din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3531 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Plata drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti in favoarea personalului din institutii publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

Plata drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti in favoarea personalului din institutii publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

  Publicat: 06 Dec 2017       11590 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim  


In vigoare din data de 06 decembrie 2017.

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 966 din 06.12.2017 a fost publicat Ordinul nr. 6965/2017 privind procedura de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutii publice devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017.

Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Prin acest ordin se stabileste procedura de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a institutiilor din subordine si a institutiilor sub autoritate, devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017.


Astfel, plata sumelor datorate in temeiul titlurilor executorii se realizeaza, esalonat, in 5 transe anuale, potrivit prevederilor art. 13 din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, aprobata prin Legea nr. 152/2017, si se va realize astfel:


a) in primul an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;


b) in al doilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;


c) in al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;


d) in al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;


e) in al cincilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.


In cursul termenului de mai sus se suspenda de drept orice procedura de executare silita.


Prin Ordinul nr. 6965/2017 s-a stabilit ca sumele platite in temeiul art. 13 din O.U.G. nr. 99/2016, aprobata prin Legea nr. 152/2017, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica (INS), dupa urmatoarea formula de calcul:


A = (suma de actualizat x IPC)/100,


unde:


A - suma totala necesar a fi achitata, ca urmare a actualizarii;


suma de actualizat - suma corespunzatoare unei transe, prin aplicarea procentului corespunzator anului in care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;


IPC - indicele preturilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna la care se efectueaza plata sumei, comparativ cu luna in care aceasta trebuia pusa in executare .


Procedura de plata esalonata se aplica si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2017, avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma de dobanzi legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.


La sumele actualizate se acorda dobanda legala remuneratorie, calculata de la data la care hotararea judecatoreasca a ramas executorie.


Sumele aferente drepturilor de natura salariala sunt supuse principiilor de impunere fiscala prevazute de legislatia in vigoare la data efectuarii platii.


Sumele achitate vor fi evidentiate si declarate in luna in care se efectueaza plata acestora.


Odata cu publicarea in Monitorul Oficial al Ordinului nr. 6965/2017, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 6.483/2017 privind procedura de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutii publice devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017 isi inceteaza aplicabilitatea.


Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim, Colaborator "MCP Cabinet Avocati"
Citeşte mai multe despre:    Plata titluri executorii de catre stat    plata esalonata drepturi de natura salariala    plata de stat a titlurilor executorii    plata drepturilor de natura salariala catre functionarii publici

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri