Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Succesoral » Repunerea in termenul de prescriptie succesorala

Repunerea in termenul de prescriptie succesorala

  Publicat: 01 Jan 2008       17590 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Succesoral  


Decretul privitor la prescripţia extinctivă
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc juridic prin care organul de jurisdictie poate dispune, la cerere sau din oficiu, judecarea sau rezolvarea unei actiuni sau cai de atac peste termenul de prescriptie sau de sisizare prevazut de lege.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,
Potrivit art. 19 din Decretul 167/1958 repunerea in termen poate fi admisa daca instanta constata cauzele de depasire a termenului de prescriptie ca fiind temeinic justificate si daca cererea de repunere in termen se face in decurs de o luna de la incetarea acestor cauze .

(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloc juridic prin care organul de jurisdictie poate dispune, la cerere sau din oficiu, judecarea sau rezolvarea unei actiuni sau cai de atac peste termenul de prescriptie sau de sisizare prevazut de lege.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care primeste un legat.
Mijloc juridic prin care organul de jurisdictie poate dispune, la cerere sau din oficiu, judecarea sau rezolvarea unei actiuni sau cai de atac peste termenul de prescriptie sau de sisizare prevazut de lege.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Mijloc juridic prin care organul de jurisdictie poate dispune, la cerere sau din oficiu, judecarea sau rezolvarea unei actiuni sau cai de atac peste termenul de prescriptie sau de sisizare prevazut de lege.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Transmiterea patrimoniului succesoral in temeiul legii, la persoanele, in cota si in ordinea determinate de lege.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
(Sub beneficiu de inventar) Mod de acceptare a succesiunii prin care mostenitorul poate impiedica confuziunea patrimoniului sau cu patrimoniul defunctului, nemaifiind obligat la plata datoriilor mostenirii decat pana la concurenta valorii bunurilor succesorale
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute Ón proprietatea statului

Prin cauze temeinic justificate nu trebuie sa se inteleaga cauze de forta majora pentru ca in acest caz opereaza dupa cum am vazut suspendarea de drept a cursului prescriptiei. Este vorba de cauze inevitabile si imprevizibile numai pentru reclamant si pentru cei care se afla in conditii asemanatoare impiedicarea avand deci un caracter relativ. De asemenea aceste imprejurari nu trebuie sa fie imputabile unei culpe a titularului dreptului de optiune. Astfel necunoasterea mortii defunctului nu constituie cauza de repunere in termen decat daca a fost ascunsa succesibilului cu rea credinta. De asemenea necunoasterea de catre legatar a testamentului facut in favoarea sa sau boala succesibilului daca este grava si de durata pot constitui cauze temeinic justificate de repunere in termen. Nu acelasi lucru se poate spune in cazul in care succesibilul a locuit in alta localitate decat aceea a ultimului domiciliu al defunctului si astfel nu avut cum sa ia cunostinta de moartea acestuia.


Repunerea in termen nu poate fi decisa de instanta din oficiu ci trebuie sa existe in acest sens o cerere din partea mostenitorului. Se pune insa problema ce efecte produce admiterea de catre instanta a acestei cereri problema fiind deosebit de controversata.


Dupa opinia unor autori se considera ca admiterea actiunii are drept efect de fapt o acceptarea a succesiunii si prin urmare nu se mai justifica acordarea unui nou termen pentru exercitarea dreptului de optiune succesorala.


Majoritatea autorilor nu sunt de acord cu aceasta opinie deoarece introducerea unei cereri de repunere in termen nu echivaleaza neaparat cu acceptarea mostenirii decit daca in cuprinsul cererii sau in cursul solutionarii acesteia succesibilul declara ca accepta mostenirea . Dupa repunerea in termen acesta poate la fel de bine sa faca un act de renuntare la mostenire sau sa accepte sub beneficiu de inventar. Prin urmare efectul repunerii in termen il constituie prelungirea termenului de optiune cu 6 luni de la data incetarii cauzei de impiedicare.


Un caz special il constituie cel cand repunerea opereaza de drept fara a fi nevoie de interventia instantei judecatoresti caz prevazut de legea nr. 18/1 991 . Potrivit art.13 din aceasta lege mostenitorii fostului proprietar al terenului care nu-si pot dovedi aceasta calitatea sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine considerandu-se ca au acceptat mostenirea chiar prin depunerea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate . Daca succesibilul a renuntat la mostenirea fostului proprietar al terenului agricol scos in afara circuitului civil, potrivit art.696 Cod civil el va fi considerat ca strain de mostenire si in consecinta nu va mai putea cere reconstituirea dreptului de proprietate nemaibeneficiind de repunerea in teremen. In mod asemanator trebuie analizate si art. 5 alin.3 din Legea 112/1995 precum si art. 33 din Legea 1/2000.


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si JustitieŞtiri Juridice
Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...