din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2547 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Guvernul a infiintat Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabila

Guvernul a infiintat Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabila

  Publicat: 11 May 2019       695 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
In Monitorul Oficial nr. 363 din 10.05.2019 a fost publicata Hotararea nr. 272/2019 privind constituirea Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabila .

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Comitetul arerol consultativ. Acestaisi desfasoara lucrarile sub presedintia prim-ministrului, iar in absenta acestuia, sub conducerea unui viceprim-ministru desemnat.


Comitetul urmareste procesul de implementare, monitorizare, evaluare si revizuire a Strategiei nationale pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030, adoptata prin Hotararea Guvernului nr. 877/2018, denumita in continuare Strategie, integrarea cerintelor acesteia in politicile si strategiile sectoriale, precum si respectarea obligatiilor de raportare asumate de Romania la nivel international si al Uniunii Europene in domeniul dezvoltarii durabile.


Comitetul exercita urmatoarele atributii principale:


a) urmareste respectarea si implementarea Strategiei, formuleaza propuneri referitoare la implementarea Strategiei, propune masuri si solutii pentru problemele legate de implementarea acesteia, asigura concordanta cu alte documente programatice sau politice adoptate la nivel international si al Uniunii Europene in domeniul dezvoltarii durabile;


b) asigura coerenta in procesul de elaborare si de promovare a actelor normative care vizeaza dezvoltarea durabila de catre autoritatile si institutiile publice cu responsabilitati in implementarea Strategiei pe plan national, regional si local;


c) analizeaza si urmareste integrarea principiilor si obiectivelor privind dezvoltarea durabila in cadrul tuturor politicilor nationale, programelor, planurilor si strategiilor;


d) recomanda responsabilitati specifice fiecarei autoritati publice centrale si/sau institutii publice care elaboreaza documente ce au legatura cu implementarea corespunzatoare a Strategiei;


e) propune aprobarea instrumentelor si mecanismelor necesare implementarii obiectivelor si masurilor prevazute de Strategie si a propunerilor privind imbunatatirea cadrului legislativ si institutional, in scopul implementarii corespunzatoare a angajamentelor asumate de Romania la nivel international si al Uniunii Europene in domeniul dezvoltarii durabile;


f) propune aprobarea planului de actiuni pentru implementarea Strategiei;


g) avizeaza adoptarea metodologiilor privind modul de prezentare a datelor si informatiilor necesare evaluarii implementarii, monitorizarii, procesului de revizuire a Strategiei si a raportarii, pe baza informatiilor transmise de catre autoritatile si institutiile din cadrul administratiei publice centrale si locale;


h) poate solicita autoritatilor administratiei publice centrale rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei, pe domeniile de responsabilitate ale acestora;


i) coordoneaza elaborarea setului de indicatori nationali de dezvoltare durabila, il avizeaza si propune actualizarea acestuia, ori de cate ori este nevoie, in scopul adaptarii continue a statisticii la cerintele nationale si al corelarii cu datele statistice internationale, in vederea asigurarii transparentei, consistentei, acuratetei, comparabilitatii si caracterului complet al datelor in relatie cu cele ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, si al fundamentarii politicilor publice;


j) avizeaza consultativ raportul anual, elaborat de catre Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, privind stadiul implementarii Strategiei, pe care il inainteaza Guvernului pentru a-l prezenta Parlamentului;


k) emite aviz consultativ pentru planurile si programele nationale de actiune cu incidenta pentru Strategie;


l) analizeaza aspectele cu privire la evolutia politicilor in domeniul dezvoltarii durabile la nivel international si al Uniunii Europene si propune modalitatile de actiune autoritatilor competente.


In realizarea atributiilor sale, Comitetul coopereaza cu institutii si organisme de drept public sau privat avand responsabilitati in aplicarea obiectivelor si prevederilor conventiilor si acordurilor internationale din domeniul dezvoltarii durabile ori din domeniile convergente cu domeniul dezvoltarii durabile, ratificate de Romania.Citeşte mai multe despre:    HG 272/2019    HG 877/2018    Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabila    Strategia nationala pentru dezvoltare durabila    Guvernul Romaniei    Dezvoltare durabila

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri