Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Desfacere casatorie. Partaj bunuri comune. Prezumtia de comunitate

Desfacere casatorie. Partaj bunuri comune. Prezumtia de comunitate

  Publicat: 23 Oct 2012       7572 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Prin cererea inregistrata sub nr.5551/27.06.2007, pe rolul Judecatoriei Focsani reclamanta VM a chemat in judecata pe paratul VG, solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna desfacerea casatoriei incheiate intre parti, precum si partajul bunurilor comune dobandite de catre parti in timpul casatoriei cu obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata datorate.

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind casatoria si familia, rudenia, ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Proprietate pe cote parti avand ca obiect o universalitate juridica,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind casatoria si familia, rudenia, ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind casatoria si familia, rudenia, ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Parte dintr-un proces


In motivarea cererii, reclamanta arata ca s-a casatorit cu paratul in data de 20.04.2004, avand anterior o relatie de concubinaj din anul 1990, relatie din care s-a nascut minora VE. Reclamanta arata ca din anul 1990 pana in prezent a dobandit impreuna cu paratul in cote de contributie egale, o casa situata in Focsani, str. SM, nr. 33, formata din parter si etaj, construita din BCA si acoperita cu tabla, constructie edificata pe un teren proprietatea paratului, precum si suprafata de 205 mp teren situata in Focsani, str. SM nr. 31, si bunurile mobile enumerate in cerere . Reclamanta sustine ca au mai dobandit in comun si contravaloarea actualizata a partilor sociale detinute de parat la SC S SRL unde paratul este unic asociat si la SC R I SRL unde paratul detine 35% din capitalul social.


In drept, reclamanta si-a intemeiat pretentiile pe dispozitiile art. 36 alin.1 Codul familiei si pe cele ale art. 728 Cod civil.


In dovedirea sustinerilor sale, reclamanta a solicitat proba cu interogatoriul paratului, proba cu inscrisuri, cu martori si proba cu expertiza.


Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 60 lei si cu timbre judiciare in cuantum de 0,3 lei.


Prin intampinarea depusa la dosarul cauzei in data de 17.01.2008 (fila 29 din dosar) paratul a aratat ca imobilul situat in Focsani, str. SM (fosta S) nr. 33 este bunul sau personal, dobandit prin sentinta civila nr. 2888 din anul 1994 pronuntata de Judecatoria Focsani, ca urmare a partajarii bunurilor comune dobandite impreuna cu prima sa sotie. Paratul sustine ca si imbunatatirile aduse acestui imobil ii apartin in exclusivitate deoarece in perioada concubinajului reclamanta s-ar fi aflat o perioada de timp in detentie, apoi a executat o pedeapsa la locul de munca, dupa care a lucrat sporadic cu venituri foarte mici. Paratul precizeaza ca bunurile mobile sunt cele din cererea principala, cu mentiunea ca autoturism marca Dacia Break 1300 este in posesia reclamantei, iar autoturismul marca Ssang Yong a fost vandut cu suma de 3000 lei. In ceea ce priveste capatul de cerere referitor la partajarea actiunilor detinute la SC S SRL si SC R I SRL, paratul a solicitat respingerea acestuia, deoarece reclamanta nu a avut nicio contributie la dobandirea acestor parti sociale, acestea fiind aportul sau exclusiv. Paratul precizeaza ca SC S SRL a fost infiintata de catre el inaintea incheierii casatoriei, parata neavand nicio contributie. Pe cale reconventionala, a solicitat includerea in masa bunurilor de impartit a imobilului situat in str. V, nr. 58.


In drept, paratul si-a intemeiat intampinarea pe dispozitiile art. 115-118 Cod procedura civila si a solicitat administrarea probei cu martori, cu inscrisuri, interogatoriul reclamantei si expertiza.


Prin incheierea de sedinta din data de 27.11.2007 capatul de cerere referitor la divort a fost disjuns si conexat la dosarul nr. 5496/231/2007, iar capatul de cerere privitor la partajul bunurilor comune a fost suspendat prin incheierea de sedinta din data de 17.01.2008, pana la solutionarea irevocabila a cererii de divort.


Prin incheierea de sedinta din data de 19.02.2009 cererea privind partajul bunurilor comune a fost repusa pe rol, ca urmare a ramanerii definitive si irevocabile a sentintei civile nr. 4852 din data de 23 octombrie 2008 pronuntate de Judecatoria Focsani in dosarul nr. 5496/231/2007.


S-au administrat proba cu inscrisuri, proba cu interogatoriul fiecarei parti, proba cu martori, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei. S-au efectuat expertize tehnice judiciare in specialitatea evaluari bunuri mobile si evaluari bunuri imobile, o expertiza contabila precum si o expertiza auto.


Prin incheierea de admitere in principiu din data de 07.12.2009, instanta in conformitate cu dispozitiile art. 6736 Cod procedura civila si art. 6735 Cod procedura civila, a constatat ca partile au calitatea de coproprietari pe cote parti asupra bunurilor dobandite in timpul casatoriei, in perioada 20.04.2004 (data incheierii casatoriei) si 23.10.2008 (data desfacerii casatoriei prin divort, prin sentinta civila nr. 4852 din data de 23.10.2008, pronuntata de Judecatoria Focsani in dosarul nr. 5496/231/2007, definitiva si irevocabila), precum si asupra bunurilor dobandite de catre concubini in perioada de concubinaj (incepand cu anii 1990-1992).


