din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4246 de useri onlinePrima pagină » Noul cod civil

Noul Cod civil al Romaniei(In vigoare de la 1 octombrie 2011. Actualizat prin legea 71/2011)

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE ART. 258-534


Despre familie. Dispozitii generale (Art. 258 - 265)
Logodna (Art. 266 - 270)
Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei (Art. 271 - 277)
Formalitatile pentru incheierea casatoriei (Art. 278 - 289)
Formalitati ulterioare incheierii casatoriei (Art. 290 - 292)
Nulitatea absoluta a casatoriei (Art. 293 - 296)
Nulitatea relativa a casatoriei (Art. 297 - 303)
Efectele nulitatii casatoriei (Art. 304 - 306)
Drepturile si indatoririle personale ale sotilor (Art. 307 - 311)
Despre regimul matrimonial in general (Art. 312 - 320)
Locuinta familiei (Art. 321 - 324)
Cheltuielile casatoriei (Art. 325 - 328)
Alegerea regimului matrimonial (Art. 329 - 338)
Regimul comunitatii legale (Art. 339 - 359)
Regimul separatiei de bunuri (Art. 360 - 365)
Regimul comunitatii conventionale (Art. 366 - 368)
Modificarea regimului matrimonial (Art. 369 - 372)
Cazurile de divort. Dispozitii generale (Art. 373)
Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara (Art. 374)
Divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala (Art. 375 - 378)
Divortul din culpa (Art. 379 - 380)
Divortul din cauza starii sanatatii unui sot (Art. 381)
Data desfacerii casatoriei (Art. 382)
Efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soti (Art. 383 - 384)
Efectele divortului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soti (Art. 385 - 389)
Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori (Art. 396 - 404)
Rudenia. Dispozitii generale (Art. 405 - 407)
Stabilirea filiatiei. Dispozitii generale (Art. 408 - 413)
Prezumtia de paternitate (Art. 414)
Recunoasterea copilului (Art. 415 - 420)
Contestarea filiatiei (Art. 421)
Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama (Art. 422 - 423)
Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei (Art. 424 - 428)
Actiuni privind filiatia fata de tatal din casatorie (Art. 429 - 434)
Dispozitii comune privind actiunile referitoare la filiatie (Art. 435 - 440)
Reproducerea umana asistata medical cu tert donator (Art. 441 - 447)
Situatia legala a copilului (Art. 448 - 450)
Adoptia (Art. 451 - 454)
Conditiile de fond ale adoptiei (Art. 455 - 468)
Efectele adoptiei (Art. 469 - 474)
Incetarea adoptiei (Art. 475 - 482)
Autoritatea parinteasca. Dispozitii generale (Art. 483 - 486)
Drepturile si indatoririle parintesti (Art. 487 - 502)
Exercitarea autoritatii parintesti (Art. 503 - 507)
Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti (Art. 508 - 512)
Obligatia de intretinere. Dispozitii generale (Art. 513 - 515)
Persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza (Art. 516 - 523)
Conditiile obligatiei de intretinere (Art. 524 - 528)
Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere (Art. 529 - 534)

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI Art. 535-952


Despre distinctia bunurilor (Art. 535 - 546)
Produsele bunurilor (Art. 547 - 550)
Drepturile reale in general (Art. 551 - 554)
Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata (Art. 555 - 562)
Apararea dreptului de proprietate privata (Art. 563 - 566 - Noul Coc Civil)
Accesiunea. Dispozitii generale (Art. 567 - 568)
Accesiunea imobiliara naturala (Art. 569 - 576)
Accesiunea imobiliara artificiala (Art. 577 - 597)
Accesiunea mobiliara (Art. 598 - 601)
Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata (Art. 602 - 630)
Proprietatea comuna. Dispozitii generale (Art. 631 - 633)
Coproprietatea obisnuita (Art. 634 - 645)
Coproprietatea fortata (Art. 646 - 666)
Proprietatea comuna in devalmasie (Art. 667 - 668)
Partajul (Art. 669 - 686)
Proprietatea periodica (Art. 687 - 692)
Superficia (Art. 693 - 702)
Uzufructul (Art. 703 - 748)
Uzul si abitatia (Art. 749 - 754)
Servitutile (Art. 755 - 772)
Fiducia (Art. 773 - 791)
Administrarea bunurilor altuia. Dispozitii generale (Art. 792 - 794)
Administrarea simpla (Art. 795 - 799)
Administrarea deplina (Art. 800 - 801)
Obligatiile administratorului fata de beneficiar (Art. 802 - 812)
Obligatiile administratorului si ale beneficiarului in raporturile cu tertii (Art. 813 - 817)
Inventar, garantii si asigurare (Art. 818 - 824)
Administrarea colectiva si delegarea (Art. 825 - 830)
Plasamentele considerate sigure (Art. 831 - 836)
Repartitia profiturilor si a pierderilor (Art. 837 - 841)
Darea de seama anuala (Art. 842 - 845)
Incetarea administrarii (Art. 846 - 856)
Proprietatea publica. Dispozitii generale (Art. 858 - 865)
Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice (Art. 866)
Dreptul de administrare (Art. 867 - 870)
Dreptul de concesiune (Art. 871 - 873)
Dreptul de folosinta cu titlu gratuit (Art. 874 - 875)
Cartea funciara. Dispozitii generale (Art. 876 - 884)
Inscrierea drepturilor tabulare (Art. 885 - 901)
Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice (Art. 902 - 906)
Rectificarea inscrierilor de carte funciara (Art. 907 - 915)
Posesia. Dispozitii generale (Art. 916 - 921)
Viciile posesiei (Art. 922 - 927)
Efectele posesiei. Dispozitii generale (Art. 928 - 929)
Uzucapiunea imobiliara (Art. 930 - 934)
Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna-credinta (Art. 935 - 940)
Ocupatiunea (Art. 941 - 947)
Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta (Art. 948)
Actiunile posesorii (Art. 949 - 952)

CARTEA A IV-A. DESPRE MOSTENIRE SI LIBERALITATI Art. 953-1163


Despre mostenire si liberalitati. Dispozitii generale (Art. 953 - 956)
Conditiile generale ale dreptului de a mosteni (Art. 957 - 962)
Mostenirea legala. Dispozitii generale (Art. 963 - 964)
Reprezentarea succesorala (Art. 965 - 969)
Sotul supravietuitor (Art. 970 - 974)
Descendentii defunctului (Art. 975)
Ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati (Art. 976 - 981)
Ascendentii ordinari (Art. 982)
Colateralii ordinari (Art. 983)
Liberalitatile. Dispozitii preliminare (Art. 984 - 986)
Capacitatea in materie de liberalitati (Art. 987 - 992)
Substitutiile fideicomisare (Art. 993 - 1.000)
Liberalitatile reziduale (Art. 1.001 - 1.005)
Liberalitatile. Revizuirea conditiilor si sarcinilor (Art. 1.006 - 1.008)
Liberalitatile. Dispozitii speciale (Art. 1.009 - 1.010)
Donatia. Incheierea contractului (Art. 1.011 - 1.016)
Efectele donatiei (Art. 1.017 - 1.019)
Revocarea donatiei (Art. 1.020 - 1.029)
Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti (Art. 1.030 - 1.033)
Testamentul. Dispozitii generale (Art. 1.034 - 1.039)
Formele testamentului (Art. 1.040 - 1.050)
Revocarea voluntara a testamentului (Art. 1.051 - 1.053)
Legatul (Art. 1.054 - 1.073)
Dezmostenirea (Art. 1.074 - 1.076)
Executiunea testamentara (Art. 1.077 - 1.085)
Rezerva succesorala si cotitatea disponibila (Art. 1.086 - 1.090)
Reductiunea liberalitatilor excesive (Art. 1.091 - 1.099)
Transmisiunea mostenirii. Dispozitii generale (Art. 1.100 - 1.105)
Acceptarea mostenirii (Art. 1.106 - 1.119)
Renuntarea la mostenire (Art. 1.120 - 1.124)
Sezina (Art. 1.125 - 1.129)
Petitia de ereditate (Art. 1.130 - 1.131)
Certificatul de mostenitor (Art. 1.132 - 1.134)
Mostenirea vacanta (Art. 1.135 - 1.140)
Amintirile de familie (Art. 1.141 - 1.142)
Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral (Art. 1.143 - 1.145)
Raportul donatiilor (Art. 1.146 - 1.154)
Plata datoriilor (Art. 1.155 - 1.159)
Partajul de ascendent (Art. 1.160 - 1.163)

CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGATII Art. 1164-2499


Despre obligatii. Dispozitii generale (Art. 1.164 - Art. 1.165)
Izvoarele obligatiilor. Contractul. Dispozitii generale (Art. 1.166 - 1.170)
Diferite categorii de contracte (Art. 1.171 - 1.177)
Incheierea contractului. Dispozitii preliminare (Art. 1.178 - 1.179)
Capacitatea partilor (Art. 1.180 - 1.181)
Consimtamantul (Art. 1.182 - 1.224)
Obiectul contractului (Art. 1.225 - 1.234)
Cauza contractului (Art. 1.235 - 1.239)
Forma contractului (Art. 1.240 - 1.245)
Nulitatea contractului. Dispozitii generale (Art. 1.246 - 1.249)
Cauzele de nulitate (Art. 1.250 - 1.253)
Efectele nulitatii (Art. 1.254 - 1.260)
Validarea contractului (Art. 1.261 - 1.265)
Interpretarea contractului (Art. 1.266 - 1.269)
Efectele intre parti (Art. 1.270 - 1.279)
Efectele fata de terti. Dispozitii generale (Art. 1.280 - 1.282)
Promisiunea faptei altuia (Art. 1.283)
Stipulatia pentru altul (Art. 1.284 - 1.288)
Simulatia (Art. 1.289 - 1.294)
Reprezentarea (Art. 1.295 - 1.314)
Cesiunea contractului (Art. 1.315 - 1.320)
Incetarea contractului (Art. 1.321 - 1.323)
Actul juridic unilateral. Dispozitii generale (Art. 1.324 - 1.326)
Actul unilateral ca izvor de obligatii (Art. 1.327 - 1.329)
Gestiunea de afaceri (Art. 1.330 - 1.340)
Plata nedatorata (Art. 1.341 - Art. 1.344)
Imbogatirea fara justa cauza (Art. 1.345 - 1.348)
Raspunderea civila. Dispozitii generale (Art. 1.349 - 1.350)
Cauze exoneratoare de raspundere (Art. 1.351 - 1.356)
Raspunderea pentru fapta proprie (Art. 1.357 - 1.371)
Raspunderea pentru fapta altuia (Art. 1.372 - 1.374)
Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri (Art. 1.375 - 1.380)
Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale (Art. 1.381 - 1.395)
Modalitatile obligatiilor. Dispozitii generale (Art. 1.396 - 1.398)
Conditia (Art. 1.399 - 1.410)
Termenul (Art. 1.411 - 1.420)
Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile (Art. 1.421 - 1.433)
Obligatiile solidare intre creditori (Art. 1.434 - 1.442)
Obligatiile solidare intre debitori (Art. 1.443 - 1.460)
Obligatiile alternative (Art. 1.461 - 1.467)
Obligatiile facultative (Art. 1.468)
Plata. Dispozitii generale (Art. 1.469 - 1.471)
Subiectele platii (Art. 1.472 - 1.479)
Conditiile platii (Art. 1.480 - 1.498)
Dovada platii (Art. 1.499 - 1.505)
Imputatia platii (Art. 1.506 - 1.509)
Punerea in intarziere a creditorului (Art. 1.510 - 1.515)
Executarea silita a obligatiilor. Dispozitii generale (Art. 1.516 - 1.520)
Punerea in intarziere a debitorului (Art. 1.521 - 1.526)
Executarea silita in natura (Art. 1.527 - 1.529)
Executarea prin echivalent (Art. 1.530 - 1.548)
Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor (Art. 1.549 - 1.554)
Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale (Art. 1.555 - 1.557)
Masurile conservatorii (Art. 1.558 - 1.559)
Actiunea oblica (Art. 1.560 - 1.561)
Actiunea revocatorie (Art. 1.562 - 1.565)
Cesiunea de creanta (Art. 1.566 - 1.592)
Subrogatia (Art. 1.593 - 1.598)
Preluarea datoriei (Art. 1.599 - 1.604)
Novatia (Art. 1.609 - 1.614)
Stingerea obligatiilor (Art. 1.615)
Compensatia (Art. 1.616 - 1.623)
Confuziunea (Art. 1.624 - 1.628)
Remiterea de datorie (Art. 1.629 - 1.633)
Imposibilitatea fortuita de executare (Art. 1.634)
Restituirea prestatiilor (Art. 1.635 - Art. 1.649)
Contractul de vanzare. Dispozitii generale (Art. 1.650 - 1.740)
Vanzarea bunurilor imobile (Art. 1.741 - 1.746)
Vanzarea mostenirii (Art. 1.747 - 1.754)
Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii (Art. 1.755 - 1.757)
Vanzarea cu optiune de rascumparare (Art. 1.758 - 1.762)
Contractul de schimb (Art. 1.763 - 1.765)
Contractul de furnizare (Art. 1.766 - 1.771)
Contractul de report (Art. 1.772 - 1.776)
Contractul de locatiune. Dispozitii generale (Art. 1.777 - 1.823)
Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor (Art. 1.824 - 1.835)
Reguli particulare in materia arendarii (Art. 1.836 - 1.850)
Reguli comune privind contractul de antrepriza (Art. 1.851 - 1.873)
Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructii (Art. 1.874 - 1.880)
Contractul de societate. Dispozitii generale (Art. 1.881 - 1.889)
Societatea simpla (Art. 1.890 - 1.948)
Asocierea in participatie (Art. 1.949 - 1.954)
Contractul de transport. Dispozitii generale (Art. 1.955 - 1.960)
Contractul de transport de bunuri (Art. 1.961 - 2.001)
Contractul de transport de persoane si bagaje (Art. 2.002 - 2.008)
Contractul de mandat. Dispozitii comune (Art. 2.009 - 2.012)
Mandatul cu reprezentare (Art. 2.013 - 2.038)
Mandatul fara reprezentare. Dispozitii generale (Art. 2.039 - 2.042)
Contractul de comision (Art. 2.043 - 2.053)
Contractul de consignatie (Art. 2.054 - 2.063)
Contractul de expeditie (Art. 2.064 - 2.071)
Contractul de agentie (Art. 2.072 - 2.095)
Contractul de intermediere (Art. 2.096 - 2.102)
Reguli comune privind contractul de depozit (Art. 2.103 - 2.123)
Depozitul necesar (Art. 2.124 - 2.126)
Depozitul hotelier (Art. 2.127 - 2.137)
Sechestrul conventional (Art. 2.138 - 2.143)
Contractul de imprumut. Dispozitii generale (Art. 2.144 - Art. 2.145)
Imprumutul de folosinta (Art. 2.146 - 2.157)
Imprumutul de consumatie. Imprumutul cu dobanda (Art. 2.158 - 2.166)
Contractul de cont curent (Art. 2.171 - 2.183)
Contul bancar curent (Art. 2.184 - 2.190)
Depozitul bancar (Art. 2.191 - 2.192)
Facilitatea de credit (Art. 2.193 - 2.195)
Inchirierea casetelor de valori (Art. 2.196 - 2.198)
Contractul de asigurare. Dispozitii comune (Art. 2.199 - Art. 2.213)
Asigurarea de bunuri (Art. 2.214 - Art. 2.220)
Asigurarile de credite si garantii si asigurarile de pierderi financiare (Art. 2.221 - Art. 2.222)
Asigurarea de raspundere civila (Art. 2.223 - Art. 2.226)
Asigurarea de persoane (Art. 2.227 - Art. 2.238)
Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea (Art. 2.239 - 2.241)
Contractul de renta viagera (Art. 2.242 - 2.253)
Contractul de intretinere (Art. 2.254 - 2.263)
Jocul si pariul (Art. 2.264 - 2.266)
Tranzactia (Art. 2.267 - 2.278)
Garantiile personale. Dispozitii generale (Art. 2.279)
Fideiusiunea. Dispozitii generale (Art. 2.280 - 2.292)
Efectele fideiusiunii intre creditor si fideiusor (Art. 2.293 - 2.304)
Efectele fideiusiunii intre debitor si fideiusor (Art. 2.305 - 2.312)
Efectele fideiusiunii intre mai multi fideiusori (Art. 2.313)
Incetarea fideiusiunii (Art. 2.314 - 2.320)
Garantiile autonome (Art. 2.321 - 2.322)
Privilegiile si garantiile reale. Dispozitii generale (Art. 2.323 - Art. 2.332)
Privilegiile. Dispozitii comune (Art. 2.333 - 2.337)
Privilegiile generale si privilegiile speciale (Art. 2.338 - 2.341)
Concursul privilegiilor intre ele si concursul dintre privilegii si ipoteci (Art. 2.342)
Ipoteca. Dispozitii comune (Art. 2.343 - 2.349)
Obiectul si intinderea ipotecii (Art. 2.350 - 2.359 - Noul Cod Civl)
Efectele ipotecii fata de terti
Ipotecile conventionale (Art. 2.365 - 2.376)
Constituirea ipotecii imobiliare (Art. 2.377 - Art. 2.383)
Drepturile si obligatiile partilor. Ipoteca imobiliara (Art. 2.384 - Art. 2.385)
Ipotecile legale (Art. 2.386)
Ipoteca mobiliara. Dispozitii generale (Art. 2.387 - Art. 2.397)
Ipotecile asupra creantelor (Art. 2.398 - 2.408)
Perfectarea ipotecilor mobiliare (Art. 2.409 - Art. 2.412)
Inscrierea ipotecilor mobiliare (Art. 2.413 - 2.419)
Concursul intre creditorii ipotecari (Art. 2.420
Stingerea ipotecilor (Art. 2.428)
Executarea ipotecii. Dispozitii generale (Art. 2.429 - 2.434)
Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale (Art. 2.435 - 2.463)
Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative (Art. 2.464)
Executarea ipotecii asupra creantelor (Art. 2.465 - 2.467)
Preluarea bunului in vederea administrarii. Executarea ipotecilor mobiliare (Art. 2.468 - 2.473)
Sanctiuni. Executarea ipotecilor mobiliare (Art. 2.474 - 2.477)
Executarea ipotecilor imobiliare (Art. 2.478 - 2.479)
Gajul. Constituirea gajului (Art. 2.480 - 2.486)
Drepturile si obligatiile creditorului gajist (Art. 2.487 - 2.494)
Dreptul de retentie (Art. 2.495 - 2.499)

Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti