Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil

  Publicat: 28 Nov 2017       3105 citiri       Sursa: Avocat Lacatus Igor        Secţiunea: Drept Civil  


Timisoara, 27.11.2017: Potrivit dispozitiilor art. 36 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 republicata, in cadrul tribunalului functioneaza sectii sau dupa caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ si fiscal, cauze de conflicte de munca si asigurari sociale.

Act adoptat de organele de stat,
Conventie incheiata intre creditori si un comerciant insolvabil, in fata instantei,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Reglementat in sectiunea XI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.

Dispozitiile art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 prevad ca: ``prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de conducere al instantei, in raport cu numarul cauzelor, se pot infiinta, in cadrul sectiilor civile, complete specializate pentru solutionarea anumitor categorii de litigii, in considerarea obiectului sau naturii acestora, precum: a) cererile in materie de insolventa, concordat preventiv si mandat ad-hoc: b) cererile in materia societatilor comerciale si a altor societati, cu sau fara personalitate juridica, precum si in materia registrului comertului; c) cererile care privesc restrangerea, impiedicarea ori denaturarea concurentei; d) cererile privind titlurile de valoare si alte instrumente financiare.


Intr-o speta, Curtea de Apel Timisoara-Sectia a II-a Civila[descarca], avand de solutionat un conflict negativ de competenta intre sectia civila si sectia a II-a din cadrul Tribunalului Caras - Severin, a stabilit competenta de solutionare a apelului in favoarea Sectiei I Civile. Curtea, in motivarea regulatorului de competenta, a retinut din considerentele Deciziei nr. 18/17.10.2016 pronuntata in dosarul nr. 11/2016 de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, in recurs in interesul legii, publicata in Monitorul Oficial nr. 237 din 6 aprilie 2017. Conform deciziei instantei supreme, competenta materiala procesuala a tribunalelor/sectiilor specializate se determina in functie de obiectul sau natura litigiilor de genul celor avute in vedere cu titlu exemplificativ deart. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011pentru punerea in aplicare aLegii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare.


Inalta Curte de Casatie si Justitie retine printre altele ca, revine judecatorului, ca prim interpret al legii, rolul de a decela elementele comune, cum sunt cele avute in vedere de legiuitor la stabilirea celor patru categorii de litigii exemplificate in art. 226 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 si de a aprecia asupra competentei materiale procesuale proprii in solutionarea litigiului cu judecata caruia a fost investit.


Pornind de la interpretarea obligatorie data de instanta suprema, Curtea de Apel Timisoara si-a insusit argumentele prezentate de Sectia a II-a Civila, retinand ca, potrivit Deciziei nr. 18/2016 din 17.10.2016 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in recurs in interesul legii, obligatorie pentru instante de la data publicarii in Monitorul Oficial, conform art. 517 alin. 4 Cod procedura civila, competenta de solutionare a cauzelor se determina dupa natura si obiectul litigiului, neavand nicio relevanta calitatea de profesionist a uneia dintre parti. Amintim ca in motivarea deciziei I.C.C.J., la paragraful 160, se precizeaza ca ..toti profesionistii, indiferent de statutul lor juridic (...). sunt supusi regulilor de drept civil, si nu unor reguli speciale".


Concluzioneaza curtea ca, in speta, cauza dedusa judecatii este o ordonanta presedintiala, avand ca obiect evacuarea paratei de pe un teren, astfel incat nu are nicio relevanta in analizarea acestei cereri faptul ca apelantul creditor are calitatea de profesionist, natura si obiectul litigiului fiind civile.


Desi interpretarea oferita de Inalta Curte de Casatiei si Justitie prin Decizia nr. 18/2016, are menirea sa lamureasca si sa ajute instantele, de la intrarea in vigoare a deciziei, nu putem sa nu observam faptul ca, exact judecatorul, caruia ii revine rolul sa stabileasca competenta, nu este pe deplin lamurit cu privire la aspectele rezolvate de instanta suprema, de vreme ce o buna parte din instante, in continuare, transfera competenta de solutionare a cauzelor de la o instanta la alta sau trimit dosarele de la o sectie catre alta. Astfel, conform legii se nasc conflicte negative de competenta, care nu fac altceva decat ca expun justitiabilul unui alt timp de asteptare, si care in mod evident conduc la tergiversarea solutionarii cauzei sale intr-un termen rezonabil, in dezacord cu dreptul prevazut de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.


Avocat titular LACATUS Igor - Cabinet de avocat,Baroul Timis, Romania


E-mail avocat.igor.lacatus@gmail.com, Mobil +40742500853

Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si JustitieŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...