din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1530 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » 15 noiembrie 2024 - data limita pana la care Romania trebuie sa implementeze salariul minim european

15 noiembrie 2024 - data limita pana la care Romania trebuie sa implementeze salariul minim european

  Publicat: 13 Jun 2024       225 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ministerul Muncii a publicat Proiectul de lege privind stabilirea salariilor minime adecvate, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

Acest act normativ cuprinde reglementari in vederea stabilirii cadrului legal pentru asigurarea unui nivel adecvat de stabilire a salariilor minime, cat si a faptului ca salariatii au acces la o protectie a salariului minim, sub forma unui salariu minim legal sau sub forma unor salarii si conditii decente de munca stabilite in temeiul unor contracte colective de munca, acorduri colective sau alte acorduri scrise.


Proiectul de act normativ se adreseaza tuturor salariatilor, care isi desfasoara activitatea in mediul public si privat din Romania.


In prezent, in Romania salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca se stabileste in conditiile art. 164 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respectiv, prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor, cu exceptia sectoarelor de activitate constructii, agricol si industria alimentara, care au un cadru specific de reglementare respectiv, O.U.G. nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru sectoarele constructii, agricol si industria alimentara.


In vederea stabilirii unui cadru la nivelul Uniunii Europene pentru a asigura atat faptul ca salariile minime sunt stabilite la un nivel adecvat, cat si faptul ca salariatii au acces la o protectie a salariului minim, sub forma unui salariu minim legal sau a unor salarii stabilite prin conventii colective, a fost adoptata Directiva (UE) 2022/2041 a Parlamentului European si a Consiliului privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeana, care are termen de transpunere in legislatia nationala data de 15 noiembrie 2024.


Directiva prevede instituirea unui mecanism pentru determinarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, ce implica o serie de proceduri pentru stabilirea si actualizarea salariului minim legal, in baza unor criterii obiective, care sa asigure atingerea unui nivel de trai decent, reducerea saraciei persoanelor incadrate in munca, precum si promovarea coeziunii sociale si a unei convergente sociale.


Schimbarile preconizate vizeaza:


In vederea asigurarii unui grad corespunzator de adecvare al salariului minim legal, se impune completarea Codului muncii cu elementele corespunzatoare care sa prevada criteriile nationale (puterea de cumparare a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, nivelul general al salariilor si distributia acestora, rata de crestere a salariilor si nivelurile si evolutiile productivitatii la nivel national pe termen lung) pentru stabilirea si actualizarea salariului minim legal, definite intr-un mod stabil si clar, actualizari periodice si in timp util si desemnarea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social ca organism national care sa permita asigurarea consultarilor cu partenerii sociali, in sensul directivei.


- Codul muncii a fost completat cu prevederi corespunzatoare, care sa asigure aplicarea prevederilor Directivei(UE) 2022/2041 tuturor categoriilor de salariati, indiferent daca acestia isi desfasoara activitatea in baza unui raport de munca, raport de munca cu caracter special (contract de mandat, contract de management, contract de activitate sportiva etc.) sau raport de serviciu, prin definirea notiunii de ``raport juridic de munca`` si a celei de ``angajator``.


- Prevederile Codului muncii au fost completate cu prevederi care sa asigure angajarea adoptarii unui plan de actiune pentru promovarea negocierilor colective in linie cu obiectivul directivei de sustinere a negocierilor colective pentru cresterea accesului salariatilor la drepturi salariale negociate colectiv si la o acoperire a protectiei prin conventii colective


- Completarea Codului muncii cu prevederi privind sanctionarea nerespectarii dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin act normativ sau a nivelului salarial minim stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil.


Completarea Codului muncii cu datele statistice si informatiile relevante referitoare la acoperirea gradului de adecvare, in vederea raportarii acestora de catre M.M.S.S., o data la doi ani, Comisiei Europene, precum si cu institutiile competente, care au obligatia furnizarii acestora catre M.M.S.S., respectiv: Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Inspectia Muncii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei si Institutul National de Statistica.


Pentru asigurarea accesului efectiv al salariatilor la salariile minime legale si a celor minime negociate colectiv prin contracte colective de munca se impune completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii. Astfel, Legea nr. 108/1999 a fost completata cu dispozitii privind principiile care stau la baza activitatii de control a Inspectiei Muncii.


De asemenea, dat fiind faptul ca Inspectia Muncii este o institutie de control esentiala in domeniul muncii, cu multe institutii in subordine cu o problematica complexa (inspectoratele teritoriale de munca in fiecare judet si in Municipiul Bucuresti), prevederile legii au fost completate in sensul obligativitatii obtinerii si detinerii de catre inspectorul general de stat si inspectorii generali adjuncti, a certificatului de securitate de acces la informatii clasificate "secret``, sub sanctiunea eliberarii din functie.Citeşte mai multe despre:    salariul minim european    salariul minim european 2025    codul muncii 2025    salariul minim 2025

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri