Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Articole juridice » Drept Comercial » Rolul Arhivei Electronice de Garantii Mobiliare

Rolul Arhivei Electronice de Garantii Mobiliare

  Publicat: 15 Nov 2008       4790 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Comercial  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
1. Publicitatea garanţiei şi, de aici, stabilirea priorităţii faţă de creditorii ulteriori se realizează prin înregistrarea garanţiei în Arhiva Electronică.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Calitate a unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Potrivit art. 28 din Titlul VI – „Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare” din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice „Faţă de terţi, inclusiv faţă de stat, o garanţie reală şi celelalte sarcini reale asupra bunurilor care cad sub incidenţa prezentului titlu au un grad de prioritate care se stabileşte de la momentul în care garanţia reală sau sarcinile reale au fost făcute publice prin una din metodele prevăzute la acest articol”.

În continuare, art. 29 din lege prevede că „Garanţiile reale şi sarcinile constituite pe bunuri mobile, care cad sub incidenţa prezentului titlu, îndeplinesc condiţia de publicitate din momentul înscrierii (…) la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare” şi, totodată, instituind o prezumţie care nu poate fi combătută prin probă contrarie, precizează că „prin înscrierea garanţiei reale creditorii pentru care se înscrie ulterior o garanţie reală asupra aceluiaşi bun sunt prezumaţi că au cunoştinţă despre existenţa garanţiei reale, proba contrarie nefiind admisibilă”.

2. Alături de funcţia de asigurare a priorităţii cealaltă funcţie importantă a Arhivei este aceea de a avertiza potenţialii creditori asupra contractelor de garanţie încheiate anterior.

Pentru înţelegerea acestei funcţii trebuie făcute o serie de precizări.

Activitatea de înscriere în Arhivă a avizelor de garanţie, desfăşurată de persoanele autorizate să efectueze aceste înregistrări în calitate de operatori de arhivă, nu presupune exercitarea unui control de legalitate ori de altă natură cu privire la datele înscrise de solicitant în formular.

Pe scurt, înregistrarea unei garanţii reale mobiliare în Arhiva Electronică presupune următoarea procedură:

Creditorul sau reprezentantul său completează un formular tip de aviz de garanţie cu datele corespunzătoare cuprinse în contractul de garanţie reală mobiliară.

Operatorul de arhivă procedează la înscrierea fidelă în Arhivă a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalitate asupra acestoraą; prin control de legalitate se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formularul de aviz de garanţie completat şi cele cuprinse în contract şi totodată o verificare a valabilităţii actului juridic respectiv.

Potrivit legii, înscrierea formularelor de avize de garanţie în Arhivă este o obligaţie, iar „personalul arhivei (operatorii de arhivă) nu are dreptul şi nici nu poate fi ţinut să ia măsuri cu privire la corectitudinea informaţiilor introduse în arhivă”, întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revenind persoanei care solicită efectuarea înregistrării.

Pe de altă parte, potrivit art. 29 alin. 1 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 „înscrierea la arhivă nu conferă validitate unei garanţii reale lovite de nulitate”, astfel încât, dacă în realitate nu există un contract de garanţie ori conţinutul avizelor de garanţie nu are acoperire în clauzele contractului de garanţie, înscrierea respectivă nu va produce nici un efect.

Ceea ce verifică operatorii de arhivă este completarea corespunzătoare de către solicitant a formularului de aviz de garanţie şi calitatea de persoană interesată a solicitantului, potrivit legii (de creditor, debitor sau reprezentant legal/convenţional al acestora).

După cum se preciza într-un material întocmit de Iris Center (Center for Institutional Reform and the Informal Sector):

„Operatorii nu văd contractul şi nu ştiu dacă acesta există în realitate. Aceste verificări ar cauza întârzieri şi complicaţii inutile. Chiar dacă operatorul ar vedea un contract scris de mână - legea permite încheierea contractului de garanţie reală mobiliară sub forma de înscris sub semnătură privată - tot nu ar exista certitudinea că este vorba de un contract veritabil şi nu de un fals . Fie ar fi nevoie de verificări amănunţite care să necesite prezenţa ambelor părţi (…), fie de un înscris autentic. În plus, operatorii ar fi responsabili pentru toate aceste verificări şi toată procedura ar fi mult mai oneroasă. Acest lucru nu este necesar. Pe de o parte, arhiva are doar o funcţie de avertizare, astfel încât, dacă o înregistrare apare cu privire la o persoană, potenţialul creditor va cere informaţii suplimentare de la debitor sau se va informa din alte surse. Pe de altă parte, o persoană rău-voitoare nu va putea să facă o înregistrare falsă decât dacă se va desemna pe sine ca şi creditor, şi astfel, dovada faptei sale se va afla într-o baza de date publică.”3. Strâns legat de cele două funcţii ale arhivei trebuie menţionat caracterul public al datelor înscrise în Arhiva Electronică.

Informaţiile înscrise în arhivă sunt publice, orice persoană putând căuta informaţii despre un anumit debitor sau despre un anumit bun, fără plata vreunui tarif ori obţinerea unei autorizări prealabile de acces.

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Arhivei, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, „Autoritatea de Supraveghere, în temeiul competenţelor sale de supraveghere şi de reglementare, va asigura (…) accesul direct şi gratuit al publicului la citirea şi copierea informaţiilor înscrise în arhivă, fără a stabili alte reguli cu privire la accesul şi la obţinerea informaţiilor din arhivă”.

Arhiva pune la dispoziţie un program de căutare prin care se pot obţine date exacte cu privire la garanţiile reale mobiliare înscrise în arhivă.

În regulă generală, căutarea se realizează fie în funcţie de atributele de identificare a unei persoane (potenţialul debitor), fie în funcţie de descrierea bunului ce urmează a fi afectat garanţiei (căutare recomandată mai cu seamă cu privire la autovehicule, descrise prin seria motorului şi numărul de şasiu).

În cazul unei căutări având drept criteriu atributele de identificare a debitorului rezultatele vor include toate garanţiile reale constituite de acesta în favoarea creditorilor.

Dacă nu s-a găsit nici o înregistrare, potenţialul creditor poate să îşi înregistreze garanţia, având prioritate faţă de creditorii care, ulterior, îşi vor înregistra garanţii cu privire la bunul respectiv.

Dacă căutarea a evidenţiat faptul că există garanţii înregistrate anterior, creditorul va putea cere informaţii de la debitor cu privire la obligaţia garantată prin garanţia înscrisă în arhivă, putând, funcţie de caz, să ceară constituirea garanţiei pe un alt bun ori să accepte ca garanţie chiar acel bun (dacă valoarea obligaţiei garantate, asumate anterior de către debitor este inferioară valorii bunului).

„În cadrul regimului garanţiilor reale mobiliare instituit de Legea nr. 99/1999, înregistrarea presupune doar anunţarea existenţei unui contract de garanţie reală mobiliară. Detaliile contractului, ca de exemplu termenele, valoarea obligaţiei garantate etc. trebuie obţinute de la creditorul înregistrat în avizul iniţial” ori de la debitor˛.În acord cu cele prezentate, pot fi întâlnite deci situaţii în care obligaţia garantată prin garanţia înscrisă în arhivă să fi fost deja executată de către debitor, iar creditorul a neglijat să ceară înscrierea la arhivă a unui aviz de stingere, după cum este posibil ca înregistrarea din arhivă să se refere la o creanţă negarantată ori la un act juridic pentru care înscrierea în arhivă nu reprezintă, conform legii, o metodă validă de publicitate.Citeşte mai multe despre:   Comentează: Rolul Arhivei Electronice de Garantii Mobiliare
Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 209/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din OUG 44/2008
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiŞtiri Juridice
Legislaţie

Hotararea nr. 481/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvo
Hotararea nr. 481/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si funct ...

Legea nr. 144/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010
Legea nr. 144/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru ...

Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale
Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Med ...