Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Instituirea curatelei si numirea in calitate de curator

Instituirea curatelei si numirea in calitate de curator

  Publicat: 08 Aug 2012       28838 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Vezi Domiciliu conventional.
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. …/326/2012 din data de ianuarie 2012, petenta P.A., domiciliata in orasul X, judetul Harghita, a solicitat instantei instituirea curatelei si numirea sa in calitate de curator pe seama numitei C.E.(sora), avand acelasi domiciliu .

Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
(lat. curator "ingrijitor")Institutie reglementata de C. fam., si care are ca scop ocrotirea juridica a unor persoane fizice aflate in situarii speciale, prevazute de lege.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.

In motive se arata ca sora sa, numita C.E., este incadrata in gradul I de handicap, potrivit certificatului nr. 165/29.01.2001, avand diagnosticul clinic: sechele encefalopatie infantila, tetrapareza spastica cu predomin. paraparezei, oligofrenie, surdomutitate. Pana in prezent s-a aflat in grija mamei petentei, numita C.R., care a fost numita tutore, insa la data de decembrie 2011, aceasta a decedat. In aceste conditii, datorita bolilor de care sufera, sora petentei se afla in incapacitate de a-si administra singura bunurile, respectiv sa-si apere interesele, prin urmare nu poate sa ridice pensia de urmas dupa tatal sau. Mentioneaza petenta ca are deplina capacitate de exercitiu, fiind in masura sa indeplineasca aceasta sarcina, o cunoaste cel mai bine, au aceeasi locuinta, poate sa o ingrijeasca, iar instituirea curatelei pentru sora sa, este de stricta necesitate.
Cererea a fost motivata in drept in temeiul art. 178 lit. a Cod civil, respectiv art. 180 si art. 182 Cod civil.
Examinand actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate si a dispozitiilor legale aplicabile, instanta constata urmatoarele:
In fata instantei petenta P.A. a declarat ca este de acord sa fie numita in calitate de curator pentru numita C.E..
Dupa cum rezulta din Certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala nr. 165/01.2001, eliberat de Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap Harghita(anexa II), numita C.E. are diagnosticul clinic: sechele encefalopatie infantila, tetrapareza spastica cu predomin. paraparezei, oligofrenie, surdomutitate, fiind incadrata in gradul I de handicap, acesta fiind ivit din copilarie.
Pana in prezent, numita C.E. s-a aflat in grija mamei petentei, numita C.R., care a fost numita tutore, insa la data de decembrie 2011, aceasta a decedat, ramanand astfel in grija surorii sale, petenta din prezenta cauza, numita P.A..
Avandu-se in vedere ca numita C.E. se afla in incapacitate de a-si administra singura bunurile sau sa-si apere interesele, constatandu-se ca in momentul de fata nu are un reprezentant legal, neputand sa isi ridice nici pensia de urmas dupa tatal sau, vazand inscrisurile depuse la dosar si propunerea Autoritatii tutelare din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala X, institutie care, la solicitarea instantei a efectuat o ancheta sociala la domiciliul partilor, instanta apreciaza ca se impune numirea unei curator pe seama acesteia, fiind intrunite conditiile prev. de art. 178, art. 180 alin. 1 si art. 182 Cod civil.
Pentru considerentele de mai sus, instanta in baza art. 182 al. 3 Cod civil va admite cererea cu consecinta numirii in calitate de curator al numitei P.A. pentru numita C.E., pentru efectuarea actelor de administrare a bunurilor acesteia si incheierea in numele ei a unor acte juridice de dispozitie.
Instanta:
Admite cererea formulata de petenta P.A., domiciliata in orasul X, judetul Harghita si in consecinta:
Se instituie curatela pentru numita C.E., fiica lui A. si R., nascuta la data de 1952, judetul Huneadoara, domiciliata in orasul X, judetul Harghita, posesoare al CI seria HR nr. a€¦, CNP a€¦, emisa de SPCLEP Toplita.
Numeste in calitate de curator pe numita P.A., fiica lui A. si R., nascuta la data de 1956, judetul Hunedoara, domiciliata in orasul X, judetul Harghita, posesoare al CI seria HR nr. a€¦, CNP a€¦, emisa de SPCLEP Toplita, judetul Harghita, pentru efectuarea actelor de administrare a bunurilor numitei C.E. si incheierea in numele acesteia a unor acte juridice de dispozitie.
Prezenta incheiere se comunica in scris curatorului, se afiseaza la sediul instantei de tutela si la primaria de la domiciliul celui reprezentat, respectiv orasul X.
Definitiva.
Pronuntata de: Judecatoria Toplita - Sentinta civila nr. 139 din data 26.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Toplita    Curator    Curatela    Tutore    Pensie de urmas    Capacitate de exercitiu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Ucidere din culpa. Nerespectarea dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice. Achitare gresita.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Tg Mures Decizie 6/R (06.01.2006)

Ucidere din culpa. Nerespectarea dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice. Achitare gresita.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Tg Mures Decizie 6/R (06.01.2006)

Ucidere din culpa. Nerespectarea dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice. Achitare gresita.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Tg Mures Decizie 6/R (06.01.2006)

Uzucapiune. Neindeplinirea conditiilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Decizia nr. 354 din 28.04.2011

Anulare contract de vanzare-cumparare. Restituire imobil cu destinatia spatiului comercial ce a facut obiectul contractului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.828 din data 28.02.2012

Act sexual cu un minor.Infractor primar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.215 din data 03.02.2012

Schizofrenie paranoida. Punere sub interdictie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1228 din data 26.05.2010

Radiere ipoteca. Radiere uzufruct viager
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1225 din data 26.05.2010

Exceptia perimarii. Aplicarea Legii 18/1991. Modificarea titlului de proprietate precum si a procesului-verbal de punere in posesie
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 415 din data 29.02.2012

Incuviintarea dobandirii personalitatii juridice
Pronuntaţă de: Judecatoria Toplita - Sentinta civila nr. 2677 din data 08.12.2011Articole Juridice

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap. Angajare, conditii si proceduri de atestare
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Conditiile dobandirii calitatii de ”victima indirecta” in cazul decesului unei persoane in jurisprudenta CEDO
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Mandatul intre soti. Prezentare generala
Sursa: avocat STOICA IOANA

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim