din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2487 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Avocat Bucuresti - obtinere cazier judiciar, specimen de semnatura ONRC si certificate de stare civila

Avocat Bucuresti - obtinere cazier judiciar, specimen de semnatura ONRC si certificate de stare civila

  Publicat: 23 Sep 2020       2836 citiri       Sursa: MCP Cabinet avocati  


1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Avocatii vor putea obtine cazierul si certificatele de stare civila. Specimenul de semnatura necesar la ONRC se va putea da in fata avocatului

1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Contract complex convenit de un cabinet individual de avocatura sau de o alta structura abilitata de sistemul de organizare a avocaturii, pe de o parte, si o persoana fizica sau juridica, numita client,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,

Potrivit noilor modificari legislative, persoanele fizice vor putea obtine certificatele de stare civila si cazierul judiciar prin avocati, acestora din urma fiindu-le suficienta imputernicirea avocatiala emisa in baza unui contract de asistenta juridica .


Art. I. - Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 18, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:


``(4) In absenta comerciantului persoana fizica, respectiv a reprezentantului asociatiei familiale, semnatura acestuia poate fi inlocuita prin prezentarea la Registrul Comertului, de catre avocat, a imputernicirii avocatiale care contine semnatura clientului, respectiv a comerciantului persoana fizica sau a reprezentantului asociatiei familiale. Semnatura persoanei fizice trebuie data personal in fata avocatului si va fi folosita in intreaga activitate a comerciantului persoana fizica, respectiv a reprezentantului asociatiei familiale.``


2. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``(2) Dovedirea specimenului de semnatura a administratorilor si, dupa caz, a reprezentantilor societatilor, precum si a persoanelor imputernicite in conditiile legii sa reprezinte regiile autonome sau organizatiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) - (4).``


Art.II. - La articolul 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``(5) Declaratia prevazuta la alin. (1) se poate da in fata reprezentantului oficiului registrului comertului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, avand data certa, data de notarul public ori atestata de avocat.``


Art. III. - Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


- La articolul 31, litera a) a alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


``a) in tara, de catre avocatul persoanei fizice in baza imputernicirii avocatiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si functionarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare sau, dupa caz, de alt imputernicit, pe baza unei procuri autentificate de catre notarul public;


(2) Continutul procurii, respectiv al imputernicirii avocatiale, trebuie formulat in termeni clari, din care sa rezulte persoana sau, dupa caz, avocatul care a fost mandatat, scopul si durata mandatului.`` Art. IV. - La articolul 10 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(1) Pe baza actelor de stare civila se elibereaza certificate de nastere si de casatorie titularilor sau reprezentantilor legali ai acestora, iar certificatele de deces, membrilor familiei sau altor persoane indreptatite. Certificatele de stare civila se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura speciala, precum si avocatilor imputerniciti de catre titulari sau de catre reprezentantii legali ai acestora, in baza imputernicirii avocatiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si functionarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. In certificatele de stare civila nu vor fi preluate titlurile de noblete, chiar daca au fost inscrise in unele acte de stare civila.``


______________


Fondat in anul 2008, Cabinetul de avocatura "Marius-Catalin Predut" (MCP - Cabinet avocati), oferaservicii de avocaturaspecializate in domeniul relatiilor de munca, comerciale si protectia datelor, toate adaptate nevoilor persoanelor fizice si juridice.Citeşte mai multe despre:    eliberare cazier judiciar avocat    avocat cazier judiciar    avocat cazier Bucuresti    avocat certificate de stare civila    specimen de semnatura avocat    avocat specimen de semnatura    avocat specimen de semnatura Bucuresti    avocat specimen de semnatura ONRC    avocat specimen de semnatura Registrul Comertului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri