din anul 2007, atuul tau de DREPT!
650 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul Familiei » Mandatul intre soti. Prezentare generala

Mandatul intre soti. Prezentare generala

  Publicat: 06 Jan 2017       7513 citiri       Sursa: avocat STOICA IOANA        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
In conformitatea cu articolul 2009 din Codul civil, mandatul conventional intre soti a fost definit in literatura de specialitate ca fiind contractul in virtutea caruia un sot incheie un act juridic , ori mai multe acte juridice, pe seama celuilalt sot, cu respectarea regimului matrimonial ales.

Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Indeplinirea unor acte juridice de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane, reprezentat, mandant.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Drept de proprietate
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.

1. REGLEMENTARE


Un sot il poate mandata pe celalalt sot, in vederea exercitarii drepturilor pe care acesta le detine, conform regimului matrimonial.


Unul dintre soti il poate mandata pe celalalt , in vederea exercitarii drepturilor sale, fie ca discutam de acte juridice referitoare la bunurile comune, pentru care este necesar consimtamantul celuilalt sot, fie ca este vorba despre perfectarea unor acte juridice vizand bunurile proprii.


In ipoteza in care actul juridic ce urmeaza a fi perfectat vizeaza bunuri comune, sotul mandatar actioneaza in numele si pe seama sotului sau mandant, dar si in nume propriu.


Asadar, exista un mandat cu interes comun.


Cand actul juridic ce urmeaza a fi incheiat are ca obiect bunuri proprii , sotul mandatar actioneaza in vederea protejarii intereselor sotului mandant.


Un sot il poate reprezenta pe celalalt , in virtutea unui contract de mandat, in absenta acestuia, reprezentarea nu poate avea loc.


Reprezentarea isi are izvorul in manifestarea de vointa expresa a celuilalt sot, mandatul tacit reciproc nu mai functioneaza, ca prezumtie legala.


In raporturile dintre soti sunt incidente dispozitiile privind contractul de mandate cu reprezentare .


2. NOTIUNE


In conformitatea cu articolul 2009 din Codul civil, mandatul conventional intre soti a fost definit in literatura de specialitate ca fiind contractul in virtutea caruia un sot incheie un act juridic , ori mai multe acte juridice, pe seama celuilalt sot, cu respectarea regimului matrimonial ales.


Contractul de mandat poate imbraca forma verbala ori forma scrisa, cu respectarea regulilor referitoare la simetria actelor juridice, cu precizarea ca mandatul dat pentru un act trebuie sa imbracte forma aplicabila actului, sub sanctiunea aplicabila actului insusi.


Mandatul este unul gratuit, insa poate fi si unul cu titlu oneros, in functie de relatiile sociale ce urmeaza a fi reglementate.


Revocarea contractului de mandat poate interveni oricand, in absenta unor clauze contradictorii, mandatul inceteaza in termen de trei ani de la data incheierii lui, conform articolului 2015 din Codul civil.


Mandatul trebuie sa exista la data incheierii actului juridic, iar mandatarul trebuie sa incheie actele in limita mandatului.


In ipoteza in care acesta a actionat cu depasirea limitelor mandatului, ori cu rea credinta, acesta raspunde pentru prejudiciile aduse tertului contractant, care a fost de buna credinta, in conformitate cu articolul 1310 din Codul civil.


In cazul sotilor aflati sub regimul matrimonial de bunuri, legal sau conventional , actul incheiat fara consimtamantul celuilalt sot este anulabil, efectele nulitatii nu se rasfrang asupra tertului de buna credinta care a depus diligente , pentru a se informa despre obiectul contractului,caz in care nu se poate solicita anularea actului, ci doar daune -interese (articolul 347 , 345 din Codul civil).


3. INTINDEREA MANDATULUI CONVENTIONAL INTRE SOTI


Pentru a putea incheia acte de instrainare sau grevare, tranzactii ori compromisuri, pentru a promova actiuni civile, trebuie sa existe un mandat expres, care se intinde asupra tuturor actele necesare executarii, fiind clauze contractuale, in acest sens.


Contractul de mandat il autorizeaza pe unul dintre soti sa efectueze doar acte de administrare sau conservare, in functie de regimul matrimonial perfectat.


4. OBLIGATIILE MANDANTULUI


Sotul mandant este obligat sa puna la dispozitia mandatarului toate mijloacele necesare executarii mandatului conventional.


Sotul mandant va fi obligat sa restituie sumele de bani investite de sotul mandatar , in executarea mandatului conventional, si dobanzi, calculate de la data efectuarii cheltuielilor.


In vederea garantarii tuturor creantelor impotriva sotului mandant, sotul mandatar are un drept de retentie, asupra bunurilor primite cu ocazia incheierii mandatului.


Sotul mandant este dator sa procedeze la indepartarea prejudiciului cauzat, in situatia in care prejudiciul nu provine din culpa mandatarului.


Daca mandatul este unul oneros, sotul mandant are obligatia de a plati remuneratia aferenta mandatului, chiar si in cazul in care mandatul nu a fost executat.


5. INCETAREA MANDATULUI CONVENTIONAL


Modurile de incetare a mandatului conventional sunt supuse reglementarilor din articolelele 1321 , 2030-2038 din Codul civil.


Asadar, distinct de cauzele generale de incetare a contractului, mandatul conventional inceteaza in urmatoarele situatii:


- moartea, incapacitatea, falimentul sotului mandant ori a celui mandatar.


In cazurile sus mentionate, mostenitorii ori reprezentantii acestora au obligatia de a informa urgent celalalta parte .


Sotul mandatar ori mostenitorii sunt obligati sa continue mandatul , in ipoteza in care acesta prejudicieaza in mod grav interesele sotului mandant, ori ale succesorilor sai.


- revocarea sa de catre mandant.


Sotul mandant poate revoca oricand mandatul, expres au tacit, chiar daca a fost declarat irevocabil.


- renuntarea sotului mandatar


Sotul mandatar poate renunta oricand la mandatul conventional, cu notificare prealabila.


6. MANDATUL JUDICIAR. REGLEMENTARE


Cand unul dintre soti este in incapacitate de a -si exprima vointa, pentru a nu exista un prejudiciu de ordin patrimonial asupra celuilalt sot, celalalt sot poate cere instantei de tutela incuviintarea, in vederea reprezentarii intereselor pe care le are, in conformitate cu regimul matrimonial.


Mandatul judiciar este contractul prin care instanta de tutela incuviinteaza sotul mandatar sa exercite drepturile in numele celuilalt sot, in conformitate cu articolul 2009 din Codul civil.


Imposibilitatea de a-si manifesta vointa poate fi data de absenta de la domiciliu pe o perioada insemnata, de executarea unei pedepse privative de libertate, de o boala organica ori psihica, precum si de incapacitati ce rezulta dintr-o varsta inaintata.


Imposibilitatea manifestarii de vointa nu trebuie sa fie absoluta.


Starea de neputinta este una interpretabila.


Instanta de tutela stabileste conditiile,limitele si perioada de valabilitate a imputernicirii.


Mandatul poate fi unul general, ori unul special, pentru anumite operatiune reglementate de lege.


Procedura este una gratioasa ,necontencioasa.


Incetarea mandatului are loc la data expirarii termenului fixat prin actul instantei , ori cand nu mai suzista starea de neputinta manifestata de sot, ori prin numirea unui tuture ori curator.


Reprezentarea judiciara este una temporara, poate fi privita ca un substitut ale tutelei, ori dupa caz, al curatelei.


Instanta de tutela poate dispune ca unul dintre soti sa dispuna de anumite bunuri, numai daca exista consimtamantul expres al celuilalt sot.


Legiuitorul, cand s-a referit la acte juridice, nu a facut nicio precizare , acestea pot fi acte de folosire, de administrare, de conservare.


Interesele familiei sunt de natura morala, cat si patrimoniala, gravitatea pericolului fiind examinata in concret de instanta de tutela.


Doar bunurile in devalmasie sunt vizate.


Durata masurii este determinata, ea poate fi prelungita, fara a depasi, insa doi ani.


Masura este una exceptionala, are caracter provizoriu, iar hotararea este comunicata in vederea efectuarii formalitatilor de publicitate imobiliara sau mobiliara.


Actele incheiate cu nerespectarea legii sunt anulabile, dreptul la actiune in anulabilitate se prescrie in termen de un an, termen ce curge de la data cand sotul prejudiciat a cunoscut existenta actului incheiat.


Sotii pot incheia , intre ei, orice act juridic, inclusiv vanzarea.


Independenta fiecaruia dintre soti functioneaza in materia depozitelor bancare, indiferent de regimul matrimonial ales.


Fiecare dintre soti poate solicita deschiderea unui cont bancar.


Independenta fiecaruia dintre soti este expresia capacitatii sale de folosinta.


Dreptul la informare reprezinta o noutate absoluta.


Dreptul la informare este fundamentat pe sinceritatea care trebuie sa domine raporturile dintre soti.


Autorii Codului civil in vigoare au avut ca reper Codul civil elvetian.


Legiuitorul a inteles sa educe sotii in sensul de a fi corecti , in ceea ce priveste operatiunile cu privire la patrimonial lor, in caz contrar sotul prejudiciat putandu-se adresa instantei de tutela.


Instanta de tutela il poate obliga pe sotul recalcitrant , ori pe o terta persoana , sa furnizeze informatiile solicitate si sa depuna probele necesare, in acest sens.


Tertele persoane pot refuza furnizarea informatiilor, daca este adusa atingere secretului profesional.


AUTOR AVOCAT STOICA IOANA-BAROUL CONSTANTA


Telefon 0730 735 302

Citeşte mai multe despre:    Mandat    Mandatul intre soti    Mandat conventional

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale conducatorilor auto
Sursa: MCP Cabinet avocati

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Recuperarea creantelor constructorului: Cum se inscrie ipoteca legala a constructorului in cartea funciara
Sursa: Societatea de avocatura Pavel, Margarit si AsociatiiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati