Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Acte necesare si conditii pentru primirea de subventii de catre angajatorii care incadreaza personal din randul somerilor

Acte necesare si conditii pentru primirea de subventii de catre angajatorii care incadreaza personal din randul somerilor

  Publicat: 12 Jan 2019       25703 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc atat conditiile prevazute la art. 80 (absolventi), cat si conditiile prevazute la art.85 (someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET) pot beneficia, pentru persoanele respective, optional, numai de una din subventiile prevazute la aceste articole din Legea76/2002.

Legea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,

Pentru a beneficia de toate masurile din Legea 76/2002, persoanele aflate in cautarea unui loc de munca trebuie sa fie inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, respectiv la agentia municipala Bucuresti.


Subventii acordate angajatorilor:


- Angajatorii care incadreaza in munca absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile art. 80 din Legea 76/2002 vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, o conventie (anexa nr. 15 HG 174/2002), in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din Legea76/2002, precum si a scutirii de la plata contributiei pentru angajatorii care beneficiaza in temeiul conventiilor incheiate, in conformitate cu prevederile legale, de aceasta scutire, angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta in Legea Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, un tabel nominal (anexa nr.16 HG 174/20002), insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata .
- Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET, in conditiile art.85 din Legea 76/2002, vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 12 luni de la data angajarii persoanelor, o conventie (anexa nr. 19 HG 174/2002).
In vederea incheierii conventiei angajatorii vor depune o declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, din care sa rezulte ca nu se afla in una din situatiile prevazute la art. 85 alin. (6) din Legea 76/2002, precum si urmatoarele documente:


Pentru persoanele cu handicap:
a) certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap (copie);
b) actul de identitate (copie); c) actul in baza caruia au fost incadrate in munca (copie); d) declaratie pe propria raspundere data prin reprezentantul legal al angajatorului, din care sa rezulte ca, in raport cu numarul de angajati, angajatorul si-a indeplinit obligatia potrivit legii de a angaja persoane cu handicap, respectiv ca nu are potrivit legii obligatia de a angaja persoane cu handicap .Pentru somerii in varsta de peste 45 de ani:
a) actul de identitate (copie); b) actul in baza caruia au fost incadrati in munca (copie); iƒ˜ pentru somerii parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale:
a) actul de identitate (copie); b) actul in baza caruia au fost incadrati in munca (copie); c) actele prevazute de lege in cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal (copie);
d) declaratia pe propria raspundere a parintelui ca membrii familiei monoparentale locuiesc impreuna;


Pentru somerii care in termen de cel mult 5 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala:
a) actul de identitate (copie); b) actul in baza caruia au fost incadrati in munca (copie); c) certificatul privind stagiul de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat realizat pana la data angajarii;
d) actul eliberat de angajator cu privire la incadrarea locului de munca in conditii
e) actul emis de angajator, din care sa reiasa datele la care persoana indeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, precum si modul cum au fost calculate aceste date .


Pentru somerii de lunga durata:
a) actul de identitate - copie; b) actul in baza caruia au fost incadrati in munca - copie;


Pentru tinerii NEET:
a) actul de identitate - copie; b) actul in baza caruia au fost incadrati in munca - copie;
c) declaratie pe propria raspundere a persoanei tinere ca la data incadrarii in munca la angajator nu avea loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant si nu participa la activitati de formare profesionala .Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite conform art.85 din Legea 76/2002, precum si a scutirii de la plata contributiei pentru angajatorii care beneficiaza in temeiul conventiilor incheiate, in conformitate cu prevederile legale, de aceasta scutire, angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta in Legea Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, un tabel nominal (anexa nr.20 HG 174/2002), insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere data prin reprezentantul legal al angajatorului, din care sa rezulte ca, in raport cu numarul de angajati, angajatorul si-a indeplinit obligatia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv ca nu are, potrivit legii, obligatia de a angaja persoane cu handicap .Totodata, ANOFM implementeaza si alte masuri specifice, astfel:


Masuri prevazute de Legea nr. 279/2005, privind ucenicia la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare:
Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru nivelurile de calificare 2, 3 si 4 conform prevederilor HG nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului National de Calificare, cu modificarile si completarile ulterioare. Obiectivele formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca sunt:
a) sa ofere persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obtine o calificare in sistemul de formare profesionala a adultilor, care sa permita ocuparea unui loc de munca si continuarea invatarii;
b) sa permita angajatorilor sa isi asigure forta de munca calificata, de calitate, in functie de cerintele proprii;
c) sa faciliteze integrarea sociala a persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii;
d) sa asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, pentru a solutiona problema pietelor de munca segmentate;


Angajatorul care incheie un contract de ucenicie beneficiaza la cerere de o suma in cuantum de 2.250 lei/luna care se acorda pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie.


Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.


Pentru a beneficia de accesul la aceasta finantate, angajatorii interesati se vor adresa AJOFM in vederea declararii locurilor de munca vacante pentru cele doua masuri si a recrutarii persoanelor interesate de acest tip de masuri .

Citeşte mai multe despre:    Legea 76/2002    Legea 76/2002 actualizata    Legea 76/2002 actualizata 2019    Somaj    Somaj 2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Documente necesare pentru depunerea dosarului de somaj
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

LIPSA PREAVIZULUI.NULITATEA DECIZIEI DE DESFACERE A CONTRACTULUI DE MUNCA
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Sectia Conflicte de Munca Decizie 1965/M (26.10.2005)

LIPSA PREAVIZULUI.NULITATEA DECIZIEI DE DESFACERE A CONTRACTULUI DE MUNCA
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Sectia Conflicte de Munca Decizie 1965/M (26.10.2005)

LIPSA PREAVIZULUI.NULITATEA DECIZIEI DE DESFACERE A CONTRACTULUI DE MUNCA
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Sectia Conflicte de Munca Decizie 1965/M (26.10.2005)

Plata suma reprezentand impozit, asigurari sociale, asigurari de sanatate, somaj, tichete cadou
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.1177 din data 25.08.2011

Respingere drept la indemnizatie de somaj. Cauza neplatii poate fi asimilata unei situatii de forta majora
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Hotarare nr. 1233 din data 29.05.2012