Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Numirea in functia de judecator fara concurs. Respingerea cererii de numire. Instanta competenta sa judece litigiul.

Numirea in functia de judecator fara concurs. Respingerea cererii de numire. Instanta competenta sa judece litigiul.

  Publicat: 12 Jun 2007       2719 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea 303/2004, art. 33 alin. (7)
Legea 317/2004, art. 29 alin. (5) si (7)
Codul de procedura civila art.3 pct.1

Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Legea contenciosului administrativ
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Legea privind organizarea judiciară
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii
Consiliul European este termenul folosit pentru a denumi intalnirile periodice ale Sefilor de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
A fost promulgat la 11.09.1865
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Potrivit art.29 alin. (5) si (7) din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, norma speciala, derogativa de la dispozitiile Legii nr. 554/2004, hotararile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor, pot fi atacate cu recurs de orice persoana interesata, in termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Litigiul avand ca obiect anularea hotararii Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a respins cererea de numire fara concurs in functia de judecator in conditiile art. 33 alin. (7) din Legea 303/2004, se judeca potrivit dreptului comun in materie, reglementat prin Legea 554/2004 art. 10, in considerarea faptului ca reclamantul nu detine calitatea de judecator sau procuror.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotararea nr.149 din 1 martie 2006, printre alte masuri dispuse, a respins cererea de numire in functia de judecator, fara concurs, in conditiile art.33 alin. (5)-(8) din Legea 303/2004, republicata, a doamnei OC.
In motivarea acestei decizii s-a retinut ca doamna OC, dupa ce s-a constatat in prealabil ca indeplineste conditiile prevazute de lege pentru numirea fara concurs in functia de judecator, a sustinut un interviu in fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, in urma caruia s-a decis respingerea cererii sale, ocazie cu care a fost analizat si continutul documentelor aflate in mapa sa profesionala.
Impotriva Hotararii nr.148/1 martie 2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, in termen legal, in temeiul Legii nr.303/2004, republicata, OC a formulat recurs.
Recurenta, a precizat ca hotararea de respingere a cererii sale de numire in functia de judecator este lipsita de o motivare pertinenta si corespunzatoare prevederilor art.33 din Legea 304/2004.
Recurenta a mai aratat ca in conditiile in care hotararea criticata nu contine decat mentiuni sumare, si nu se intemeiaza pe motive obiective, explicite, este profund nelegala mai cu seama ca anterior sustinerii interviului, in sedinta sectiei pentru judecatori din 7 februarie 2006 s-a constatat ca indeplineste conditiile prevazute de lege pentru numirea in functie fara concurs si nu s-au formulat alte obiectiuni.
Prin intampinarea formulata in cauza, intimata Consiliul Superior al Magistraturii a invocat exceptia de necompetenta materiala a Inaltei Curti, motivat de faptul ca Hotararea nr.149/2006 atacata, nu priveste cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor, in sensul prevederilor art.29 alin.(5) din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii intrucat doamna OC nu este la acest moment judecator in functie, ciBaroul Bucuresti" title="Cabinet de avocat, Baroul Bucuresti"> avocat in Baroul Timis.
S-a mai aratat ca art.29 alin. (7) din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, prevede o competenta materiala speciala, neaplicabila insa in cauza de fata, care urmeaza a fi solutionata conform art.3 pct.1 din Codul de procedura civila pe baza normelor de drept comun.
Inalta Curte analizand exceptia invocata, conform prevederilor art.137 Cod procedura civila, retine ca aceasta este intemeiata si admisibila, conducand la trimiterea cauzei spre solutionare in prima instanta, la Curtea de Apel Timisoara, Sectia de contencios administrativ, pentru urmatoarele consideratiuni.
Potrivit art.29 alin. (5) si (7) din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, hotararile Plenului privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor si care se comunica de indata, pot fi atacate cu recurs de orice persoana interesata, in termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Cum din actele dosarului rezulta neechivoc ca recurenta OC nu detine calitatea de judecator sau procuror, fiindBaroul Bucuresti" title="Cabinet de avocat, Baroul Bucuresti"> avocat in Baroul Timis, Inalta Curte retine ca in adevar, aceasta nu poate uza de procedura de recurs reglementata in art.29 alin.(5) si (7) din Legea 317/2004, republicata, cu caracter special operanta numai in situatiile expres si limitativ prevazute, respectiv cele ce vizeaza cariera si drepturile judecatorilor si ale procurorilor.
Asa fiind, litigiul a fost trimis spre solutionare, pe calea, contenciosului administrativ, potrivit Legii nr.554/2004 la instanta competenta determinata potrivit normelor generale de competenta prevazute de art.3 din Codul de procedura civila, respectiv Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Timisoara.Pronuntata de: Decizia nr. 3444 din 17 octombrie 2006, Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un constructor de automobile ale carui vehicule manipulate ilicit sunt revandute in alte state membre poate fi chemat in judecata in fata instantelor
Sursa: EuroAvocatura.roŞtiri Juridice
Legislaţie

Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiil ...

Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea nr. 109/2020 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 ...

Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990
Legea nr. 102/2020 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 ...