezentul ordin .

Art. 2. - Directia generala Invatamant superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor, Directia generala economic, finante, resurse umane si Directia modernizarea patrimoniului, informatizare si investitii din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si Agentia Romana de Asigurare a Calitatii In Invatamantul Superior, precum si institutiile de Invatamant superior acreditate din sistemul national de Invatamant duc la Indeplinire prevederile prezentului ordin .

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucuresti, 5 septembrie 2011.
Nr. 5.262.

Anexa Nr. 1 - CLASIFICAREA universitatilor acreditate din sistemul national de Invatamant Universitati de cercetare avansata si educatie

Universitati de cercetare avansata si educatie

- Universitatea din Bucuresti
- Universitatea ``Babes-Bolyai`` din Cluj-Napoca
- Universitatea ``Alexandru Ioan Cuza`` din Iasi
- Academia de Studii Economice din Bucuresti
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca
- Universitatea de Medicina si Farmacie ``Carol Davila`` din Bucuresti
- Universitatea de Medicina si Farmacie ``Grigore T. Popa`` din Iasi
- Universitatea de Medicina si Farmacie ``Iuliu Hatieganu`` din Cluj-Napoca
- Universitatea Politehnica din Bucuresti
- Universitatea Tehnica ``Gheorghe Asachi`` din Iasi
- Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
- Universitatea Politehnica din Timisoara

Universitati de educatie si cercetare stiintifica

- Universitatea de Vest din Timisoara
- Universitatea din Craiova
- Universitatea ``Transilvania`` din Brasov
- Universitatea ``Ovidius`` din Constanta
- Universitatea ``Dunarea de Jos`` din Galati
- Universitatea ``Lucian Blaga`` din Sibiu
- Universitatea din Oradea
- Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara ``Ion Ionescu de la Brad`` din Iasi
- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti
- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara
- Universitatea de Medicina si Farmacie ``Victor Babes`` din Timisoara
- Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova
- Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
- Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures

Afişează Ordinul MECTS nr. 5.262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificarii universitatilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Noua lege a educatiei    Legea 1/2011    Clasificarea universitatilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro