Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Succesoral » Rezerva succesorala are caracter imperativ

Rezerva succesorala are caracter imperativ

  Publicat: 01 Jan 2008       11236 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Succesoral  


Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Acest caracter imperativ al dreptului la rezerva este rezultanta dispozitiilor civile imperative care reglementeaza aceasta institutie a dreptului civil.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Parte a mostenirii, indisponibilizata de lege in favoarea unor anumite categorii de mostenitori, rezervatori, in sensul ca nu poate fi micsorata nici prin acte intre vii cu titlu gratuit, donatii, nici prin testament.
In materie penala, conform art.14 Cod Procedura Penala, dreptul persoanei vatamate, constituita ca parte civila, de a alatura si exercita actiunea civila fie celei penale in cadrul procesului penal, fie inaintarea acesteia instantei civile.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
(Sub beneficiu de inventar) Mod de acceptare a succesiunii prin care mostenitorul poate impiedica confuziunea patrimoniului sau cu patrimoniul defunctului, nemaifiind obligat la plata datoriilor mostenirii decat pana la concurenta valorii bunurilor succesorale
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Astfel, diferitele categorii de mostenitori rezervatari, precum si intinderea dreptului la rezerva pentru diferite categorii de rezervatari sunt reglementate expres si limitativ de norma civila, norma in cauza fiind o norma imperativa.

In acest sens, nu se vor putea admite derogari de la normele care reglementeaza rezerva, cel care lasa mostenirea neputand institui noi categorii de mostenitori rezervatari sau alte cuantumuri ale rezervei decat cele reglementate de lege, nici in masura in care ar avea acordul prezumtivilor mostenitori rezervatari care ar consimti un asemenea act. Asemenea acte apar drept pacte asupra unei succesiuni nedeschise si deci prohibite expres de lege.

Chiar daca vointa celui ce lasa succesiunea de a modifica dispozitiile legale referitoare la rezerva ar imbraca forma unor dispozitii testamentare, sanctiunea va fi tot nulitatea absoluta. Sunt interzise dispunatorului orice dispozitii, sarcini, conditii, clauze, care ar leza drepturile mostenitorilor rezervatari, cum ar fi oprirea legatarilor cu titlu particular sa vanda imobilul succesoral la licitatie publica si sa imparta pretul obtinut in cotele stabilite de testator, cand valoarea de partaj depaseste cotitatea disponibila.

Dispozitiile imperative ala legii civile reglementeaza numai dreptul la rezerva, altfel spus, nu exista o obligatie legala din partea mostenitorului rezervatar de a-si executa dreptul sau la rezerva . Acesta, la fel ca orice mostenitor, are un drept de optiune succesorala, acesta avand, potrivit legii, dreptul de a alege una din cele trei posibilitati : acceptarea pura si simpla a mostenirii, renuntarea la mostenire sau acceptarea sub beneficiu de inventar.
Caracterul imperativ, de ordine publica, al normelor ce reglementeaza rezerva atrage pentru actele incheiate cu nesocotirea dreptului la rezerva nulitatea absoluta; astfel, daca cel care lasa mostenirea stabileste un nou cuantum al rezervei sau noi categorii de mostenitori rezervatari un astfel de act este nul absolut.

Nu trebuie sa intelegem ca orice act care incalca dreptul la rezerva ar fi nul absolut; astfel, daca defunctul face o donatie unei terte persoane, defunctul avand un fiu, iar donatia incalca dreptul la rezerva al acestuia, nu inseamna ca donatia va fi nul absolut, ci ea va fi supusa reductiunii in masura in care a depasit cotitatea disponibila, putand fi desfiintata total sau partial .
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si JustitieŞtiri Juridice
Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...