Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Incetarea de drept a contractului individual de munca

Incetarea de drept a contractului individual de munca

  Publicat: 01 Jan 2008       18738 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


In conformitate cu art. 56 din Codul muncii, „contractul inceteaza de drept:

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Masura prevazuta de lege pentru ocrotirea persoanelor fizice care,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Presupune desfasurarea de activitati diferite in aceeasi unitate si in cadrul aceluiasi program de lucru
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Fapta care da nastere, modifica ori stinge raportul juridic penal.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Care duce la inlaturarea efectelor unui act juridic (spre exemplu termen extinctiv).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. La data decesului salariatului sau anajatorului persoana fizica

Este evident ca disparitia fizica a uneia dintre partile contractului individual de munca va atrage incetarea de drept a acestui contract, deoarece este vorba despre un contract intuitu personae, munca neputand fi prestata de o alta persoana decat cea care s-a angajat, iar beneficiarul muncii si deci platitorul salariului nu poate fi un alt angajator, decat cel initial (care a decedat).
Din acelasi motiv, drepturile si obligatiile contractuale nu se pot transmite mostenitorilor.

2. La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica, daca aceasta antreneaza lichidarea afacerii

Declararea judecatoreasca a mortii echivaleaza cu moartea fizica, deci una dintre partile raportului juridic nu mai exista.
In ipoteza punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului (art.142-151 din Codul familiei), problema se pune in aceeasi termeni; de altfel, se prevede ca incadrarea in munca a persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca este interzisa (art. 13 alin.4 din Codul muncii).
Spre deosebire de primul caz, in cazul de fata, contractul individual de munca inceteaza numai daca este antrenata lichidarea afacerii.
Asadar, daca aceasta este continuata de catre succesori, contractul va ramane in fiinta.

3. Ca urmare a dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care persoana juridica isi inceteaza existenta
Corespunzator mortii angajatorului persoana fizica exista dizolvarea angajatorului persoana juridica.
Dizolvarea poate fi voluntara, dar si silita, operand ca snctiune de plin drept .
Potrivit art. 51 din Decretul nr.31/1954, prin efectul dizolvarii, persoana juridica intra in lichidare „in vederea realizarii activului si platii pasivului”, dupa care isi inceteaza existenta. Drept consecinta, inceteaza si contractele de munca in temeiul art. 56 lit.c din Codul muncii.
Este posibil ca nu toate contractele sa inceteze in acelasi timp; unele pot inceta la inceputul activitatii de lichidare, altele pe parcursul acesteia, iar celelalte la epuizarea operatiunilor de lichidare.
Fiind vorba de o incetare de drept a contractului individual de munca este exclusa orice formalitate legata de incetarea respectiva.

4. La data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a astagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, dupa caz, de la data comunicarii deciziei de pensionare
Pentru a explica acest caz de incetare de drept a contractului individual de munca trebuie avute in vedere dispozitiile Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
Potrivit acestui act normativ, varsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si de 65 de ani pentru barbati; stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si de 35 de ani pentru barbati, iar stagiul minim este de 15 ani, ata pentru femei, cat si pentru barbati.
Deci, potrivit Codului muncii, in cazul indeplinirii de catre un salariat a conditiilor aratate, contractul inceteaza de drept, fara nici o alta formalitate.
Numai ca, in temeiul art. 167 din Legea nr. 19/2000, in cazul salariatilor, functionarilor publici, persoanelor care isi desfasoara activitatea in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, al membrilor cooperativelor mestesugaresti si al somerilor „cererea de pensionare, impreuna cu actele doveditoare se depun de catre angajator sau institutia care efectueaza palta drepturilor de somaj, dupa caz, in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului”.
Iar art. 82-83, cat si art. 167 din Legea nr. 19/2000 nu obliga nici pe salariat si nici pe angajator sa „depuna” cererea de pensionare la casa teritoriala de pensii. Dar, „drepturile de pensie pentru limita de varsta se acorda si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data” (art. 83 alin.1).
De aceea, in literatura juridica se sustine justificat „ca din moment ce cererea de pensionare se depune la casa teritoriala de pensii numai dupa indeplinirea conditiilor de pensionare, este evident ca, si rezolvarea (solutionarea) cererii, precum si comunicarea deciziei (de admitere sau de respingere a cererii) nu se pot produce chiar in ziua indeplinirii conditiilor de pensionare, ci numai ulterior.
Asa fiind, apare irational ca incetarea „de drept” a contractului individual de munca sa actioneze din chiar ziua indeplinii acestor conditii, desi insasi, „depunerea” cererii de pensionare – fie direct de catre salariat, fie de catre angajator – are loc, conform legii, doar ulterior momentului respectiv”.
Drept, urmare, de lege ferenda apare ca necesara modificaea art. 56 lit.d din Codul muncii, in sensul preluarii corespunzatoare a formularii inscrise in art. 84 alin.2 lit.d din Statutul functionarilor publici (in redactarea data prin Legea nr. 161/2003), text potrivit caruia, raportul de serviciu al functionarului publi „inceteaza de drept ... d) de la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta ori invaliditatea functionarului public”.
Desigur, ca nimic nu impiedica, in cazul data ca, subsecvent momentului incetarii de drept a contractului individual de munca „la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare” (art. 56 lit.d teza I din Codul muncii), in aceeasi zi, prin continuarea prestarii muncii de catre salariat, fara opunerea angajatorului – deci cu acordul lui, fie expres, fie tacit - , sa se incheie un nou contract individual de munca intre parti, chiar daca nu s-a intocmit un inscris in acest sens.
Un asemenea contract nu poate fi afectat astfel de nulitatea absoluta sau relativa ca urmare a vicierii prin eroare a consimtamantului angajatorului .
Din art. 56 lit. d al Codului muncii, rexulta ca incetarea contractului in acest caz este aplicabila numai in ceea ce priveste raportul juridic de munca existent la data indeplinirii conditiilor respective, nu si celui incheiat ulterior pensionarii. Intr-adevar, este legal posibil ca dupa pensionare, cel in cauza (pensionarul) sa incheie un nou contract de munca cu acelasi angajator sau cu un altul, fiind posibil cumulul pensiei cu salariul.
In favoarea acestei solutii sunt urmatoarele dispozitii legale :
- art. 5 alin.2 din Codul muncii care interzice orice discriminare directa sau indirecta, bazata inclusiv pe criteriul varstei;
- art.22 alin.3 din Codul muncii care se refera expres la posibilitatea incheieirii unui nou contract individual de munca dupa incetarea de drept (in oricare dintre situatiile reglementate de art. 56, evident, cu exceptia de la lit. a – decesul salariatului) a contractului de munca anterior;
- art. 94 alin.1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public si alte drepturi de asigurari sociale care prevede posibilitatea cumulului pensiei pentru limitele de varsta cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala indiferent de nivelul veniturilor respective
Intr-adevar normele constitutionale permit limitarea unor drepturi, dar nu insasi inlaturarea dreptului la un asemenea cumul .
Salariatii care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditi deosebite de munca au dreptul la reducerea varstelor standard de pensionare, ca si a stagiului de cotizare incepand cu varsta de 50 de ani pentru femei si de 55 pentru barbati (art.42).
Uneori, este posibila pensionarea incepand cu varsta de 45 de ani. (art.43 alin.1). De asemenea, este posibila pensionarea anticipata si cea anticipata partiala cu reducerea varstelor standard cu cel mul 5 ani.
In aceste din urma situatii precum si in cea in care salariatii sunt pensionati de invaliditate (art.53-58 din Legea nr. 19/2000) incetarea de drept a contactului va interveni doar la data comunicarii deciziei de pensionare.

5. Ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva
Este reglementata pentru prima data in legislatia muncii pentru situatia in care nu au fost respectate conditiile legale pentru incheierea valabila a acestui contract (art.57 alin.1 din C. muncii).
Textul se refera numai la nulitatea absoluta, nu si la cea relativa, ceea ce pare o lacuna evidenta .
De aceea se considera ca ar trebuie sa fie aplicabil si in cazul de nulitate relativa.
Nulitatea contractului de munca decurge din lege si nu din vointa partilor, trebuind sa fie constatata prin actul organului care este competent sa hotarasca si incheierea contractului. Dar ori de cate ori partile nu cad de acord, trebuie sa se pronunte organul de jurisdictie.
Sunt sanctionate cu nulitatea absoluta: incheierea unor contracte de munca cu persoane a caror incadrare este interzisa de lege; incadrarea dispusa de un organ necompetent; incadrarea intr-un post neprevazut in sattul de functii sau fara examen sau concurs, cand acestea sunt obligatorii potrivit legii, etc.
Art.57alin.3 prevede ca nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita prin indeplinirea ulterioara a conditiilor impuse de lege.
In situatia in care o clauza este afectata de nulitate aceasta este inlocuita de drept cu dispozitiile legale sau contractuale aplicabile, salariatul avand dreptul la despagubiri .
Prin urmare, contractul individual de munca inceteaza doar ca urmare a unei nulitati absolute si numai atunci cand acesta nu poate fi acoperita ulterior.
Potrivit art.57 alin.2, nulitatea contractului produce efecte numai pentru viitor, iar potrivit art.57 alin.3 persoana care a prestat munca in temeiul unui contract nul are dreptul la remunerarea acesteia.

6. Ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediata nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitiva a hotararii judecatoresti de reintegrare
Incetarea contractului de munca intr-un atare caz este justificata prin aceea ca „pe acelasi post din statul de functiuni nu pot figura concomitent doi titulari, primul avand intaietatea de a-l ocupa, intrucat prin constatarea ilegala de catre organul jurisdictional a desfacerii sau modificarii contractului sau si prin hotararea de reintegrare a sa, postul nu trebuie considerat ca nu a fost nici un moment vacant si, deci nu putea fi ocupat de o alta persoana ”.

7. Ca urmare a condamnarii penale cu executarea pedepsei la locul de munca, de la data emiterii mandatului de executare
In literatura juridica s-a subliniat ca acest text contine o grava lacuna pentru ca nu priveste in primul rand si situatiile de condamnare penala cu executarea in penitenciar. De aceea s-a aprecia in mod just ca art.56 lit.g din C.muncii se aplica de lege lata si aceste situatii.

8. De la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente, a avizelor, autorizatiilor, atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei
In unele cazuri reglementate prin dispozitii legale speciale incheierea sau modificarea contractului individual de munca pentru anumite posturi sau functii este conditionata de existenta prealabila a unui aviz, atestat sau a unei autorizatii emise de autoritatile sau organismele competente, pe cale de consecinta, retragerea acestora pe perioada executarii contractului individual de munca va determina incetarea de drept a acelui contract .

9. Ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta sau pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia
Desigur ca aceasta masura la care se refera textul nu se refera la orice profesie etc., deoarece s-ar incalca dreptul fundamental la munca, ci numai la cea care are legatura cu fapta penala.
Avand in vedere ca art.56 lit.i din C.muncii se refera la interdictia de exercitare a unei profesii, este pe deplin posibil ca salariatul dupa incetarea contractului sau de munca sa fie reincadrat (imediat, daca nu se afla in executarea pedepsei penale, sau ulterior dupa executarea acesteia) dar pe un alt post in care sa exercite o alta profesie decat cea in legatura cu care s-a dispus acea masura de siguranta sau pedeapse complementara.

10. La data expirarii contractului individual de munca incheiat pe o perioada determinata
Expirarea duratei initiale ori a celei rezultate in urma prelungirii sale prin acordul partilor (art.80 alin.3), coincide cu incetarea de drept a acelui contract fara sa fie nevoie de nici o alta formalitate indeplinita de parti.
Un asemenea contract este afectat de un termen extinctiv cert.

11. Retragerea acordului parintilor sau a reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15-16 ani
Lipsa acordului mentionat conduce la nulitatea absoluta, dar remediabila a contractului astfel incheiat, adica daca, ulterior parintii sau reprezentantii legali, dau acel acord, contractul va fi valid.
Daca insa, in cursul executarii contractului de munca, dezvoltarea ori sanatatea minorului este periclitata, acordul poate fi retras, caz in care intervine incetarea de drept a contractului.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Raport de munca nascut in temeiul unei intelegeri verbale. Identificarea elementelor esentiale ale contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU - Sentinta civila nr. 19/22.01.2019

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 1597/03.09.2020 – Tribunalul Cluj

Concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Concediu de odihna efectuat in avans. Plata nedatorata
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 4/ 14.01.2019 - Tribunalul ARADŞtiri Juridice
Legislaţie

Legea nr. 58/2021. Legea kurzarbeit, de modificare a OUG 211/2020 si OUG 132/2020
Legea 58/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea a ...

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...