Prin aceeasi incheiere instanta a constatat ca obiectul partajului il constituie bunurile comune dobandite de catre concubini in perioada relatiei de concubinaj, precum si bunurile comune dobandite in timpul casatoriei existente la data cererii de partaj.


Prin sentinta civila nr. 3185/31.05.2010 s-a admis cererea reclamantei si s-a dispus iesirea partilor din indiviziune asupra bunurilor dobandite anterior si in timpul casatoriei partilor.


Impotriva acestei hotarari judecatoresti, au declarat apel ambele parti.


Reclamanta RM a sustinut ca:


1) nu s-a cuprins in masa de impartit si casa din str. SM nr. 33.


2) nu a inclus si partile sociale detinute de parat la SC S SRL.


3) prima instanta a retinut gresit valoarea actualizata contabila a partilor sociale detinute de parat la SC R I SRL.


Paratul VG a sustinut, in cadrul apelului declarat ca:


1) gresit s-a retinut terenul in suprafata de 205 mp situat in mun. Focsani str. SM nr. 31, fiind dobandit dupa despartirea in fapt .


2) gresit s-au retinut partile sociale de la SC R I SRL fiind infiintata in anul 2002, inainte de casatorie, partile sociale fiind cesionate iar la momentul introducerea actiunii de divort nu mai era asociat.


3) sa ii fie atribuite bunurile mobile, potrivit variantei C si nu B.


La termenul din sedinta publica din data de 09.11.2010 paratul VG a declarat ca renunta la judecata apelului, urmand a se lua act de aceasta imprejurare potrivit art. 246 cod procedura civila.


Prin decizia civila nr. 202/09.11.2010 Tribunalul Vrancea a luat act ca apelantul VG a renuntat la judecarea apelului impotriva incheierii din 7.12.2009 si a sentintei civile nr. 3185/31.05.2010 ale Judecatoriei Focsani.


A respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta R (V) M impotriva incheierii din 07.12.2009 si a sentintei civile nr. 3185/31.05.2010 a Judecatoriei Focsani.


S-a retinut in motivarea deciziei ca din probele administrate rezulta ca imobilul situat pe str. SM nr. 33 este bun propriu al paratului .


De asemenea s-a apreciat ca societatea SC S SRL a fost infiintata inainte de casatoria partilor, iar reclamanta nu a facut dovada contributiei sale asupra acestui bun astfel ca in mod corect nu s-a u inclus in masa bunurilor comune partile sociale ale societatii.


Paratul avea calitatea de asociat unic al SC R I SRL astfel ca partile sociale nu au fost atribuite reclamantei, sot neasociat, urmand ca aceasta sa primeasca sulta.


Prin decizia civila nr. 113/R din 23.02.2011 a Curtii de Apel Galati s-a respins ca nefondat recursul pentru urmatoarele considerente:


Hotararea instantei de apel cuprinde motivele de fapt si de drept care au format convingerea ca imobilul din str. SM nr. 33, Focsani, judetul Vrancea este bun propriu al intimatului parat. Sunt analizate depozitiile martorilor audiati la instanta de fond si se concluzioneaza ca in speta nu functioneaza prezumtia de comunitate precizata in art. 30 alin. 3 din Codul familiei.


Prezumtia de comunitate prevazuta de art. 30 alin. 3 din Codul familiei este instituita numai in favoarea sotilor si nu poate profita concubinilor care au obligatia sa faca dovada contributiei proprii la dobandirea fiecarui bun in parte .


Totodata concubinul trebuie sa probeze intentia de a dobandi acel bun in comun in calitate de coproprietari.


Reclamanta nu a administrat probe din care sa rezulte contributia sa la edificarea imobilului respectiv precum si existenta unei eventuale conventii de a dobandi in comun acest bun.


Cu martorii audiati la solicitarea paratului intimat s-a facut dovada ca pana in anul 2003 cand s-a terminat constructia imobilului de pe str. SM partile au locuit separat reclamanta avand un apartament pe care l-a vandut infiintand o firma de taxi SC ``R`` SRL inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 39/227/2.04.2003 .


Si dupa edificarea imobilului pana la data incheierii casatoriei 20.02.2004 - partile au locuit separat asa cum rezulta din depozitiile martorilor reclamanta in apartamentul de pe care-l detinea si pe care ulterior l-a vandut pentru a infiinta societatea de taxi. (Red. R.J.)

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 113 din data 23.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Casatorie    Concubinaj    Concubin    Minor    Prezumtia de comunitate    Bun imobil    Expertiza contabila    Iesire din indiviziune    Indiviziune    Expertiza auto    Coproprietate    Coproprietar    Expertiza tehnica judiciara    Asociat unic    Capital social    Judecatoria Focsani    Bun propriu    Sulta    Tribunalul Vrancea    Bun comun    Divort    Desfacere casatorie    Partaj
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta „inscrisuri noi”
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

GDPR: Legalitatea publicarii declaratiei de casatorie pe internet de catre autoritatea administratiei publice locale
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului – masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv – aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Cum isi pot schimba cetatenii romani numele pe cale administrativa?
Sursa: