din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3376 de useri online
Materiale juridice despre nota de constatare (4)


    Jurisprudenta   Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
  CURTEA, Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului I.la data de 31.10.2018, sub numar de dosar x, reclamanta C.Nationala d e T. a. Rom a ne T.SA a chemat in judecata paratul S.V., solicitand obligarea la restituirea sumei de 284 lei, reprezentand drepturi salariale nedatorate, precum si obligarea la achitarea cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea prezentei cauze.
   Data aparitiei: 05 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Contravaloarea pagubei recuperate de angajator prin acordul partilor nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie
  Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 24 aprilie 2018 si inregistrata sub nr. x, reclamant a . S.R.L. a chemat in judecata pe paratul O.M.I., solicitand instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa dispuna: - obligarea paratului la plata sumei totale de 1640 ron, din care: � suma de 850 ron, reprezentand diferenta ramasa neachitata pentru contravaloarea convorbirilor telefonice efectuate in interes personal (in total a fost suma de 1391, 31 ron - 308 euro, din care a achitat 125 euro) ; � suma de 490 ron, reprezentand contravaloare motorina alimentata in datele de 29.09.2017 (42 1 la ora 15. 42 - valoare 216, 32 ron), 10.10.2017 - O. Suceava (2, 04 1 la ora 18.12, 52, 97 1 la ora 18.15 - valoare 273, 23 ron), de pe cardul firmei, motorina folosita in interesul personal, masina nefiind in cursa in datele respective; � s uma de 300 ron, reprezentand contravaloarea a 3 sufe pe care le-a taiat cand a plecat de la firma; - obligarea paratului la plata dobanzii aferente sumelor indicate mai sus, suma actualizata cu rata inflatie; - obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 28 Iunie 2021

    Jurisprudenta   Nu rezulta cu certitudine ca prejudiciul a fost cauzat din vina si in legatura cu munca paratilor, intrucat acestia sunt angajati ai autoritatii contractante, dar nu semnatari ai contractelor
  Prin actiunea in conflict individual de munca inregistrata la aceasta instanta la data de 10.04.2015 sub nr.XXXXXXXXXXXX reclamanta C_ nationala a H_ SA - societate in faliment, prin lichidator judiciar Expert Insolven?a SPRL D_ a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea paratilor S_ D_-L_, C_ L_ si S_ F_ la plata sumei de 1024,33 lei fiecare, actualizata cu indicele de inflatie la data platii efective, suma stabilita in raport cu contribu?ia fiecaruia la producerea prejudiciului in valoare totala de 3073 lei. Nu s-au cerut cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 03 Aprilie 2019

    Stiri   Fost consilier juridic in cadrul Ministerului Justitiei trimis in judecata pentru abuz in serviciu contra intereselor publice
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 29 Decembrie 2010