Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Cerere in anulare a planului urbanistic general. Conditii

Cerere in anulare a planului urbanistic general. Conditii

  Publicat: 14 Jan 2013       3243 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Potrivit dispozitiilor art. 20 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale unde se prevede in mod expres ca delimitarea teritoriala a comunelor, oraselor si judetelor se stabileste prin lege iar orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege si numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor din unitatilor administrativ teritoriale respectiv prin referendum.

Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Unitate productiva din cadrul industriei prelucratoare, indeosebi din industria textila, alimentara, a materialelor de constructii etc.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Unitate productiva din cadrul industriei prelucratoare, indeosebi din industria textila, alimentara, a materialelor de constructii etc.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.

Nerespectarea acestor dispozitii legale corelativ si cu dispozitiile art. 25 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismului atrage nulitatea Planului Urganistic General intocmit.

Reclamanta Primaria comunei Bobicesti a sesizat instante de contencios administrativ cu faptul ca Primaria oras Bals prin Planul Urbanistic General si-a extins teritoriul administrativ pe teritoriul comunei Bobicesti cu unitati economice ale orasului Bals.
Intr-adevar din probele administrate respectiv adresa nr. 482/11 oct 2001 eliberata de ONCGC-Oficiul Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Olt rezulta ca anumite unitati industriale cum ar fi Fabrica de Oxigen a SMR SA Bals, ELECTRICA, Statia PECO nr.5 si numitul Nedelcu Stefan se afla pe teritoriul administrativ al com. Bobicesti.
Din raportul de expertiza intocmit in cauza de fata avand ca obiectiv sa stabileasca situatia din litigiu respectiv Planul Urbanistic General al orasului Bals care contine propuneri privind limita intravilanului pe teritoriul administrativ al com.Bobicesti, a rezultat ca intr-adevar obiectivele situate la nord de DN 65-Slatina-Bals-Craiova incepand cu statia PECO nr. 5 si terminand cu fabrica de Oxigen sunt situate pe teritoriul administrativ al com. Bobicesti materializate in parcelele nr. 1333, 1334, 1335 si 1336 din T. 84.
Potrivot dispoz. art. 20 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale unde se prevede in mod expres ca delimitarea teritoriala a comunelor, oraselor si judetelor se stabileste prin lege iar orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege si numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile administrativ teritoriale respective prin Referendum, in mod nelegal Consiliul Local al Primariei oras Bals la intocmirea Planului Urbanistic General al orasului Bals a aprobat propunerea de a extinde limita intravilanului pe teritoriul administrativ al comunei Bobicesti cu unitatile economice ale orasului Bals.
Imprejurarea invocata de parata Primaria orasului Bals ca Planul Urbanistic General precum si regulamentul local al orasului Bals au fost avizate de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului inca din 30 mai 2000 nu are nici o relevanta atata timp cat prin acest plan se depaseste limita teritoriala a orasului Bals ingloband suprafata de 4,10 ha din teritoriul administrativ al com. Bobicesti.
Dealtfel la elaborarea acestui Plan de Urbanism General au fost incalcate si dispozitiile art. 25 din Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanism care se prevede in mod expres ca ``Consiliul Local coordoneaza si raspunde de intreaga activitate de urbanism desfasurata pe teritoriul unitatii administrativ teritoriale si asigura respectarea prevederilor cuprinse in documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistica a localitatilor componente ale comunei sau orasului``.
Astfel fiind s-a facut dovada ca Primaria Bals si-a extins teritoriul administrativ pe teritoriul com. Bobicesti fara sa respecte reglementarile interne si internationale la care Romania este parte(Cartea Europeana a Autonomiei Locale ratificata prin legea nr. 199/17 nov.1997).
Mai mult decat atat parata Primaria oras Bals prin propunerea facuta in Planul Urbanistic General al orasului Bals a incalcat dispozitiile Legii nr. 215/2001 care prevede ca ``delimitarea comunelor, oraselor si judetelor se stabileste prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai in temeiul legii si cu consultarea prealabila a cetatenilora€¦``.
Pentru considerentele expuse mai sus instanta apreciaza ca actiunea formulata de Primaria comunei Bobicesti este intemeiata iar potrivit art 18 din Legea nr. 554/2004 urmeaza sa o admita si sa dispuna anularea Planului Urbanistic General al orasului Bals care contine propunerea privind limita intravilanului pe teritoriul administrativ al comunei Bobicesti.
In ceea ce priveste cererea reconventionala formulata de parata Primaria oras Bals prin care se solicita anularea Planului Urbanistic General al comunei Bobicesti in baza temeiurilor legale mai sus enuntate urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata avandu-se in vedere ca planul urbanistic al com. Bobicesti nu afecteaza limita teritoriala a Primariei oras Bals acesta fiind intocmit cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 350/2001 ce reglementeaza amenajarea teritoriului si urbanismul.
Pronuntata de: Sentinta nr. 89 din 20 mai 2005 a Tribunalului Olt – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ


Citeşte mai multe despre:    Plan urbanistic general    PUZ    Legea 350/2001    Legea 215/2001
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Anularea autorizatie de construire. Demolarea constructiei edificate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2464 din 21.11.2011

Anulare autorizatie de constructie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1045 din data 12.05.2011Articole Juridice

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Incapacitatea CEDO de a iesi din propria paradigma
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actele necesare pentru scoaterea unui teren din circuitul agricol
Sursa: EuroAvocatura.ro