Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Desfacerea casatoriei. Revocarea contractului de donatie

Desfacerea casatoriei. Revocarea contractului de donatie

  Publicat: 17 Jul 2012       4472 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 13.01.2006, sub nr.513/2006, reclamanta B.C. a solicitat in contradictoriu cu paratul B.P. desfacerea casatoriei si revocarea contractului de donatie autentificat sub nr.1468/11.04.2005 de BNP Tinca Dumitrescu.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana care, prin efectul unui contract de donatie, dobandeste de la o alta persoana, numita donator, dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate, in principiu fara contraprestatie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana ce, in temeiul unui contract de donatie, transmite, fara a primi ceva in schimb, dreptul de proprietate asupra unui bun sau a mai multor bunuri determinate.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana care, prin efectul unui contract de donatie, dobandeste de la o alta persoana, numita donator, dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate, in principiu fara contraprestatie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Desfiintare a contractului de donatie prin manifestarea unilaterala de vointa a donatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Desfiintare a contractului de donatie prin manifestarea unilaterala de vointa a donatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, persoana ce, in temeiul unui contract de donatie, transmite, fara a primi ceva in schimb, dreptul de proprietate asupra unui bun sau a mai multor bunuri determinate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.

Prin sentinta civila nr.877/02.02.2007 s-a inchis dosarul, s-a constatat incetata casatoria dintre parti prin moartea reclamantei si s-a disjuns petitul avand ca obiect revocarea contractului de donatie, formandu-se dosarul nr.1673/301/2007.
Prin sentinta civila nr.6384/06.07.2007 pronuntata in dosarul nr.1673/3010/2007 instanta a dispus revocarea contractului de donatie autentificat sub nr.1468/11.04.2005 de BNP Tinca Constantinescu.
Prin decizia civila nr.94A pronuntata in dosarul nr.1673/301/2007, la 29.01.2008, Tribunalul Bucuresti-Sectia a IV a civila a admis apelul declarat impotriva sentintei civile nr.6384/06.07.2007, a desfiintat sentinta apelata si a trimis cauza spre rejudecare.
Cauza a fost inregistrata dupa casare sub nr.6914/301/2008, la data de 05.06.2008.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Conform actului de casatorie nr. 311/ 2 martie 2005 eliberat de Primaria Sectorului 3 Bucuresti, numita B .C .si paratul B.P. s-au casatorit la data de 02 . 03 . 2005.
In timpul casatoriei a fost incheiat contractul de donatie autentificat sub nr. 1468/ 11.04.2005 de BNP Tinca Constantinescu prin care B. C. in calitate de donatoare i-a donat sotului B. P. in calitate de donatar cota indiviza de 1/2 din apartamentul situat in Bucuresti , Aleea Barajul Bistritei , nr. 4 , bl G 4 , sc. 1, etaj 6 sector 3( dobandit de donatoare prin contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 2606/ 22 . 08 . 2008 la BNP Tinca Constantinescu ) .
Prin cererea inregistrata sub nr de dosar 717/ 301/ 2006 B. C. in calitate de reclamanta a solicitat in contradictoriu cu paratul B. P. desfacerea casatoriei incheiate la data de 02 . 03 . 2005 si restituirea partii donate paratului la data de 11 . 04. 2008 .
La data de 02 . 06 . 2006 reclamanta a depus o cerere prin care a solicitat revocarea contractului de donatie autentificat sub nr. 1468/ 11. 04 . 2005 invocand in acest sens prevederile art 937 C.pr.civ.
La data de 11. 10 . 2006 a survenit decesul reclamantei Bucurica Constantina .
Donatia este un contract solemn , unilateral si cu titlu gratuit prin care una dintre parti , numita donator , cu intentie liberala isi micsoreaza in mod actual si irevocabil patromoniul sau cu un drept ( real sau de creanta) , marind patrimoniul celeilalte parti , numita donatar , cu acelasi drept , fara a urmari sa primeasca ceva in schimb ( art 801 si 803 C.civ.) .
Liberalitatile intre vii sunt asadar , prin esenta lor irevocabile.
Referitor la donatiile dintre soti , Codul civil prevede anumite reguli speciale derogatorii de la regulile generale aplicabile donatiilor. Astfel , potrivit art 937 alin 1 C.civ. " orice donatiune facuta intre soti in timpul maritagiului este revocabila".
Revocarea se poate realiza exclusiv prin vointa sotului donator, ad nutum ,prin simpla manifestare de vointa din care rezulta fara echivoc vointa sa de revocare a actului . Asadar in timpul vietii donatorului nu este cazul a se aplica regulile referitoare la revocarea donatiei pentru ingratitudine sau pentru neexecutarea sarcinii , sotul poate revoca ad nutum actul fara a invoca cazurile prevazute de lege.
Instanta apreciaza ca in cazul de fata sunt indeplinite conditiile de revocare ale donatiei prevazute de art 937 Cod civil. Astfel revocarea donatiei a fost facuta de sotia donatoare iar modalitatea de revocare a imbracat forma unei actiuni in justitie.
Instanta apreciaza astfel ca sustinerile paratului sunt neintemeiate . Intr- adevar in cazul donatiilor dintre soti donatia devine definitiva si irevocabila numai din momentul mortii donatorului , sub conditia insa ca acesta in timpul vietii sa nu isi fi manifestat expres sau tacit intentia de revocare .
Or, in cazul de fata defuncta si-a exprimat fara echivoc dorinta de revocare a donatiei , act care nu poate fi lipsit de efectele juridice conferite de lege. Decesul sau ulterior nu poate altera manifestarea sa de vointa expresa.
Este adevarat ca legea confera posibilitatea exclusiv donatorului de a revoca ad nutum donatia si nu altor persoane . Insa mostenitorii defunctei B.C. nu au introdus actiunea in revocare intemeiata pe dispozitiile art 937 C.civ ci continua actiunea autoarei lor pentru a conferi o finalitate manifestarii acesteia de vointa care nu poate fi lipsita de efectele sale prin survenirea unui eveniment ulterior si imprevizibil.
Instanta arata ca o interpretare contrara ar deturna dispozitiile art 937 C.civ de la finalitatea avuta in vedere de legiuitor si ar conferi decesului sotiei B. C. valoarea unei conditii cazuale rezolutorii , fapt care contravine principiului revocarii donatiei ad nutum de catre donator.
Pentru toate aceste motive instanta urmeaza sa admita actiunea si sa constate revocat contractul de donatie autentificat sub nr. 1468 / 11.04 .2005 de BNP Tinca Constantinescu ca urmare a cererii facute in acest sens de donatoarea B. C. la data de 13 . 01. 2006 .
Vazand si dispozitiile art 274 C.p.civ. instanta urmeaza sa oblige paratul la plata sumei de 1648 , 88 lei cheltuieli de judecata catre reclamanti ( reperezentand onorariu de avocat , taxa judiciara de timbru si timbru judiciar) .
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 10624/ 18 .11. 2008


Citeşte mai multe despre:    Desfacerea casatoriei    Contract de donatie    Desfacere contract de donatie    Tribunalul Bucuresti    Revocare ad nutum    Donator    Donatar
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Inducere in eroare cu ocazia depunerii demisiei. Nevalabilitatea demisiei pentru vicierea consimtamantului. Revocarea demisiei
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL ORADEA - DECIZIA CIVILa NR. 907 din 2 decembrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Divort. Reluarea numelui de familie avut anterior. Cerere pentru pastrarea numelui din casatorie formulata ulterior. Inadmisibilitate.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Timisoara Decizie nr. 2288/2002 din 26/09/2002

Divort. Reluarea numelui de familie avut anterior. Cerere pentru pastrarea numelui din casatorie formulata ulterior. Inadmisibilitate.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Timisoara Decizie nr. 2288/2002 din 26/09/2002

Divort. Reluarea numelui de familie avut anterior. Cerere pentru pastrarea numelui din casatorie formulata ulterior. Inadmisibilitate.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Timisoara Decizie nr. 2288/2002 din 26/09/2002

Revocarea unui contract de donatie avand ca obiect bunuri aflate in patrimoniul unei societati in insolventa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.5036 din 5 noiembrie 2013

Obligarea ambilor parinti sa ofere intretinere minorului
Pronuntaţă de: Judecatoria Slatina, Sentinta civila nr. 8544 din 23.10.2012

Divort cu minori. Stabilire pensie de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Vanju Mare, Sentinta civila nr. 70 din 24.01.2012

Exercitarea autoritatii parintesti in conformitate cu interesul superior al copilului. Cenzurarea tranzactiei partilor de catre instanta de judecata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia, Decizia nr. 89 din 26 iunie 2012

Dreptul parintelui de a avea legaturi personale cu minorul
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea, Decizia nr. 2/FM din 11.01.2012Articole Juridice

Divortul international. Din perspectiva reglementarilor Noului Cod Civil
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Divortul
Sursa: EuroAvocatura.ro

Nulitatea absoluta a casatoriei (Art. 293 - 296 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Locuinta familiei (Art. 321 - 324 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Regimul comunitatii legale (Art. 339 - 359 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cazurile de divort. Dispozitii generale (Art. 373 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara (Art. 374 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro