din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1830 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Conditiile ce trebuie indeplinite pentru a practica profesia de dietetician

Conditiile ce trebuie indeplinite pentru a practica profesia de dietetician

  Publicat: 10 Nov 2015       1560 citiri       Sursa: euroavocatura.ro  


Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 825 din 5 noiembrie si a intrat in vigoare pe 8 noiembrie.

Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Dovada scrisa prin care

Profesia de dietetician este o profesie liberala, in domeniul sanatatii umane, furnizoare de servicii conexe actului medical si are ca principal scop asigurarea unei nutritii echilibrate a individului si colectivitatilor umane, in vederea asigurarii unei stari bune de sanatate, prin prevenirea starilor patologice influentate nutritional si prin promovarea, mentinerea si recuperarea sanatatii prin mijloace dietetice. In vederea realizarii acestui scop, pe tot timpul exercitarii profesiei, dieteticianul trebuie sa actioneze cu profesionalism, dovedind disponibilitate, competenta, corectitudine, devotament, loialitate, confidentialitate si respect fata de fiinta umana.


In exercitarea profesiei, dieteticianul aplica stiinta nutritiei si dieteticii in alimentatia si educatia pe teme de alimentatie a pacientilor/beneficiarilor de servicii de nutritie si dietetica, cat si a persoanelor ca subiect individual, atat a celor sanatoase, cat si a celor bolnave.


Cine poate profesa ca dietetician?


Conform art. 4 din Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de ditetetician,precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania, profesia de dietetician poate fi exercitata de:


a) cetateni ai statului roman;


b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;


c) sotul unui cetatean roman, descendentii si ascendentii in linie directa, indiferent de cetatenia acestora, aflati in intretinerea unui cetatean roman;


d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), astfel cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania;


f) beneficiarii unui statut de rezident petermenlung acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b).


Pentru a putea exercita profesia de dietetician pe teritoriul Romaniei trebuie obtinut statutul de dietetician autorizat. Pentru obtinerea acestui statut persoanele fizice trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:


a)sa aiba capacitate juridica civila deplina de exercitiu;


b) sa posede un titlu oficial de calificare in nutritie si dietetica;


c) sa fie apte din punct de vedere medical pentru practicarea profesiei;


d) sa nu se gaseasca in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 18;
e) sa aiba calitatea de membru al CDR.


Prin titlu oficial de calificare in nutritie si dietetica, se intelege:


a)diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica, eliberata de o institutie de invatamant superior, acreditata in Romania, pe domeniul sanatate, cu o durata de minimum 3 ani (180 de credite);


b)adeverinta de absolvire a studiilor, eliberata la cererea absolventului, ca urmare a promovarii examenului de licenta, valabila pana la eliberarea diplomei de licenta, conform prevederilor lit. a), dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;


c) diploma sau adeverinta de tipul celei mentionate la lit. a) si b), obtinuta in strainatate si recunoscuta sau echivalata in Romania, dupa caz.


De asemenea, pentru a profesa ca dietetician pe teritoriul Romaniei, persoanele prevazute la art. 4 sunt obligate sa detina oautorizatiede libera practica, eliberata de CDR.


Exercitarea profesiei de dietetician se poate realiza in institutii publice, private sau in forme autonome de exercitare a profesiei.


Formele autonome de exercitare a profesiei sunt:


a)cabinet individual de dietetica;


b)societate civila profesionala de dietetica.Citeşte mai multe despre:    Legea nr. 256/2015    profesia de dietetician    conditii de exercitare    Ministerul Sanatatii   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri