Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Drept Comercial » Statutul de operator economic autorizat (AEO)

Statutul de operator economic autorizat (AEO)

  Publicat: 06 Jul 2009       10697 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Comercial  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, statele membre pot acorda la cerere, statutul de operator economic autorizat (AEO) oricarui operator economic stabilit in Comunitate si care indeplineste criterii determinate la nivel comunitar privind sistemele de control, solvabilitatea financiara si antecedentele in ceea ce priveste respectarea cerintelor vamale.

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
A fost promulgat la 11.09.1865
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Obtinerea statutului de AEO nu constituie o obligatie impusa operatorilor economici; dimpotriva, decizia de a solicita sau nu acest statut le apartine, iar alegerea se face in functie de situatia lor specifica. De asemenea, operatorii economici autorizati nu sunt obligati sa ceara ca partenerii lor de afaceri sa obtina, la randul lor, statutul de AEO.

Baza legala pentru implementarea conceptului AEO sunt Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 aprilie 2005, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, Regulamentul (EC) nr. 1875/2006 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/1993 al Comisiei privind dispozitiile de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului Vamal Comunitar si Ordinul Vicepresedintelui A.N.A.F. nr. 9647/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Articolului 14a din Regulamentul 1875/2006 exista trei tipuri de certificat AEO:

* AEOC - simplificari vamale
* AEOS – securitate si siguranta
* AEOF – simplificari vamale/securitate si siguranta

Principalele avantaje de care beneficiaza titularii certificatelor AEO sunt, in functie de tipul de certificat:

* Facilitarea accesului la simplificarile vamale;

Accesul la simplificarile vamale se face in conformitate cu reglementarile vamale in vigoare, fara a fi conditionat de obtinerea statutului AEO. Cu toate acestea, in cazul in care persoana care solicita o simplificare este titularul unui certificat AEOS sau AEOF, autoritatea vamala nu va reexamina acele conditii care au fost deja verificate la acordarea statutului de AEO.

* Reducerea numarului de controale fizice si documentare;
* Tratament prioritar al transporturilor in cazul in care sunt selectate pentru control;
* Posibilitatea de a alege amplasamentul pentru efectuarea controalelor;

AEO pot solicita redirectionarea controlului vamal cerut catre un alt amplasament, unde fie va dura cel mai scurt timp, fie va antrena cele mai mici costuri pentru AEO. Cu toate acestea, decizia respectiva se afla sub rezerva acordului autoritatii vamale in cauza.

* Posibilitatea de a fi notificat prealabil;
* Reducerea setului de date care trebuiesc incluse in declaratiile sumare.

Aceste ultime doua beneficii sunt aplicabile incepand cu 1 iulie 2009 detinatorilor de cerificate AEOS si AEOF.

Orice operator economic care indeplineste criteriile si dobandeste statutul de AEO poate beneficia de avantaje care nu sunt direct legate de aspectele vamale ale activitatii sale profesionale.
Investitiile efectuate de operatori pentru imbunatatirea standardelor lor de securitate si siguranta pot produce efecte pozitive semnificative in urmatoarele domenii: vizibilitate si trasabilitate, siguranta personalului, elaborarea de standarde, selectarea furnizorilor si investitii, siguranta transporturilor si a mijloacelor de transport, sensibilizare si competente privind infrastructura de organizare, colaborarea dintre participantii la lantul de aprovizionare, investitii in tehnologie proactiva si respectarea voluntara a normelor de securitate .
Dintre exemplele de avantaje indirecte care ar putea rezulta din aceste efecte pozitive, enumeram urmatoarele:

* reducerea furturilor si a pierderilor;
* mai putine intarzieri in transporturi;
* un sistem de planificare imbunatatit;
* sporirea fidelitatii clientilor;
* cresterea gradului de angajament al personalului;
* reducerea numarului de incidente de securitate si siguranta;
* reducerea costurilor controalelor pentru furnizori si consolidarea cooperarii;
* reducerea criminalitatii si a actelor de vandalism;
* prevenirea problemelor datorita recunoasterii angajatilor;
* imbunatatirea securitatii si a comunicarii dintre partenerii implicati in lantul logistic.

Certificatele AEO sunt eliberate catre solicitant si nu catre clientii acestuia. In consecinta, de avantajele care decurg din statutul de AEO pot beneficia numai operatorii economici autorizati.

Exemple privind modalitatile prin care un AEO ar putea sa consolideze securitatea lantului sau logistic:

* lantul logistic poate fi considerat complet securizat daca AEO este raspunzator pentru intregul lant logistic (de exemplu, daca AEO este in acelasi timp si exportator, si transportator);
* AEO colaboreaza cu alti AEO sau cu agenti economici care indeplinesc cerinte echivalente;
* AEO incheie cu partenerii sai de afaceri acorduri contractuale privind securitatea;
* subcontractantii (de exemplu, transportatorii) la serviciile carora recurge AEO sunt selectati pe baza respectarii anumitor norme de securitate;
* containerelor li se aplica „sigilii de inalta securitate” care respecta standardul ISO-PAS 17712;
* containerele sunt controlate in spatiile subcontractantului, la terminalul de livrare si in spatiile destinatarului, pentru a verifica daca au fost sigilate corespunzator;
* inainte de incheierea oricaror acorduri contractuale, se tine seama de informatiile generale primite din partea organismelor responsabile cu inregistrarea societatilor (acolo unde acest lucru este posibil) si a produselor partenerului (marfuri cu factor ridicat de risc si marfuri sensibile etc.);
* se utilizeaza instalatii care sunt reglementate de certificate internationale sau europene privind conformitatea cu criteriile de securitate (de exemplu, codul ISPS si standardele pentru operatorii abilitati);
* AEO solicita partenerilor de afaceri completarea unei Declaratii de Securitate pentru Operatori Economici Autorizati.

Pentru operatorii economici stabiliti in Romania, certificatele de operator economic autorizat pot fi obtinute, la cerere, de la Autoritatea Nationala a Vamilor de oricare dintre operatorii economici, implicati in lantul logistic international, cum ar fi: producatorii, exportatorii, expeditorii de marfuri, detinatorii de antrepozit vamal, reprezentantii vamali, transportatorii, sau importatorii.
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJŞtiri Juridice

Situatia contractelor individuale de munca suspendate si incetate, la data de 12 mai 2020
13 May 2020 | 317

Legislaţie

OUG 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare
Ordonanta de urgenta nr. 62/2020 pentru adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in vederea d ...

OUG nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant
Ordonanta de urgenta nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de ...

HG 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. X alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/202
Hotararea nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevazuti la art. ...