din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » HG 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

HG 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

  Publicat: 21 Sep 2011       72107 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 621, din 1 septembrie 2011.

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 2 din Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. - In intelesul prezentei hotarari, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) norme din domeniul sanatatii publice - set de reguli, standarde si criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe componente specifice domeniului sanatatii publice, aflate in competenta de reglementare a Ministerului Sanatatii, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) unitati - institutii din sectorul public sau privat, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, societati cooperative, organizatii neguvernamentale, precum si alte persoane juridice, constituite si organizate potrivit legii;
c) unitati sanitare - spitalele si celelalte unitati sanitare cu paturi definite in art. 172 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cabinetele medicale si de medicina dentara, ambulatoriile de specialitate, dispensarele, laboratoarele de analize medicale, indiferent de modul de organizare si subordonare, din sectorul public si privat;
d) activitate de control in sanatatea publica - actiunea de verificare a respectarii reglementarilor cuprinse in normele prevazute la lit. a), realizata potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) si art. 26 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. - In sensul prezentei hotarari, abrevierile utilizate au urmatorul inteles:
a) UPU - unitate de primiri urgente;
b) CPU - compartiment de primiri urgente;
c) SMURD - Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare;
d) CNAS - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
e) HACCP - Sistemul de Management al Sigurantei Alimentelor.

CAPITOLUL II Contraventii la normele generale de igiena privind functionarea unitatilor cu risc pentru sanatatea populatiei, precum si privind conformitatea produselor


Art. 3. -
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) absenta autorizatiei sanitare de functionare pentru obiectivele ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, supuse procedurii de autorizare sanitara, conform reglementarilor legale in vigoare;
b) functionarea obiectivelor dupa emiterea, in conditiile legii, a deciziei de suspendare a activitatii sau, dupa caz, de retragere a autorizatiei sanitare de functionare;
c) neremedierea deficientelor constatate cu ocazia efectuarii controlului in domeniul sanatatii publice si care pot aduce atingere sanatatii publice;
d) nesolicitarea avizului, absenta notificarii si nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestor proceduri;
e) nerespectarea obiectului de activitate inscris in certificatul constatator sau in autorizatia sanitara de functionare;
f) nerespectarea termenelor de remediere a neconformitatilor asumate in planul de conformare, aprobat de catre autoritatea teritoriala de sanatate publica;
g) lipsa documentelor de reglementare sanitara, precum certificatul constatator, autorizatiile sanitare de functionare si alte asemenea documente prevazute de legislatia in vigoare, pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor care desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, conform legislatiei in vigoare;
h) neindeplinirea conditiilor de functionare prevazute de normele legislatiei sanitare, conform declaratiei pe propria raspundere, asumata de catre operatorii economici, persoane juridice sau persoane fizice, a caror activitate se desfasoara in baza declaratiei pe propria raspundere
(2) Contraventiile prevazute la lit. c), f) si h) se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in anularea autorizatiei sanitare de functionare.

Art. 4. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei urmatoarele fapte savarsite de persoanele juridice:
a) nerespectarea cerintelor generale si specifice prevazute de normele legale in vigoare privind conformitatea produselor, in vederea asigurarii protectiei sanatatii publice;
b) neindeplinirea masurilor, a recomandarilor si a termenelor stabilite de catre persoanele imputernicite din cadrul autoritatii de sanatate publica teritoriale;
c) neanuntarea autoritatii de sanatate publica teritoriala cu privire la orice modificare intervenita in obiectul de activitate sau in structura spatial functionala a compartimentelor si serviciilor din unitatile sanitare fata de conditiile de la data eliberarii autorizatiei sanitare;
d) nerespectarea dispozitiilor legale in vigoare privind avizarea publicitatii produselor, precum si a campaniilor de informare, educare si comunicare cu privire la teme care privesc sanatatea publica.

Art. 5. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice angajarea si/sau mentinerea in unitatile care desfasoara activitate de productie si de comercializare a produselor alimentare, de alimentatie publica si colectiva, servicii si productie de apa potabila, precum si servicii de intretinere corporala a personalului fara certificatul de instruire profesionala privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, conform reglementarilor legale in vigoare.

CAPITOLUL III Contraventii la normele de igiena referitoare la mediul de viata si de munca

Art. 6. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urmatoarele fapte:
a) neaplicarea de catre persoanele juridice a normelor igienico-sanitare in vigoare care reglementeaza gestionarea apelor uzate si a deseurilor;
b) producerea de zgomot, vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante care depasesc limitele maxime stabilite de normele de igiena in vigoare si care pot crea riscuri pentru sanatatea comunitara ori nerespectarea conditiilor impuse prin studiile de impact pentru diminuarea riscurilor privind sanatatea populatiei;
c) nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a normelor de igiena in vigoare care reglementeaza zonele de locuit sau nerespectarea conditiilor impuse prin studiile de impact pentru diminuarea riscurilor, daca activitatea unitatilor creeaza riscuri pentru sanatatea publica;
d) nerespectarea distantelor minime de protectie sanitara stabilite prin normele de igiena in vigoare referitoare la zonele de locuit;
e) nerespectarea normelor de igiena impuse de reglementarile legale in vigoare privind zonele de protectie sanitara definite conform normelor legislatiei sanitare;
f) neasigurarea si/sau neaplicarea masurilor si mijloacelor necesare pentru limitarea nocivitatilor in zonele de locuit la valorile stabilite in normele in vigoare.

Afişează HG 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 254/2010    Legea 95/2006    SMURD

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro