Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Noul Cod Civil: Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri

Noul Cod Civil: Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri

  Publicat: 23 Sep 2011       5525 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Institutie care se regaseste si in Codul Civil actual, si care este reglementata in noul Codul Civil la articolele 1375-1380;

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
In materie penala, conform art.14 Cod Procedura Penala, dreptul persoanei vatamate, constituita ca parte civila, de a alatura si exercita actiunea civila fie celei penale in cadrul procesului penal, fie inaintarea acesteia instantei civile.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,

Este o forma a raspunderii civile delictuale care consta in obligatia de a repara prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri.

Se considera ca are paza animalului sau a lucrului proprietarul ori cel care, in temeiul unei dispozitii legale, al unui contract sau numai in fapt, exercita in mod independent controlul si supravegherea asupra animalului sau a lucrului si se serveste de acesta in interes propriu.

Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale
- este acea forma a raspunderii civile delictuale potrivit careia proprietarul unui animal sau cel care se serveste de el raspunde, independent de orice culpa, de prejudiciul cauzat de animal, chiar daca acesta a scapat de sub paza sa;
- nu exista raspundere atunci cand prejudiciul este cauzat exclusiv de fapta victimei insesi ori a unui tert sau este urmarea unui caz de forta majora.

Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri
- este acea forma a raspunderii civile delictuale potrivit careia oricine este obligat sa repare, independent de orice culpa, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa;
- aceasta raspundere exista si in situatia coliziunii unor vehicule sau in alte cazuri similare, cu precizarea ca, in astfel de cazuri, sarcina repararii tuturor prejudiciilor va reveni numai celui a carui fapta culpabila intruneste, fata de ceilalti, conditiile fortei majore;
- nu exista raspundere atunci cand prejudiciul este cauzat exclusiv de fapta victimei insesi ori a unui tert sau este urmarea unui caz de forta majora.

Raspunderea pentru ruina edificiului
- este acea forma a raspunderii civile delictuale potrivit careia proprietarul unui edificiu sau al unei constructii de orice fel este obligat sa repare prejudiciul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor parti din ele, daca aceasta este urmarea lipsei de intretinere sau a unui viciu de constructie.
- nu exista raspundere atunci cand prejudiciul este cauzat exclusiv de fapta victimei insesi ori a unui tert sau este urmarea unui caz de forta majora.

Alte cazuri de raspundere reglementate cu caracter de noutate
- cel care ocupa un imobil, chiar fara niciun titlu, raspunde pentru prejudiciul cauzat prin caderea sau aruncarea din imobil a unui lucru.
- daca in acest caz sunt indeplinite si conditiile raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri, victima are un drept de optiune intre cele doua forme de raspundere;.
- nu exista raspundere atunci cand prejudiciul este cauzat exclusiv de fapta victimei insesi ori a unui tert sau este urmarea unui caz de forta majora.


Citeşte mai multe despre:    Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale    Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de lucruri    Raspunderea pentru ruina edificiului    Noul Cod Civil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri (Art. 1.375 - 1.380 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro